งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียบเรียงคำ. การเรียบเรียงคำ คือการจัดวาง คำที่เลือกสรรแล้วให้มาเรียงร้อย กันอย่างต่อเนื่องตามจังหวะ ตาม โครงสร้างภาษ หรือตามฉันท ลักษณ์ ซึ่งมีหลายวิธีเช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียบเรียงคำ. การเรียบเรียงคำ คือการจัดวาง คำที่เลือกสรรแล้วให้มาเรียงร้อย กันอย่างต่อเนื่องตามจังหวะ ตาม โครงสร้างภาษ หรือตามฉันท ลักษณ์ ซึ่งมีหลายวิธีเช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียบเรียงคำ

2 การเรียบเรียงคำ คือการจัดวาง คำที่เลือกสรรแล้วให้มาเรียงร้อย กันอย่างต่อเนื่องตามจังหวะ ตาม โครงสร้างภาษ หรือตามฉันท ลักษณ์ ซึ่งมีหลายวิธีเช่น

3 จัดลำดับความคิดหรือถ้อยคำจากสิ่ง สำคัญจากน้อยไปมาก จนถึงสิ่งสำคัญ สูงสุดอันเป็นจุดสุดขั้น จัดลำดับความคิดหรือถ้อยคำจากสิ่ง สำคัญน้อยไปหามาก แต่กลับหักมุม ความคิดผู้อ่านเมื่อถึงจุดสุดขั้น จัดลำดับคำให้เป็นคำถามแต่ไม่ ต้องการคำตอบหรือมีคำตอบอยู่ในตัว คำถามแล้ว เรียงถ้อยคำเพื่อให้ผู้อ่านแปล ความหมายไปในทางตรงข้ามเพื่อเจตนา เยาะเย้ย ถากถาง เรียงคำวลี ประโยค ที่มีความสำคัญ เท่าๆกัน เคียงขนานกันไป


ดาวน์โหลด ppt การเรียบเรียงคำ. การเรียบเรียงคำ คือการจัดวาง คำที่เลือกสรรแล้วให้มาเรียงร้อย กันอย่างต่อเนื่องตามจังหวะ ตาม โครงสร้างภาษ หรือตามฉันท ลักษณ์ ซึ่งมีหลายวิธีเช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google