งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดพิมพ์รายงานจากโปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในการสำรวจข้อมูลบำรุงทาง โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลงานบำรุงทาง ของกรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดพิมพ์รายงานจากโปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในการสำรวจข้อมูลบำรุงทาง โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลงานบำรุงทาง ของกรมทางหลวงชนบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดพิมพ์รายงานจากโปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในการสำรวจข้อมูลบำรุงทาง
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลงานบำรุงทาง ของกรมทางหลวงชนบท โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

2 การส่งออกรายงาน ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลาง (CRD) ให้รองรับการบันทึกข้อมูลจากอุปกรณ์พกพาเพื่อรองรับการส่งออกรายงาน 2

3 ตัวอย่างรายงานที่ส่งออกจากระบบ ซึ่งจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
3

4 ตัวอย่างรายงานที่ส่งออกจากระบบ ซึ่งจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
4

5 ตัวอย่างรายงานที่ส่งออกจากระบบ ซึ่งจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
5

6 การส่งออกข้อมูลไปยังระบบ PMMS
ปรับปรุงระบบบริหารงานบำรุงรักษาผิวทาง (PMMS) ให้รองรับการบันทึกข้อมูลสภาพทางจากอุปกรณ์พกพา และสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ดัชนีสภาพทาง (Road Condition Index: RCI) 6

7 ประโยชน์จากการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แท็บเล็ต
ประโยชน์ของผู้ใช้งานส่วนภูมิภาค เช่น ทชจ. ศบช. เป็นต้น 1 ลดกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูล 2 นำเข้าข้อมูลสู่ระบบบริหารงานบำรุงทางโดยอัตโนมัติ 3 ประหยัดเวลาในการจัดทำรายงาน 4 ส่งออกรายงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 7

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดพิมพ์รายงานจากโปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในการสำรวจข้อมูลบำรุงทาง โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลงานบำรุงทาง ของกรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google