งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อ ๒๑๐๙๐๐ - ๒๑๑๒๐๐ ธ. ค. ๕๕ มว. ปชด. ที่ ๑ จัด กพ. ๑ ชป. ลว. ด้วยการเดินเท้ารอบฐานปฏิบัติการ เพื่อป้องกัน / หยุดยั้ง จำกัดเสรีภาพในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อ ๒๑๐๙๐๐ - ๒๑๑๒๐๐ ธ. ค. ๕๕ มว. ปชด. ที่ ๑ จัด กพ. ๑ ชป. ลว. ด้วยการเดินเท้ารอบฐานปฏิบัติการ เพื่อป้องกัน / หยุดยั้ง จำกัดเสรีภาพในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เมื่อ ๒๑๐๙๐๐ - ๒๑๑๒๐๐ ธ. ค. ๕๕ มว. ปชด. ที่ ๑ จัด กพ. ๑ ชป. ลว. ด้วยการเดินเท้ารอบฐานปฏิบัติการ เพื่อป้องกัน / หยุดยั้ง จำกัดเสรีภาพในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ จากฐาน ปฏิบัติการ บ. ดีดะ พิกัด QG ๓๓๔๙๑๔ ถึง ชฝต. ๔๔๐๒ พิกัด QG ๓๑๒๙๔๘ ต. ถ้ำทะลุ อ. บันนังสตา จว. ยะลา ผลการปฏิบัติเหตุการณ์ปกติ

4 ปช ด. 2 ๔๖ / ๒๓๓ ๔๗๔๗ ๔๗ A เมื่อ ๒๐๑๘๐๐ - ๒๑๐๕๐๐ ธ. ค. ๕๕ มว. ปชด. ที่ ๒ จัด กพ. ๑ ชป. ( ส. ๓ นาย, พลฯ ๕ นาย ) ลว. จร ยุทธ์พิสูจน์ทราบทำการกดดันต่อกลุ่มเป้าหมาย และ ผู้ให้การสนับสนุนไม่ให้ปฏิบัติการได้เป็น อิสระ บ. หลัก เขต ๔๗ หมู่ ๓ ต. บ้านแหร อ. ธารโต จ. ยะลา เหตุการณ์ปกติ

5 มว. ปชด. ที่ 3 ชฝต.4 406 เมื่อ ๒๑๐๘๓๐ – ๒๑๑๑๐๐ ธ. ค. ๕๕ มว. ปชด. ที่ ๓ ตั้งจุดตรวจ / จุดสกัดกั้น บนถนนทางหลวงหมายเลข ที่ ๔๒๔๔ หลักเขตที่ ๕๑ – ๕๔ เพื่อป้องกัน / หยุดยั้ง จำกัดเสรีภาพในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เหตุการณ์ปกติ

6 เมื่อ ๒๑๐๗๐๐ – ๒๑๐๙๐๐ ธ. ค. ๕๕ ร้อย. ปชด. ฉก. ยะลา จัดกำลังพล ๑ ชป. รักษาความปลอดภัยครูและ นักเรียน ร. ร. บ้านธารน้ำทิพย์ ต. ธารน้ำทิพย์ อ. เบตง จ. ยะลา เหตุการณ์ปกติ

7 เมื่อ ๒๑๐๘๐๐ - ๒๑๐๘๓๐ ธ. ค. ๕๕ กพ. มว. ปชด. ที่ ๑ ได้ให้การต้อนรับและพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ กกล. ทหารมาเลเซียที่สับเปลี่ยนกำลังใหม่ ผลการปฏิบัติ เหตุการณ์ปกติ

8


ดาวน์โหลด ppt เมื่อ ๒๑๐๙๐๐ - ๒๑๑๒๐๐ ธ. ค. ๕๕ มว. ปชด. ที่ ๑ จัด กพ. ๑ ชป. ลว. ด้วยการเดินเท้ารอบฐานปฏิบัติการ เพื่อป้องกัน / หยุดยั้ง จำกัดเสรีภาพในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google