งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อ ๑๑๐๙๐๐ - ๑๑๑๑๐๐ ก. พ. ๕๖ มว. ปชด. ที่ ๑ จัด กพ. ๑ ชป. ลว. ด้วยการเดินเท้า เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๐๕ จากฐานปฏิบัติการ บ. ดีดะ พิกัด QG ๓๓๔๙๑๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อ ๑๑๐๙๐๐ - ๑๑๑๑๐๐ ก. พ. ๕๖ มว. ปชด. ที่ ๑ จัด กพ. ๑ ชป. ลว. ด้วยการเดินเท้า เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๐๕ จากฐานปฏิบัติการ บ. ดีดะ พิกัด QG ๓๓๔๙๑๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เมื่อ ๑๑๐๙๐๐ - ๑๑๑๑๐๐ ก. พ. ๕๖ มว. ปชด. ที่ ๑ จัด กพ. ๑ ชป. ลว. ด้วยการเดินเท้า เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๐๕ จากฐานปฏิบัติการ บ. ดีดะ พิกัด QG ๓๓๔๙๑๔ ถึง บ. บันนังบู โบ พิกัด QG ๓๙๕๙๒๙ ม. ๓ ต. ถ้ำทะลุ อ. บันนังสตา จว. ยะลา ผลการปฏิบัติเหตุการณ์ปกติ

4 ปช ด. 2 ๔๖ / ๒๓๓ ๔๗๔๗ ๔๗ A เมื่อ ๑๐๑๙๐๐ - ๑๑๐๙๐๐ ก. พ. ๕๖ มว. ปชด. ที่ ๒ จัด กพ. ๑ ชป. ( ส. ๓, พลฯ ๕ ) ลว./ ซุ่มโจมตี ตามเส้นทางที่ สูงข่มและล่อแหลมต่อการก่อเหตุความรุนแรง ของเส้นทาง เข้า - ออก รร. นิคมสร้างตนเองธารโต ๖ เหตุการณ์ปกติ

5 มว. ปชด. ที่ 3 ชฝต.4 406 เมื่อ ๑๑๐๙๐๐ – ๑๑๑๑๐๐ ก. พ. ๕๖ มว. ปชด. ที่ ๓ จัด กพ. จำนวน ๑ ชป. ลว. รอบฐานปฏิบัติการ รัศมี ๑๐ กม. เขตพื้นที่รับผิดชอบ เหตุการณ์ปกติ

6


ดาวน์โหลด ppt เมื่อ ๑๑๐๙๐๐ - ๑๑๑๑๐๐ ก. พ. ๕๖ มว. ปชด. ที่ ๑ จัด กพ. ๑ ชป. ลว. ด้วยการเดินเท้า เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๐๕ จากฐานปฏิบัติการ บ. ดีดะ พิกัด QG ๓๓๔๙๑๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google