งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่

2 แผนภาพการไหลของข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล
Contents 1 กระบวนการทำงาน 2 แผนภาพการไหลของข้อมูล 3 ความสัมพันธ์ของข้อมูล 4 โครงสร้างฐานข้อมูล

3 กระบวนการทำงาน ระบบการติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลการติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ เมื่อได้รับคำร้องการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ จากผู้ใช้น้ำ แยกตามขนาดมาตรและความยาวท่อ งานอำนวยการ กองระบบจำหน่าย สำนักงานใหญ่ เมื่อได้รับข้อมูล รวบรวม/บันทึกข้อมูล นำข้อมูลไปวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งพร้อม กับส่งข้อมูลไปยังส่วนกลาง ตรวจสอบข้อมูล ส่งข้อมูลไปยัง กปภ.เขต Content Layouts กปภ.สาขา กปภ.เขต ส่วนกลาง

4 แผนภาพแสดงกระบวนการทำงาน

5 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล

6 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล

7 ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับหน้าจอการทำงาน
imt_install_h imt_install_d หน่วยงาน sys_division


ดาวน์โหลด ppt ระบบการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google