งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Biomes of the World.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Biomes of the World."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Biomes of the World

2 What is a biome? A BIOME is the largest geographic biotic unit, a major community of plants and animals with similar life forms and environmental conditions. A biome is a large geographic area containing similar plants and animals. This map shows the locations of some of the major biomes of the world. Each biome can have distinguishing characteristics based on local factors. For example, within the desert biome, there may be hot, cold, and coastal deserts, each with slightly different climates. It is possible to divide the biomes into smaller units that we call biotic communities, ecosystems, or habitats.

3 ชีวนิเวศ (Biome) - มีรูปชีวิต (life form) ที่ชัดเจน
- ตั้งตัวอย่างถาวรในแถบต่างๆ ของโลกที่มีสภาพภูมิอากาศเฉพาะ (climatic region) - สังคมพืชอยู่ในสภาพสุดยอด (climax vegetation)

4 How many biomes are there?
8 For purposes of this class, we will consider there to be eight biomes…

5 How many biomes are there?
Tropical Rainforest (ป่าดิบชื้น) Tropical Savanna (ทุ่งหญ้าเขตศูนย์สูตร) Desert (ทะเลทราย) Chaparral Grassland (ทุ่งหญ้า) Temperate Deciduous Forest (ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น) Temperate Boreal Forest (ป่าสน) Tundra …However, there is some disagreement among scientists about how many biomes there should be. Some argue that there are as few as five and others that there are as many as thirteen or more. For our purposes, we will focus only on the terrestrial (land) biomes. If we included aquatic, there would be even more. The eight biomes represented here are pretty standard, but they are relatively generic. It is possible to divide these into smaller biomes. For example, we could break the tundra into arctic tundra and alpine tundra.

6 Tropical Rainforest ป่าดิบชื้น
อยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตร ได้รับปริมาณน้ำฝนต่อปีมากกว่า 200 อุณหภูมิเฉลี่ย 20oC - 25oC มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก สิ่งมีชีวิตในโลกที่ปรากฏพบได้ใน biome ชนิดนี้สูงถึง 50%

7 Tropical Savanna พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหญ้า และมีต้นไม้เป็นหย่อม ๆ
อากาศร้อน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย cm พบได้ในทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย

8 Desert ทะเลทราย พบใน latitude 25o - 40o
ปริมาณน้ำฝนที่ได้รับต่อปี น้อยกว่า 25 cm อุณหภูมิเฉลี่ย 20oC - 25oC และมีความแตกต่างของอุณหภูมิ คือ กลางวันอาจสูงกว่า 38oC และกลางคืนอาจต่ำกว่า –15oC

9 Chaparral พบใน latitude 32o - 40o พบได้ที่ชายฝั่งของรัฐแคลิฟอเนีย
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย cm ซึ่งส่วนใหญ่ฝนจะตกในฤดูหนาว

10 Grassland ทุ่งหญ้า พบได้ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำ
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี cm ในฤดูร้อน อุณหภูมิอาจจะสูงถึง 38oC แต่ฤดูหนาว อาจจะต่ำกว่า –40oC

11 Temperate Deciduous Forest ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น
อากาศอบอุ่น ส่วนใหญ่ทิ้งไปในฤดูหนาว มีฤดูกาลแน่นอน 4 ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 30oC ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย cm

12 Temperate Boreal Forest
รู้จักในนามTaiga พบได้ในเขต latitude 45o - 60o Cold climate with summer rains พบสัตว์เลื้อยคลานมาก หิมะตกตลอดปี

13 Tundra ชั้นดินที่อยู่ต่ำจากผิวดินจะเป็นน้ำแข็ง พบสิ่งมีชีวิตน้อยชนิด
Winter temperatures –34oC summer temperatures usually average below 10oC Low precipitation (15–25 cm per year) but ground is usually wet because of low evaporation

14 Credits Text: Pictures: PowerPoint:
Pictures: PowerPoint: Arizona Game and Fish Department, 2005


ดาวน์โหลด ppt Biomes of the World.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google