งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาณาจักร เห็ดรา ( Kingdom fungi ) ครูผู้สอน : มิสจิราวัฒน์ วงศ์เล็ก / มิสเชาวนี ปฐมนุพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาณาจักร เห็ดรา ( Kingdom fungi ) ครูผู้สอน : มิสจิราวัฒน์ วงศ์เล็ก / มิสเชาวนี ปฐมนุพงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาณาจักร เห็ดรา ( Kingdom fungi ) ครูผู้สอน : มิสจิราวัฒน์ วงศ์เล็ก / มิสเชาวนี ปฐมนุพงศ์

2 Kingdom of Fungi ลักษณะสำคัญ - Eukaryotic cell มีผนังเซลล์เป็นสาร chitin - Heterotrophs ( ไม่มี Chloroplast ) รับสารอาหารโดยวิธี absorption - unicellular / multicellular organisms ( no tissue ) ต่อกันเป็น สายยาวเรียกว่า Hypha

3 * เส้นใยมีผนังกั้น (Septate hypha) * เส้นใยไม่มีผนังกั้น (non-septate hypha) กลุ่มของเส้นใย เรียกว่า (mycelium) ซึ่งบางครั้งจะรวมกัน เป็นรูปร่างเฉพาะ เรียกว่า Fruiting body

4

5 Fruiting body

6 ชนิดของ Hypha แบ่งตาม หน้าที่ 1. Haustoria แทงเข้าไปในเซลล์ ของสิ่งมีชีวิตและ ดูด cytoplasm มาใช้ประโยชน์ 2. Rhizoid ยึดเกาะและดูดซึม สารอาหารที่ย่อย - แล้วเข้าสู่เซลล์ 3. Stolon ทอดขนานไปบนผิว 4. Sporangiophore ชูตั้งฉากกับพื้นผิวทำหน้าที่ สร้างอับสปอร์

7 โทษ - ก่อโรคในมนุษย์ เช่น กลาก เกลื้อน ฮ่องกง ฟุต เป็นต้น ประโยชน์ - อาหาร ( เห็ดชนิดต่าง ๆ ) - อยู่ร่วมกับรากของพืชแบบ พึ่งพาอาศัย เช่น ราไมคอไรซา - วงชีวิตส่วนใหญ่ - haploid(n) - ผนังเซลล์ ประกอบด้วยสารประกอบพวก chitin

8 ราที่มีหลาย เซลล์

9

10

11 ราที่มีเซลล์ เดียว คือ Yeast Saccharomyce s cerevisiae

12 1. Phylum Chytridiomycota 2. Phylum Zygomycota 3. Phylum Ascomycota 4. Phylum Basidiomycota ** กลุ่ม Deuteromycetes ** Classification of fungi

13

14 Phylum Chytridiomycota เส้นใยไม่มีผนังกั้น (non- septate hyphae) parasite ของพืชน้ำ โพรติสต์ และสัตว์น้ำ เป็นเห็ดรากลุ่มเดียวที่มีเซลล์ที่ เคลื่อนที่ได้ การสืบพันธุ์ -> อาศัยเพศ ( สร้าง Zoospore ) -> ไม่อาศัยเพศ ( สร้าง spore ) ตัวอย่างเช่น Chytrids

15 Phylum Chytridiomycota

16 phylum Zygomycota เส้นใยไม่มีผนังกั้น (non- septate hyphae) saprophyte, parasite ของพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์ --> อาศัยเพศ / ไม่อาศัยเพศ ตัวอย่างเช่น - ราในสกุล Rhizopus sp.

17 สร้างเส้นใยพิเศษยก ตั้งขึ้น เรียก sporangiophore (n) อวัยวะที่สร้างสปอร์ เรียก อับสปอร์ sporangium (n) sporangiospore (n) การสืบพันธุ์แบบไม่ อาศัยเพศ

18

19 zygospo res (n) สร้างสปอร์ผนังหนา เรียก ไซโกต สปอร์ (Zygospore) โดยวิธี conjugation Conjugation tube (suspensor) รา 2 strain fusion ของ นิวเคลียส zygote (2n) Zygosporangi um (2n) การสืบพันธุ์แบบ อาศัยเพศ Meiosis

20

21

22

23 3. Phylum Ascomycota (sac fungi) - การสืบพันธุ์แบบอาศัย เพศ สร้าง ascospore ภายในถุง ascus ( พหูพจน์ ; asci) - การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัย เพศ * สร้าง conidia ( สปอร์ที่ไม่ มีอับสปอร์หุ้ม ) * แตกหน่อ (budding) เส้นใยมีผนังกั้น (septate hyphae)

24 สร้าง conidia ( สปอร์ที่ไม่มีอับสปอร์หุ้ม )

25

26

27

28 4. Phylum Basidiomycota ระยะที่ 1 แต่ละ เซลล์มีจำนวน โครโมโซม 1 ชุด ระยะที่ 2 แต่ละเซลล์มี 2 นิวเคลียส เรียก dikaryon ระยะที่ 3 mycelium มารวม เป็นเนื้อเยื่อ -> ดอกเห็ด เส้นใยมีผนังกั้น --> 3 ระยะคือ

29 เห็ดที่กินได้ เห็ดแชมปิญ อง มีสารต้านเนื้องอก และมะเร็งเสริม ภูมิคุ้มกัน

30 เห็ดที่กินได้ เห็ดนางฟ้า ( ช่วยล้างไขมันในตับ บำรุงตับ )

31 เห็ดที่กินได้ เห็ดฟาง มีสารป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ช่วยย่อยอาหาร บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง บำรุง ตับ แก้ร้อนใน แก้ช้ำใน และที่เด็ดๆ จริงๆ ก็คือ ช่วยลดคลอเรสเตอรอล ( LDL ) ในเลือดได้

32 เห็ดที่กินได้ เห็ดหูหนู ชะล้างและบำรุงหลอดเลือด เสริมสร้างโลหิต ช่วยบำรุงสายตา บำรุงตับ บำรุงผิวให้เปล่ง ปลั่งสดใส

33 เห็ดที่กินได้ เห็ดหลินเจือ “ เทพเจ้าแห่งชีวิต ” ( Spiritual essence ) มี พลังมหัศจรรย์ บำรุงร่างกายใช้เป็นยา อายุวัฒนะในการยืดอายุออกไปให้ยืนยาว ทำ ให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และยังสามารถรักษา โรคต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง

34 เห็ดที่กินไม่ได้

35 เห็ดระโงกหิน ผู้ป่วยจะมีอาการชักกระตุก อาเจียน ท้องเสีย น้ำลายฟูมปาก น้ำตา - ไหล รู ม่านตามีขนาดเล็กลง ชีพจรเต้นไม่ สม่ำเสมอและเสียชีวิตได้

36 ข้อสังเกตของเห็ดที่กินไม่ได้ 1. นำข้าวสารมาต้มกับเห็ด ถ้า ไม่เป็นพิษข้าวสาร จะสุก ถ้าเป็นพิษข้าวสารจะ สุกๆ ดิบๆ 2. ใช้ช้อนเงินคนต้มเห็ด ถ้า ช้อนเงินกลายเป็น สีดำ จะเป็นเห็ดพิษ 3. ใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ด ถ้าเป็นเห็ดพิษจะ กลายเป็นสีดำ

37 ข้อสังเกตของเห็ดที่กินไม่ได้ 4. ใช้หัวหอมต้มกับเห็ด ถ้าเป็น เห็ดพิษจะเป็นสีดำ 5. ใช้มือถูเห็ดจนเป็นรอยแผล ถ้าเป็นพิษรอยแผล นั้นจะเป็นสีดำ ( แต่เห็ด แชมปิญญองเป็นเห็ดที่ รับประทานได้ เมื่อเป็นแผลก็ จะเป็นสีดำ ) 6. ดอกเห็ดที่มีรอยแมลงและ สัตว์กัดกิน เห็ดนั้นไม่ เป็นพิษ ( กระต่ายและหอย ทากสามารถกิน เห็ดพิษได้ )

38 ข้อสังเกตของเห็ดที่กินไม่ได้ 7. เห็ดที่เกิดผิดฤดูกาล มักจะ เป็นพิษ 8. เห็ดพิษมักจะมีสีฉูดฉาด เห็ด รับประทานได้จะ มีสีอ่อน

39 โครงสร้างของ Fruiting body

40 ri n g

41 ตัวอย่างเช่น - เห็ดฟาง, เห็ดหูหนู แบบไม่ อาศัยเพศ สร้าง conidia แบบ อาศัย เพศ สร้าง basidiospore บน basidium basidium อยู่ในโครงสร้างที่ เรียกว่า basidiocarp การ สืบพันธุ์

42

43

44

45 เส้นใยมีผนังกั้น การ สืบพันธุ์ มีเฉพาะแบบไม่ อาศัยเพศ โดยการ สร้าง conidia ตัวอย่างเช่น Aspergillus niger (Black molds) Penicillium sp. (Green molds) กลุ่ม Deuteromycetes (Fungi imperfecti )

46 รา + สาหร่าย : แบบพึ่งพาอาศัย มี 3 แบบ :- 1. ครัสโตสไลเคนส์ (Crustose Lichen) 2. โฟลิโอสไลเคนส์ (Foliose Lichen) 3. ฟรูติโคสไลเคนส์ (Fruticose Lichen) ไลเคนส์ (Lichen)

47

48 ครัสโทสไลเคน โฟลิโอสไลเคน ฟรูทิโคสไลเคน


ดาวน์โหลด ppt อาณาจักร เห็ดรา ( Kingdom fungi ) ครูผู้สอน : มิสจิราวัฒน์ วงศ์เล็ก / มิสเชาวนี ปฐมนุพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google