งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ชุมชนในเขตตำบล พนางตุง - ทะเลน้อย จัดทำโดย เยาวชน สนับสนุนโดย วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับ เทศบาลตำบลพนางคุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ชุมชนในเขตตำบล พนางตุง - ทะเลน้อย จัดทำโดย เยาวชน สนับสนุนโดย วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับ เทศบาลตำบลพนางคุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ชุมชนในเขตตำบล พนางตุง - ทะเลน้อย จัดทำโดย เยาวชน สนับสนุนโดย วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับ เทศบาลตำบลพนางคุง

2 ภูมิปัญญาการตีเหล็ก เป็น เครื่องมือการเกษตร จัดทำโดย เยาวชน วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเทศบาลตำบลพนางตุง

3 ภูมิปัญญาการตีเหล็ก เป็น เครื่องมือการเกษตร สถานที่ตั้ง 99 หมู่ที่ 12 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดย นายจำลอง นิ่มคร

4 แผนที่ตั้ง รร พนาง ตุง ถนนควนขนุน - ทะเล น้อย วักควน พนางตุง บ้านนายจำลอง นิ่มคร ระยะทาง 1 ก. ม จาก ถนนใหญ่

5 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 1. ถ่านไม้ละเอียด 2. เหล็กที่ใช้ในการตีมีด ( เหล็กหมุดรางรถไฟ )

6 3. เตาไฟ 4. ทั่งตีเหล็ก 5. ค้อน 6. คีม

7 7. ปากกาจับงาน 8. หินเจียร 9. ตะใบ 10. เลื่อย

8 11. เครื่องตัดเหล็ก 12. เครื่อง เชื่อมเหล็ก 13. หินลับมีด 14. น้ำมันเครื่องเก่า

9 15. น้ำ

10 ขั้นตอนการทำ 1. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ตามข้างต้นที่ กล่าวมา 2. ก่อไฟในเตาถ่านแล้วใช้พัดลมเป่า เพื่อให้ถ่านร้อนแดง

11 3. นำชิ้นงานวางในเตารอจนร้อน แดง

12 4. ใช้คีมจับเหล็กจับชิ้นงานแล้ว นำไปวางที่ทั่งตีเหล็ก

13 5. ตีเหล็กที่เผาให้ได้ตามขนาดที่ ต้องการ

14 6. นำชิ้นงานไปจับกับปากกาเพื่อทำ การตกแต่งผิวให้เรียบ

15 7. ใช้หินเจียรตกแต่งให้เป็นผิวเรียบ

16 8. ตกแต่งคมให้เสมอด้วยตะใบ

17 9. นำชิ้นงานที่ตกแต่งเสร็จแล้วไปเผา ไฟอีกครั้ง

18 10. ใช้คีมจับชิ้นงานแล้วนำไปชุบ น้ำมันเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

19 11. นำชิ้นงานแช่น้ำอีกครั้งเพื่อลด ความร้อน

20 12. นำชิ้นงานไปจับที่ปากกาเพื่อลับ คมกับหินเจียรอีกครั้ง

21 13. นำชิ้นงานที่ลับคมเสร็จไปลับกับ หินลับมีดเริ่มจากหินหยาบไปหาหิน ละเอียดจนเกิดความคม

22 14. และได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์พร้อมใช้ งาน

23 7. ประโยชน์ที่ได้รับ 1. นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. สามารถหารายได้ให้กับ ครอบครัว 3. ได้เรียนรู้วิธีการตีเหล็ก 4. สามารทำใช้เองได้โดยไม่ต้อง ซื้อ 5. นำของเก่าที่ชำรุดมา ซ่อมแซมเป็นของใหม่ได้

24 8. คุณค่าที่มีต่อ ท้องถิ่น 1. ทำชื่อเสียงให้กับคนใน ท้องถิ่น 2. เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 3. ได้รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. ได้สืบทอดจากคนรุ่นเก่าไป ยังคนรุ่นใหม่

25 9. ผลที่ได้รับจากการ เรียนรู้ 1. ได้รู้วิธีการตีเหล็ก 2. ได้ใช้ประโยชน์จากของที่มี ให้คุ้มค่า 3. นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

26 10. จุดเด่น - จุดด้อยของ ภูมิปัญญาที่เรียนรู้ จุดเด่น – เป็นที่รู้จักของคนใน ท้องที่ - มีรายได้ในครอบครัว จุดด้อย – คนต่างถิ่นยังไม่รู้จัก - ไม่มีป้ายบอกเส้นทาง - ขาดคนสานต่อเจตนา ( ผู้ สืบทอด ) - ขาดการประชาสัมพันธ์

27 ภาพชิ้นงานที่ได้จาก การเรียนรู้

28 ผมเมายาบ้า ครับพี่

29 สู้โว้ย

30 อยากลองของ

31 รับถาก ร่อง ยาง จ้าง

32 ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรา... สู้ไม่ถอย


ดาวน์โหลด ppt แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ชุมชนในเขตตำบล พนางตุง - ทะเลน้อย จัดทำโดย เยาวชน สนับสนุนโดย วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับ เทศบาลตำบลพนางคุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google