งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานกับ วัน / เวลา ในภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานกับ วัน / เวลา ในภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานกับ วัน / เวลา ในภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 เวลาในภาษา PHP ใช้การนับจำนวนวินาทีนับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ค. ศ 1970 ( พ. ศ. 2513) เราเรียกเวลา อ้างอิงนี้ว่า Unix Epoch เช่น ถ้ามีค่า 3600 จะหมายถึง เวลาผ่านมา 1 ชั่วโมง

3 การจัดรูปแบบเวลา เพื่อแสดงผล ฟังก์ชันที่ใช้ คือ date(“format”); วิธีการใช้งานคือใส่ตัวอักษรเพื่อ แสดง format ลงไป เช่น $day = date(“d”); จะได้ค่าเป็นหมายเลขวันใน เดือนของวันปัจจุบัน

4 ตัวอักษรที่ใช้ในการ จัดรูปแบบ ตัวอักษ ร คำอธิบายค่าที่เป็นไปได้ d เลขวันที่ เติม 0 นำหน้า 01 – 31 D ชื่อวันในสัปดาห์ 3 ตัวแรก Mon ถึง Sun j เลขวันที่ โดยไม่มี 0 นำหน้า 1 – 31 l ชื่อเต็มของวันในสัปดาห์ Sunday ถึง Saturday N เลขแสดงวันในสัปดาห์ ISO-86011 ( วันจันทร์ ) ถึง 7 วันอาทิตย์

5 ตัวอักษรที่ใช้ในการ จัดรูปแบบ ตัวอัก ษร คำอธิบายค่าที่เป็นไป ได้ SOrdinal Suffixst, nd, rd, th w เลขแสดงวันในสัปดาห์ 0 ( วันอาทิตย์ ) ถึง 6 ( วันจันทร์ ) z หมายเลขวันของปีโดยเริ่มจาก 0 วันที่ 1 มกราคม 0 - 365 F ชื่อเต็มของเดือน January ถึง December m หมายเลขของเดือน โดยเติม 0 ข้างหน้า 01 ถึง 12

6 ตัวอักษรที่ใช้ในการ จัดรูปแบบ ตัวอัก ษร คำอธิบายค่าที่เป็นไป ได้ SOrdinal Suffixst, nd, rd, th w เลขแสดงวันในสัปดาห์ 0 ( วันอาทิตย์ ) ถึง 6 ( วันจันทร์ ) z หมายเลขวันของปีโดยเริ่มจาก 0 วันที่ 1 มกราคม 0 - 365 F ชื่อเต็มของเดือน January ถึง December m หมายเลขของเดือน โดยเติม 0 ข้างหน้า 01 ถึง 12

7 ตัวอักษรที่ใช้ในการ จัดรูปแบบ ตัวอักษ ร คำอธิบายค่าที่เป็นไปได้ M ชื่อเดือน เฉพาะ 3 ตัวอักษรแรก Jan ถึง Dec n หมายเลขของเดือน โดยไม่มีศูนย์ ข้างหน้า 1 กับ 12 t จำนวนวันของเดือนนั้น 28 - 31 L เป็นปีอธิกสุรทินหรือไม่ ( เดือน กุมภาพันธ์มี 29 วัน ) หรือไม่ 1 ถ้าใช่, 0 ถ้าไม่ใช่ o เลขปี ค. ศ. 4 หลักตามมาตรฐาน ISO- 8601 เช่น 1999 หรือ 2006

8 ตัวอักษรที่ใช้ในการ จัดรูปแบบ ตัวอัก ษร คำอธิบายค่าที่เป็นไป ได้ Y เลขปี ค. ศ. 4 หลักเช่น 1999 หรือ 2006 y เลขปี ค. ศ. 2 หลักเช่น 99 หรือ 06 a ตัวอักษรเล็กของ am หรือ pm am, pm A ตัวอักษรใหญ่ของ AM, PM AM, PM g เลขชั่วโมงแบบ 12 ชั่วโมง โดยไม่มี 0 ข้างหน้า 1 - 12

9 ตัวอักษรที่ใช้ในการ จัดรูปแบบ ตัวอักษร คำอธิบายค่าที่เป็นไปได้ G เลขชั่วโมงแบบ 24 ชั่วโมง โดยไม่มี 0 ข้างหน้า 0 - 23 h เลขชั่วโมงแบบ 12 ชั่วโมง โดยมี 0 ข้างหน้า 01 - 12 H เลขชั่วโมงแบบ 24 ชั่วโมง โดยมี 0 ข้างหน้า 00 - 23 i เลขนาที โดยเติม 0 ข้างหน้าครบ 2 หลัก 00 – 59 s เลขวินาทีโดยเติม 0 ข้างหน้าให้ครบ 2 หลัก 00 - 59

10 ตัวอักษรที่ใช้ในการ จัดรูปแบบ ตัวอักษ ร คำอธิบายค่าที่เป็นไป ได้ e ชื่อเขตเวลา (Timezone Identifier) GMT, Asia/Bangkok O ความแตกต่างจากเวลากรีนิช (GMT) เช่น +0700 P ความแตกต่างจากเวลากรีนิช (GMT) มีเครื่องหมาย : คั่น เช่น +07:00 T เขตเวลาของเครื่อง EST,MDT,ICT Z ความแตกต่างจากเวลากรีนิชในหน่วยวินาที -43200 ถึง 43200

11 ตัวอักษรที่ใช้ในการ จัดรูปแบบ ตัวอักษ ร คำอธิบายค่าที่เป็นไป ได้ c รูปแบบวัน / เวลา ตามมาตรฐาน ISO- 8601 2006-10- 26T13:18:56+07:0 0 r รูปแบบวัน / เวลาตามมาตรฐาน RFC-2822 Thu,26 Oct 2006 13:18:56 +0700

12 ตัวอย่างการใช้

13 ตัวอย่างการใช้


ดาวน์โหลด ppt การทำงานกับ วัน / เวลา ในภาษา php การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google