งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O ระบบงานการใช้ พลังงาน www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O ระบบงานการใช้ พลังงาน www.themegallery.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O ระบบงานการใช้ พลังงาน www.themegallery.com

2 Contents กระบวนการทำงาน แผนภาพการไหลของข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล 4 1 2 3

3 www.themegallery.com กระบวนการทำงาน งานผลิต กองระบบผลิตฯ เมื่อได้รับข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง พร้อม กับส่งข้อมูลไปยัง ส่วนกลาง  รวบรวมข้อมูล  ระบบการใช้พลังงาน เป็นระบบเพื่อแม่ข่าย หน่วยบริการ ของ กปภ. สาขา สามารถบันทึกข้อมูลกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา และใช้ใน กปภ. สาขา รวมไปถึง ปริมาณเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ที่ ใช้ระหว่างการผลิตน้ำประปา กปภ. สาขา กปภ. เขต  ตรวจสอบข้อมูล  ส่งข้อมูลไปยัง กปภ. เขต สนญ.  นำข้อมูลไปวิเคราะห์ ส่วนกลาง

4 www.themegallery.com แผนภาพแสดง กระบวนการทำงาน

5 www.themegallery.com แผนภาพแสดง กระบวนการทำงาน

6 www.themegallery.com แผนภาพแสดงการไหล ของข้อมูล

7 www.themegallery.com แผนภาพแสดง ความสัมพันธ์ของข้อมูล

8 www.themegallery.com ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับ หน้าจอการทำงาน Eng_electricitymeter Eng_electricityunit มิเตอร์


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O ระบบงานการใช้ พลังงาน www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google