งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ
ความพอดีด้านจิตใจ 1 ความพอดีด้านสังคม 2 ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ความพอดีด้านเทคโนโลยี 4 ความพอดีด้านเศรษฐกิจ 5 สุเมธ ตันติเวชกุล (2550:6)

2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ
ความพอดีด้านจิตใจ 1 เราต้องไม่ดูที่คนอื่น ต้องดูที่ตัวเราเอง ต้องมีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ใช่หลงใหล ไปตามกิเลส ตัณหา 1 สุเมธ ตันติเวชกุล (2550:6)

3 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ
ความพอดีด้านสังคม 2 2 เราไม่อยู่คนเดียวในโลก เราดีคนเดียวยังไม่พอ แต่เราจะต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่น เราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็ง ให้ครอบครัวและชุมชน สุเมธ ตันติเวชกุล (2550:6)

4 3 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ
ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 เราต้องเลิกนิสัยการใช้ทรัพยากรอย่างล้างผลาญ กินทิ้งกินขว้าง ฟุ่มเฟือย จะต้องรู้จักใช้ จัดการอย่างฉลาด อย่าเป็นแค่นักอนุรักษ์ ต้องบริหารจัดการให้เป็น ให้เราใช้ได้อย่างไม่รู้จบ เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3 สุเมธ ตันติเวชกุล (2550:6)

5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ
ความพอดีด้านเทคโนโลยี 4 4 การใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม ไม่ใช่ปิดประเทศอยู่อย่างล้าหลัง ต้องปรับปรุงด้วยเทคโนโลยี ต้องคัดสรรเทคโนโลยีที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆสอดคล้องกับความสำคัญ สร้างประโยชน์แก่คนหมู่มาก สุเมธ ตันติเวชกุล (2550:6)

6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ
ความพอดีด้านเศรษฐกิจ 5 5 ความพอดีด้านเศรษฐกิจนั้นจำเป็นต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน มีรายได้เท่าไหร่ ต้องจัดการให้ได้ ไม่ใช่ดูตัวอย่างคนอื่น ต้องอยู่พอกิน พอใช้ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว หารายได้ให้อยู่ได้ค่อยเป็นค่อยไป หลีกเลี่ยงการก่อหนี้ สุเมธ ตันติเวชกุล (2550:6)


ดาวน์โหลด ppt หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google