งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถ้าเราเป็นเขา ?. Scientific purposes of animal experiment 1.To search for new knowledge 2.To diagnose disease 3.To test new therapeutic techniques and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถ้าเราเป็นเขา ?. Scientific purposes of animal experiment 1.To search for new knowledge 2.To diagnose disease 3.To test new therapeutic techniques and."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถ้าเราเป็นเขา ?

2 Scientific purposes of animal experiment 1.To search for new knowledge 2.To diagnose disease 3.To test new therapeutic techniques and new medicines 4.To detect and analyze drugs, hormones, and other biological compounds 5.To produce and test vaccines, sera, and other biological compounds 6.To test for toxicity, carcinogenicity, and teratogenicity of new and old drugs and chemical compounds

3

4 ผู้พิทักษ์ สัตว์ Animal Right สุขภาพสัตว์ Animal Welfare

5 ผู้พิทักษ์สัตว์ ผู้พิทักษ์สัตว์ V.S ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ ไม่มีการกักขัง V. S. กรงเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ขึ้น ละเว้นการใช้สัตว์ในทุกกรณี V.S. หลีกเลี่ยงหากจำเป็นใช้ ให้น้อยที่สุด การทรมานสัตว์เป็นหัวใจสำคัญการพิทักษ์สัตว์ V.S. ใช้ สัตว์ทดลองอย่างมีมนุษยธรรม

6 Animal Right ? Anti-Vivisection?

7 จรรยาบรรณ คืออะไร? จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดง ถึงคุณธรรมและ จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขา วิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติ คุณของสาขาวิชาชีพของตน จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติ ของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิของนักวิจัย จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ?

8 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt ถ้าเราเป็นเขา ?. Scientific purposes of animal experiment 1.To search for new knowledge 2.To diagnose disease 3.To test new therapeutic techniques and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google