งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Greening of IT. การตื่นตัวกับปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ นับวันยิ่งเข้ามาใกล้ตัวผู้คนมากขึ้น ส่งผลให้แนวคิด Green IT เข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Greening of IT. การตื่นตัวกับปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ นับวันยิ่งเข้ามาใกล้ตัวผู้คนมากขึ้น ส่งผลให้แนวคิด Green IT เข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Greening of IT

2 การตื่นตัวกับปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ นับวันยิ่งเข้ามาใกล้ตัวผู้คนมากขึ้น ส่งผลให้แนวคิด Green IT เข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาว ผู้ประกอบการในวงการไอทีและการ สื่อสาร หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่ลดการก่อให้เกิด มลพิษ พร้อมกับคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาสร้าง จุดขายทางการตลาดให้เข้ากับกระแสการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนใน ปัจจุบัน บริษัทวิจัยชั้นนำอย่างการ์ทเนอร์ระบุชัดเจนว่า ปีนี้ Green IT จะเป็น เทรนด์เทคโนโลยีที่มาแรง โดยจะเห็นอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ที่ ออกแบบมาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น กินไฟน้อยลงและ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น ซึ่งก็ถือเป็นแนวทางหนึ่งใน การลดใช้พลังงานเช่นกัน หลักการ

3 แนวคิด Green IT คือ ??? แนวคิด คือ สิ่งที่ศึกษาถึงวิธีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์ IT ที่ ประหยัดพลังงานและ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ได้แนวทาง ปฏิบัติทั้งหลายมีตั้งแต่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆทางด้าน IT ที่ มีการใช้พลังงาน ทางไฟฟ้าให้น้อยที่สุดแต่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รวม ไปถึงมาตรการทาง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับ ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยตรงตลอดจนความ พยายามในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ IT ให้มี จิตสำนึกมากขึ้น

4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Green IT 1.Green Mobile เครื่องนี้เป็น ของ Sumsung รุ่น Reclaim โดย 80% ของจอเครื่องทำจากวัสดุรีไซเคิลอย่างพลาสติกชีวภาพซึ่งมีส่วนผสม หลัก คือ ข้าวโพด และกล่องแพคเกจ ของโทรศัพท์เครื่องนี้ยังทำจากกระดาษ รีไซเคิล และใช้หมึกพิมพ์ที่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองเป็นหลัก ซึ่งเป็น มิตร กับสิ่งแวดล้อม จึงเรียกได้ว่า โทรศัพท์เครื่องนี้เป็น Green Mobile ตัวจริง ที่มาพร้อมกับฟังก์ชัน มากมาย เช่น ความละเอียดกล้อง 2 ล้านพิกเซล สามารถเชื่อมต่อกับ เว็บ Social Network เช่น Facebook Twitter หรือ YouTube รองรับ 3G ได้ และมีโปรแกรมสำหรับจดบันทึกตารางงานส่วนตัว ราคาขายอยู่ที่ 130$ มี 2 สีคือ earth green และฟ้าน้ำทะเล

5 ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ บริษัท อัสซุสเทค คอมพิวเตอร์ ( ประเทศไทย ) ได้ออกผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กใหม่ใน ชื่อ “ อีโค่บุ๊ค ” (EcoBook) ที่ทำจากไม้ไผ่ตามหลักการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ลดความขัดแย้งระหว่างโลกที่ต้อง พึ่งพาอาศัยคอมพิวเตอร์กับความต้องการรักษาและพิทักษ์โลก และสามารถยืดเวลาการใช้งาน ของแบตเตอรี่ได้ 20-30% ซึ่งนับว่าเป็น อีกทางเลือก หนึ่งที่ดีที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. โน้ตบุ๊กไม้ ไผ่

6 ประธานบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ไอที รายใหญ่ของญี่ปุ่น กล่าวถึงนโยบายของโตชิบาว่ามีเป้าหมายจะทำ สิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ตลาดต้องประหยัดพลังงานและ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม โตชิบามองว่านวัตกรรมใหม่ไม่ใช่มุ่งแต่เทคโนโลยีล้ำหน้าหรือ ออกแบบสวยงามเท่านั้น หากต้อง คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกจากนั้นโตชิบายังเน้นการสร้าง นวัตกรรมใหม่ที่สื่อให้เห็นแนวคิดนวัตกรรมสีเขียวเพื่อโลกสีขาว รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของโลก ตัวอย่างองค์กรที่ นำมาใช้งาน

7 1. จาตุรนต์ มณีรุ่งรจี ID. 1500206469 เลขที่ 17 2. ฤดีมาศ อมรทรรศ์ ID. 1510206624 เลขที่ 57 3. ประภาสิริ รัตนะชัยกุล ID. 1510206640 เลขที่ 58 4. ธนายุ ถาวรชีวิน ID. 1510208646 เลขที่ 65 5. กนกพร คณะนัย ID. 1510208778 เลขที่ 66 6. ณัฐวัฒน์ ปัญญาประชุม ID. 1510209305 เลขที่ 67 7. สุนัฏฐา ทองทิพย์ ID. 1510210998 เลขที่ 70


ดาวน์โหลด ppt Greening of IT. การตื่นตัวกับปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ นับวันยิ่งเข้ามาใกล้ตัวผู้คนมากขึ้น ส่งผลให้แนวคิด Green IT เข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google