งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิทานเวตาล น.ม.ส.น.ม.ส.น.ม.ส.น.ม.ส. เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิทานเวตาล น.ม.ส.น.ม.ส.น.ม.ส.น.ม.ส. เข้าสู่บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นิทานเวตาล น.ม.ส.น.ม.ส.น.ม.ส.น.ม.ส. เข้าสู่บทเรียน

3 สวัสดีครับ น้องๆ ผมชื่อเวตาล ครับ เรามาเริ่มรู้จัก กันดีกว่านะ ครับ บทเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน แนะนำบทเรียน ออกจากบทเรียน

4 พระราชประวัติผู้นิพนธ์ นิทานเวตาล เรื่องที่ ๑๐ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยา ลงกรณ์ เป็นพระราชโอรสกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ประสูติเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ. ศ. ๒๔๑๙ ทรงศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง จนจบประโยค ๒ ใน พ. ศ. ๒๔๓๔ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ ประพาสยุโรป ใน พ. ศ๒๔๔๐ ได้โปรดให้พระราชวรวงศ์เธอตามเสด็จ และโปรดให้ศึกษา ต่อที่ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เมื่อกลับจากประเทศอังกฤษแล้ว ได้ทรงเข้ารับราชการในกระทรวงคลังมหา สมบัติได้ทรงริเริ่มงานใหม่ หลายอย่างหลายอย่าง เช่น การใช้ธนบัตรแทนเงินเหรียญ การสถิติพยากรณ์ และการสหกรณ์ ตำแหน่งสุดท้าย ในชีวิตราชการ คือรองเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงสนระทวยและมี ความสามารถในทางแต่งหนังสือเป็นพิเศษ ทรงนิพนธ์เรื่องลงในหนังสือ วชิรญาณ ทวีปัญญา และลักวิทยา ซึ่งเป็น หนังสือพิมพ์รายเดือนออกในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระนามแฝงที่ใช้ในบทประพันธ์ คือ น. ม. ส. มาจากอักษรตัวสุดท้าย ของพระนามเดิม งานวรรณกรรมที่สำคัญที่ทรงนิพนธ์มี นิทานเวตาล จดหมายจางวางหร่ำ กนกนคร พระนลคำฉันท์ และ ลิลิตสามกรุง เป็นต้น พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๘๘ เมนูหลัก

5 ๑. ผู้เรียบเรียง นิทานเวตาล เป็นภาษาไทยคือบุคคลในข้อใด ก. น. ม. ส. ข. ศิวทาส ค. กาลิทาส ง. โสมเทวะ

6 เก่งมากครับ ถูกต้องครับ ทำต่อข้อ 2

7 ผิดครับ ลองดูใหม่ครับ กลับไปทำใหม่

8 ๒. ข้อใดมิใช่ผลงานของผู้แต่งเรื่อง นิทานเวตาล ก. กนกนคร ข. พระนลคำหลวง ค. ลิลิตสามกรุง ง. จดหมายจางวางหร่ำ

9 เก่งมากครับ ถูกต้องครับ เมนูหลัก

10 ผิดครับ ลองดูใหม่ครับ กลับไปทำใหม่

11 แนะนำบทเรียน สื่อการเรียนนี้เป็นเรื่องของ นิทานเวตาล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดย นางจตุพร คุ้มตะกั่ว โรงเรียนพิชัย รัตนาคาร เมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt นิทานเวตาล น.ม.ส.น.ม.ส.น.ม.ส.น.ม.ส. เข้าสู่บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google