งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการตรวจวิเคราะห์ สารพิษตกค้าง เพื่อสนับสนุนความมั่นใจให้แก่ เกษตรกรเมื่อดำเนินการผลิตตาม คำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้ว ผลผลิต ที่ได้จะไม่มีสารพิษตกค้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการตรวจวิเคราะห์ สารพิษตกค้าง เพื่อสนับสนุนความมั่นใจให้แก่ เกษตรกรเมื่อดำเนินการผลิตตาม คำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้ว ผลผลิต ที่ได้จะไม่มีสารพิษตกค้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการตรวจวิเคราะห์ สารพิษตกค้าง เพื่อสนับสนุนความมั่นใจให้แก่ เกษตรกรเมื่อดำเนินการผลิตตาม คำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้ว ผลผลิต ที่ได้จะไม่มีสารพิษตกค้าง หรืออาจมี สารพิษตกค้างในระดับปลอดภัย “ ตรวจวิเคราะห์เพื่อการตรวจสอบ วิธีการผลิตที่ดำเนินการเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการรับรองสำหรับการ จำหน่าย ”

2 การส่งตัวอย่าง เก็บตัวอย่างตามวิธีการเก็บ ตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์ สารพิษตกค้าง เก็บตัวอย่างจากแปลงเกษตรกรที่ ผลิตตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เท่านั้นไม่ใช่การให้บริการทั่วไป ควรศึกษาข้อมูลกำหนดส่งตัวอย่าง จากผู้รับตรวจเพื่อให้ได้ผลการ วิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และ รวดเร็ว

3 ผู้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์บริหาร ศัตรูพืช ส่วนบริหาร ศัตรูพืช สพส.


ดาวน์โหลด ppt บริการตรวจวิเคราะห์ สารพิษตกค้าง เพื่อสนับสนุนความมั่นใจให้แก่ เกษตรกรเมื่อดำเนินการผลิตตาม คำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้ว ผลผลิต ที่ได้จะไม่มีสารพิษตกค้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google