งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Greening of IT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Greening of IT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Greening of IT

2 หลักการ การตื่นตัวกับปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่นับวันยิ่งเข้ามาใกล้ตัวผู้คนมากขึ้น ส่งผลให้แนวคิด Green IT เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาว ผู้ประกอบการในวงการไอทีและการสื่อสาร หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่ลดการก่อให้เกิดมลพิษ พร้อมกับคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาสร้างจุดขายทางการตลาดให้เข้ากับกระแสการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน บริษัทวิจัยชั้นนำอย่างการ์ทเนอร์ระบุชัดเจนว่า ปีนี้ Green IT จะเป็น เทรนด์เทคโนโลยีที่มาแรง โดยจะเห็นอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ ออกแบบมาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น กินไฟน้อยลงและ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น ซึ่งก็ถือเป็นแนวทางหนึ่งใน การลดใช้พลังงานเช่นกัน

3 แนวคิด Green IT คือ ??? แนวคิด คือ สิ่งที่ศึกษาถึงวิธีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์ IT ที่ประหยัดพลังงานและ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้แนวทาง ปฏิบัติทั้งหลายมีตั้งแต่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆทางด้าน IT ที่มีการใช้พลังงาน ทางไฟฟ้าให้น้อยที่สุดแต่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รวมไปถึงมาตรการทาง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยตรงตลอดจนความพยายามในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ IT ให้มี จิตสำนึกมากขึ้น

4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Green IT
1.Green Mobile เครื่องนี้เป็นของ Sumsung รุ่น Reclaim โดย 80% ของจอเครื่องทำจากวัสดุรีไซเคิลอย่างพลาสติกชีวภาพซึ่งมีส่วนผสมหลัก คือ ข้าวโพด และกล่องแพคเกจของโทรศัพท์เครื่องนี้ยังทำจากกระดาษ รีไซเคิล และใช้หมึกพิมพ์ที่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองเป็นหลัก ซึ่งเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม จึงเรียกได้ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็น Green Mobile ตัวจริง ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันมากมาย เช่น ความละเอียดกล้อง 2 ล้านพิกเซล สามารถเชื่อมต่อกับเว็บ Social Network เช่น Facebook Twitter หรือ YouTube รองรับ 3G ได้ และมีโปรแกรมสำหรับจดบันทึกตารางงานส่วนตัว ราคาขายอยู่ที่ 130$ มี 2 สีคือ earth green และฟ้าน้ำทะเล

5 2.โน้ตบุ๊กไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ บริษัท อัสซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) ได้ออก ผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กใหม่ในชื่อ “ อีโค่บุ๊ค ” (EcoBook) ที่ทำจากไม้ไผ่ตามหลักการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ทำให้ลดความขัดแย้งระหว่างโลกที่ต้องพึ่งพาอาศัยคอมพิวเตอร์กับความต้องการ รักษาและพิทักษ์โลก และสามารถยืดเวลาการใช้งาน ของแบตเตอรี่ได้ 20-30%ซึ่งนับว่าเป็น อีกทางเลือก หนึ่งที่ดีที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6 ตัวอย่างองค์กรที่นำมาใช้งาน
ประธานบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ไอที รายใหญ่ของญี่ปุ่น กล่าวถึงนโยบายของโตชิบาว่ามีเป้าหมายจะทำสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ตลาดต้องประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม โตชิบามองว่านวัตกรรมใหม่ไม่ใช่มุ่งแต่เทคโนโลยีล้ำหน้าหรือออกแบบสวยงามเท่านั้น หากต้อง คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกจากนั้นโตชิบายังเน้นการสร้าง นวัตกรรมใหม่ที่สื่อให้เห็นแนวคิดนวัตกรรมสีเขียวเพื่อโลกสีขาว รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของโลก

7 1. จาตุรนต์ มณีรุ่งรจี ID. 1500206469 เลขที่ 17


ดาวน์โหลด ppt Greening of IT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google