งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O ระบบการติดตั้ง มาตรวัดน้ำใหม่ www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O ระบบการติดตั้ง มาตรวัดน้ำใหม่ www.themegallery.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O ระบบการติดตั้ง มาตรวัดน้ำใหม่ www.themegallery.com

2 Contents กระบวนการทำงาน แผนภาพการไหลของข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล 4 1 2 3

3 www.themegallery.com กระบวนการทำงาน  ระบบการติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ เพื่อให้ สามารถบันทึกข้อมูลการติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ใหม่ เมื่อได้รับคำร้องการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ จาก ผู้ใช้น้ำ แยกตามขนาดมาตรและความยาวท่อ งานอำนวยการ กองระบบจำหน่าย เมื่อได้รับข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง พร้อม กับส่งข้อมูลไปยัง ส่วนกลาง  รวบรวม / บันทึกข้อมูล กปภ. สาขา กปภ. เขต  ตรวจสอบข้อมูล  ส่งข้อมูลไปยัง กปภ. เขต สำนักงานใหญ่  นำข้อมูลไปวิเคราะห์ ส่วนกลาง

4 www.themegallery.com แผนภาพแสดง กระบวนการทำงาน

5 www.themegallery.com แผนภาพแสดงการไหล ของข้อมูล

6 www.themegallery.com แผนภาพแสดง ความสัมพันธ์ของข้อมูล

7 www.themegallery.com ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับ หน้าจอการทำงาน imt_install_d sys_division หน่วยงาน imt_install_h


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O ระบบการติดตั้ง มาตรวัดน้ำใหม่ www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google