งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ
Adverbs of Degree คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ โดย..ครูมณเฑียร อิ่นแก้ว (ครูชำนาญการ)

2 Adverbs of Degree เป็นกริยาวิเศษณ์ที่ทำหน้าที่ขยาย adjective หรือ adverb ด้วยกันเอง เพื่อ บอกระดับ หรือ ปริมาณความมากน้อย คำที่พบบ่อยๆ ได้แก่

3 Adverbs of Degree เช่น Very (เวรี่) แปลว่า มาก
Too (ทู) แปลว่า มาก, เกิน Enough (อีนาฟ) แปลว่า พอ So (โซ) แปลว่า มาก Much (โซ) แปลว่า มาก

4 ตำแหน่งของ Adverbs of Degree
ส่วนใหญ่ วางไว้หน้าคำที่มันขยาย มักจะขยาย adjective หรือ adverb ด้วยกันเอง และ วางไว้ หน้ากริยาหลัก (main verb) หรือ ระหว่างกริยา ช่วย ( auxiliary verb )กับ กริยาหลัก (main verb) เช่น

5 ประโยคตัวอย่าง I am too tired to go out tonight.
ฉันเหนื่อยเกินไปกว่าที่จะออกไปข้างนอกคืนนี้ ( ขยาย adjective - tired) Please do not speak too fast. โปรดอย่าพูดเร็วเกินไป ( ขยาย adverb - fast )


ดาวน์โหลด ppt คำกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google