งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ten Words... คำพูด ๑๐ คำที่ น่าสนใจ The most selfish one-letter word... คำที่มีอักษรตัวเดียวที่บ่งบอก ความเห็นแก่ตัวมากที่สุด “I” “I” ฉัน Avoid it จงหลีกเลี่ยงการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ten Words... คำพูด ๑๐ คำที่ น่าสนใจ The most selfish one-letter word... คำที่มีอักษรตัวเดียวที่บ่งบอก ความเห็นแก่ตัวมากที่สุด “I” “I” ฉัน Avoid it จงหลีกเลี่ยงการใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Ten Words... คำพูด ๑๐ คำที่ น่าสนใจ

3 The most selfish one-letter word... คำที่มีอักษรตัวเดียวที่บ่งบอก ความเห็นแก่ตัวมากที่สุด “I” “I” ฉัน Avoid it จงหลีกเลี่ยงการใช้ คำนี้ Avoid it จงหลีกเลี่ยงการใช้ คำนี้

4 The most satisfying two-letter word... คำที่มีอักษรสองตัว แต่เป็นคำที่น่าพึง พอใจที่สุด คือ.... “ WE” เรา Use it ควรใช้คำนี้ เสมอๆ

5 The most poisonous three-letter word. คำที่มีอักษรสามตัว แต่มีพิษ ร้ายแรงที่สุด คือ... "EGO“ ความทะนงหรือเห็นแก่ ตัว Overcome it เอาชนะ มันให้ได้

6 The most used four-letter word... คำที่มีอักษรสี่ตัว...... ที่ถูกใช้ มากที่สุด..... "LOVE" รัก Value it จงให้ความสำคัญ อย่างสุดซึ้ง Value it จงให้ความสำคัญ อย่างสุดซึ้ง

7 The most pleasing five-letter word. คำที่มีอักษรห้า ตัวที่ทำให้เรา เพลิดเพลิน ที่สุด... SMILE ยิ้ม Keep it จงรักษา ไว้ให้ดี Keep it จงรักษา ไว้ให้ดี

8 The fastest spreading six-letter word. คำที่มีอักษรหกตัว ที่แพร่กระจาย เร็วที่สุด RUMOUR ข่าวลือ Ignore it อย่าใส่ใจ กับมัน Ignore it อย่าใส่ใจ กับมัน

9 The hardest working seven-letter word. คำที่มีอักษรเจ็ดตัวที่ทำงาน หนักที่สุด.......... SUCCESS ความสำเร็จ Achieve it จงทำให้สัมฤทธิ์ ผล

10 The most enviable eight-letter word. คำที่มีอักษรแปดตัวที่น่าอิจฉา ที่สุด..... JEALOUSY ความริษยา หึงหวง Distance yourself from it Distance yourself from it จงอยู่ไกลๆ......... จากคำนี้

11 The most powerful nine-letter word... คำที่มีอักษรเก้าตัวที่มีพลัง มากที่สุด... KNOWLEDGE ความรู้ Acquire it จงเสาะแสวงหา อย่างไม่จบสิ้น

12 The most valued ten-letter word... คำที่มีอักษรสิบตัวที่มีค่าที่สุด... “FRIENDSHIP“ มิตรภาพ Maintain it จงรักษาไว้อย่าง ดี Maintain it จงรักษาไว้อย่าง ดี


ดาวน์โหลด ppt Ten Words... คำพูด ๑๐ คำที่ น่าสนใจ The most selfish one-letter word... คำที่มีอักษรตัวเดียวที่บ่งบอก ความเห็นแก่ตัวมากที่สุด “I” “I” ฉัน Avoid it จงหลีกเลี่ยงการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google