งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร อ. ชุมแสง อ. ท่าตะโก อ. ไพศาลี จังหวัด พิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร อ. ชุมแสง อ. ท่าตะโก อ. ไพศาลี จังหวัด พิจิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร อ. ชุมแสง อ. ท่าตะโก อ. ไพศาลี จังหวัด พิจิตร

3 บ้านเนินแต้ หมู่ 9 ตำบลห้วยร่วม อยู่ทางทิศใต้ของตำบล ต. หนอง กระเจา อ. ชุมแสง ต. ห้วยร่วม อ. บางมูลนาก ต. ห้วยใหญ่ ต. ห้วยถั่ว เหนือ ต. หนองบัว ต. หนองกลับ หมู่ 9 บ้านเนิน แต้ ที่ทำการศูนย์ ข้าวฯ หมู่ 6 บ้านได แค หมู่ 7 บ้าน ชะลอมยาว หมู่ 4 บ้านห้วยร่วม ใหญ่ หมู่ 3 บ้านห้วย ร่วมกลาง หมู่ 2 บ้านห้วยร่วม กลาง หมู่ 1 บ้าน ห้วยร่วม หมู่ 5 บ้าน ห้วยร่วมใต้ หมู่ 11 บ้านสว่าง อารมณ์ หมู่ 10 บ้าน เกาะแก้ว หมู่ 8 บ้านจิก ใหญ่

4 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินแต้ ก่อตั้งเมื่อ พ. ศ. 2547 จด ทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2549 เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและ ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านเนินแต้ หมู่ 9 ต. ห้วยร่วม อ. หนอง บัว จ. นครสวรรค์

5

6

7

8

9

10

11

12 บาท

13 สมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ หมู่ 9 จำนวน 20 รายๆ ละ 150 กก. พื้นที่ 200 ไร่ หมู่ 9 บ้าน เนินแต้

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร อ. ชุมแสง อ. ท่าตะโก อ. ไพศาลี จังหวัด พิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google