งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฟื้นฟูผู้ป่วย อัมพาต ในระยะอ่อนแรง. ประเภทต่างๆของอัมพาต 1. ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก หมายถึง ผู้ป่วยที่มี ภาวะการอ่อนแรงจากการขาดเลือดไปเลี้ยง สมอง หรือเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฟื้นฟูผู้ป่วย อัมพาต ในระยะอ่อนแรง. ประเภทต่างๆของอัมพาต 1. ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก หมายถึง ผู้ป่วยที่มี ภาวะการอ่อนแรงจากการขาดเลือดไปเลี้ยง สมอง หรือเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฟื้นฟูผู้ป่วย อัมพาต ในระยะอ่อนแรง

2 ประเภทต่างๆของอัมพาต 1. ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก หมายถึง ผู้ป่วยที่มี ภาวะการอ่อนแรงจากการขาดเลือดไปเลี้ยง สมอง หรือเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ จากการแตก ตีบ ตัน ของหลอดเลือดในสมองหรืออุบัติเหตุ ที่กระทบกระเทือนทางสมอง

3 ประเภทต่างๆของอัมพาต 2. ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน หมายถึง ผู้ป่วยที่มี ภาวะ การอ่อนแรงของขาข้างเดียวหรือทั้งสอง ข้าง ซึ่งมีสาเหตุมาจากอาการบาดเจ็บของไข สันหลังตั้งแต่ ระดับอกลงมาจากการตกจากที่ สูง, อุบัติเหตุบนท้องถนน, หรือการถูกยิง, แทง หรือมีเนื้องอกที่ไขสันหลัง เป็นต้น

4 ประเภทต่างๆของอัมพาต 3. ผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว หมายถึง ผู้ป่วยที่มี อาการอ่อนแรงของแขนขาทั้ง 2 ข้าง สาเหตุ เช่นเดียวกับอัมพาตครึ่งท่อน แต่จะระดับสูง กว่าคือ มีการบาดเจ็บที่ระดับคอลงมา

5 ปัญหาที่พบในระยะแรกของ ผู้ป่วย คือ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยจะไม่ สามารถขยับแขน ขา หรือช่วยเหลือตนเองได้ จึงเกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังตามมา คือ 1. การเกิดแผลกดทับ จากการนอนในท่าเดิมนาน ๆ

6 2. การเกิดการยึดติดของข้อและการหดรั้งของ กล้ามเนื้อนานเข้าจะทำให้เกิดการผิดรูปของข้อ จนแก้ไขไม่ได้ และการฟื้นฟูจะทำได้ยากขึ้น

7 3. การเกิดความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติ โดยในระยะแรกผู้ป่วยมีความตึงตัวน้อย แต่เมื่อ ผ่านไประยะหนึ่งจะเกิดความตึงตัวมาก และเกิด เป็นภาวะกล้ามเนื้อเกร็งตามมา

8 การป้องกันภาวะแทรกซ้อน * การจัดท่านอนเพื่อป้องกันแผลกดทับ ท่านอนหงาย

9 การจัดแขนและมือข้างที่เป็น อัมพาต

10 ท่านอนตะแคงทับข้างแข็งแรง

11 ท่านอนตะแคงทับข้างที่เป็น อัมพาต

12 ควรเปลี่ยนท่าทางทุก 2-3 ชั่วโมง จากนอนหงายเป็นนอนตะแคง ควรนอนตะแคงสลับกันทั้ง 2 ข้าง ควรพาผู้ป่วยนั่งทุกวัน

13 ท่าเคลื่อนไหวข้อต่อ โดยญาติทำให้ ผู้ป่วย (Passive exercise) การเคลื่อนไหวข้อส่วนแขน 1. การยกแขนขึ้นลง

14 2. การกางแขนออก

15 3. การหมุนแขนเข้า – ออก

16 4. การงอ – เหยียดข้อศอก

17 5. การกระดกข้อมือขึ้น - ลง

18 6. การกำนิ้วมือเข้า – เหยียด ออก

19 การเคลื่อนไหวข้อส่วนขา 1. งอ - เหยียดข้อเข่าข้อสะโพก

20 2. หมุนข้อสะโพกเข้า - หมุนข้อ สะโพกออก

21 3. กางขาออกและหุบขาเข้า

22 4. การกระดกข้อเท้าขึ้นและลง

23 ข้อควรปฏิบัติ ควรทำอย่างช้าๆ นิ่มนวลต่อเนื่องกันอย่างน้อย 10-20 ครั้ง วันละ 2 รอบ ควรถามอาการเจ็บปวดหรือดูสีหน้า เพราะ ความเจ็บปวดจะทำให้เกร็งต้านได้ ควรทำให้สุดช่วง ของการเคลื่อนไหวในแต่ละ ท่า


ดาวน์โหลด ppt การฟื้นฟูผู้ป่วย อัมพาต ในระยะอ่อนแรง. ประเภทต่างๆของอัมพาต 1. ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก หมายถึง ผู้ป่วยที่มี ภาวะการอ่อนแรงจากการขาดเลือดไปเลี้ยง สมอง หรือเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google