งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O ระบบปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O ระบบปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ www.themegallery.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O ระบบปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ www.themegallery.com

2 Contents กระบวนการทำงาน แผนภาพการไหลของข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล 4 1 2 3

3 www.themegallery.com กระบวนการทำงาน  ระบบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อสามารถ บันทึกข้อมูลปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่ เกิดขึ้นระหว่างการผลิต, การบริการ งานผลิต / งานบริการ กองระบบผลิตและ ควบคุมคุณภาพน้ำ เมื่อได้รับข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง พร้อม กับส่งข้อมูลไปยัง ส่วนกลาง  รวบรวม / บันทึกข้อมูล กปภ. สาขา กปภ. เขต  ตรวจสอบข้อมูล  ส่งข้อมูลไปยัง กปภ. เขต สำนักงานใหญ่  นำข้อมูลไปวิเคราะห์ ส่วนกลาง

4 www.themegallery.com แผนภาพแสดง กระบวนการทำงาน

5 www.themegallery.com แผนภาพแสดงการไหล ของข้อมูล

6 www.themegallery.com แผนภาพแสดง ความสัมพันธ์ของข้อมูล

7 www.themegallery.com ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับ หน้าจอการทำงาน prb_ploblem prb_itemploblem sys_division หน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O ระบบปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google