งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การจัดพิมพ์รายงานจากโปรแกรม ประยุกต์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การจัดพิมพ์รายงานจากโปรแกรม ประยุกต์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การจัดพิมพ์รายงานจากโปรแกรม ประยุกต์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในการ สำรวจข้อมูลบำรุงทาง โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลงาน บำรุงทาง ของกรมทางหลวงชนบท

2 การส่งออกรายงาน  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลาง (CRD) ให้รองรับ การบันทึกข้อมูลจากอุปกรณ์พกพาเพื่อรองรับการ ส่งออกรายงาน 2 http://crd2.drr.go.th/rmms2/reportlist

3 ตัวอย่างรายงานที่ส่งออกจากระบบ ซึ่งจัดเก็บ ข้อมูลโดยใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 3

4 ตัวอย่างรายงานที่ส่งออกจากระบบ ซึ่งจัดเก็บข้อมูล โดยใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ( ต่อ ) 4

5 5

6 การส่งออกข้อมูลไปยัง ระบบ PMMS  ปรับปรุงระบบบริหารงานบำรุงรักษาผิวทาง (PMMS) ให้ รองรับการบันทึกข้อมูลสภาพทางจากอุปกรณ์พกพา และ สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ดัชนีสภาพทาง (Road Condition Index: RCI) 6

7 ประโยชน์จากการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ แท็บเล็ต ลดกระบวนการในการ จัดเก็บข้อมูล 1 นำเข้าข้อมูลสู่ระบบ บริหารงานบำรุงทางโดย อัตโนมัติ 2 ประหยัดเวลาในการจัดทำ รายงาน 3 ส่งออกรายงานตามความ ต้องการของผู้ใช้งาน 4 7  ประโยชน์ของผู้ใช้งานส่วนภูมิภาค เช่น ทชจ. ศบช. เป็นต้น

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การจัดพิมพ์รายงานจากโปรแกรม ประยุกต์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google