งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานการใช้พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานการใช้พลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานการใช้พลังงาน

2 แผนภาพการไหลของข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล
Contents 1 กระบวนการทำงาน 2 แผนภาพการไหลของข้อมูล 3 ความสัมพันธ์ของข้อมูล 4 โครงสร้างฐานข้อมูล

3 กระบวนการทำงาน ระบบการใช้พลังงาน เป็นระบบเพื่อแม่ข่าย หน่วยบริการ ของ กปภ.สาขา สามารถบันทึกข้อมูลกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาและใช้ใน กปภ.สาขา รวมไปถึง ปริมาณเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ที่ใช้ระหว่างการผลิตน้ำประปา งานผลิต กองระบบผลิตฯ สนญ. เมื่อได้รับข้อมูล รวบรวมข้อมูล นำข้อมูลไปวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งพร้อม กับส่งข้อมูลไปยังส่วนกลาง ตรวจสอบข้อมูล ส่งข้อมูลไปยัง กปภ.เขต Content Layouts กปภ.สาขา กปภ.เขต ส่วนกลาง

4 แผนภาพแสดงกระบวนการทำงาน

5 แผนภาพแสดงกระบวนการทำงาน

6 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล

7 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล

8 ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับหน้าจอการทำงาน
Eng_electricityunit มิเตอร์ Eng_electricitymeter


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานการใช้พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google