งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Biomes of the World. What is a biome? A BIOME is the largest geographic biotic unit, a major community of plants and animals with similar life forms and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Biomes of the World. What is a biome? A BIOME is the largest geographic biotic unit, a major community of plants and animals with similar life forms and."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Biomes of the World

2 What is a biome? A BIOME is the largest geographic biotic unit, a major community of plants and animals with similar life forms and environmental conditions.

3 ชีวนิเวศ (Biome) - มีรูปชีวิต (life form) ที่ชัดเจน - ตั้งตัวอย่างถาวรในแถบต่างๆ ของโลกที่มีสภาพภูมิอากาศ เฉพาะ (climatic region) - สังคมพืชอยู่ในสภาพสุดยอด (climax vegetation)

4 How many biomes are there?

5 Tropical Rainforest ( ป่าดิบชื้น ) Tropical Savanna ( ทุ่งหญ้าเขตศูนย์สูตร ) Desert ( ทะเลทราย ) Chaparral Grassland ( ทุ่งหญ้า ) Temperate Deciduous Forest ( ป่าผลัดใบ เขตอบอุ่น ) Temperate Boreal Forest ( ป่าสน ) Tundra

6 Tropical Rainforest ป่าดิบชื้น อยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตร ได้รับปริมาณน้ำฝนต่อปี มากกว่า 200 อุณหภูมิเฉลี่ย 20 o C - 25 o C มีความหลากหลายทาง ชีวภาพสูงมาก สิ่งมีชีวิตใน โลกที่ปรากฏพบได้ใน biome ชนิดนี้สูงถึง 50%

7 Tropical Savanna พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหญ้า และมี ต้นไม้เป็นหย่อม ๆ อากาศร้อน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 50 - 127 cm พบได้ในทวีปแอฟริกา อเมริกา ใต้ ออสเตรเลีย

8 Desert ทะเลทราย พบใน latitude 25 o - 40 o ปริมาณน้ำฝนที่ได้รับต่อปี น้อยกว่า 25 cm อุณหภูมิเฉลี่ย 20 o C - 25 o C และมีความแตกต่างของ อุณหภูมิ คือ กลางวันอาจสูง กว่า 38 o C และกลางคืนอาจ ต่ำกว่า –15 o C

9 Chaparral พบใน latitude 32 o - 40 o พบได้ที่ชายฝั่งของ รัฐแคลิฟอเนีย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 35 -70 cm ซึ่งส่วน ใหญ่ฝนจะตกในฤดู หนาว

10 Grassland ทุ่ง หญ้า พบได้ในบริเวณใกล้แหล่ง น้ำ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 50 - 90 cm ในฤดูร้อน อุณหภูมิอาจจะ สูงถึง 38 o C แต่ฤดูหนาว อาจจะต่ำกว่า –40 o C

11 Temperate Deciduous Forest ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น อากาศอบอุ่น ส่วนใหญ่ทิ้งไปในฤดูหนาว มีฤดูกาลแน่นอน 4 ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 30 o C ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 75 - 150 cm

12 Temperate Boreal Forest รู้จักในนาม Taiga พบได้ในเขต latitude 45 o - 60 o Cold climate with summer rains พบสัตว์เลื้อยคลานมาก หิมะตกตลอดปี

13 Tundra ชั้นดินที่อยู่ต่ำจากผิวดินจะ เป็นน้ำแข็ง พบสิ่งมีชีวิตน้อยชนิด Winter temperatures – 34 o C summer temperatures usually average below 10 o C Low precipitation (15–25 cm per year) but ground is usually wet because of low evaporation

14 Credits Text: –http://www.physicalgeography.net/fundament als/9k.htmlhttp://www.physicalgeography.net/fundament als/9k.html –http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss5 /biome/index.htmlhttp://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss5 /biome/index.html Pictures: –http://www.worldbiomes.com/http://www.worldbiomes.com/ –http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss5/biome/ index.htmlhttp://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss5/biome/ index.html –http://www.blueplanetbiomes.org/http://www.blueplanetbiomes.org/ PowerPoint: –Arizona Game and Fish Department, 2005


ดาวน์โหลด ppt Biomes of the World. What is a biome? A BIOME is the largest geographic biotic unit, a major community of plants and animals with similar life forms and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google