งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองร้อยป้องกันชายแดน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองร้อยป้องกันชายแดน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองร้อยป้องกันชายแดน
หน่วยเฉพาะกิจยะลา

2 การปฏิบัติตามพันธะกิจ 4 ประการ
ของ ศปก.ทบ.

3 การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน
QG เมื่อ ๒๑๐๙๐๐ - ๒๑๑๒๐๐ ธ.ค.๕๕ มว.ปชด.ที่ ๑ จัด กพ. ๑ ชป. ลว.ด้วยการเดินเท้ารอบฐานปฏิบัติการ เพื่อป้องกัน/หยุดยั้ง จำกัดเสรีภาพในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ จากฐานปฏิบัติการ บ.ดีดะ พิกัด QG ๓๓๔๙๑๔ ถึง ชฝต.๔๔๐๒ พิกัด QG ๓๑๒๙๔๘ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จว.ยะลา ผลการปฏิบัติเหตุการณ์ปกติ

4 การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน
ปชด. 2 ๔๖/๒๓๓ ๔๗ ๔๗ A เมื่อ ๒๐๑๘๐๐ - ๒๑๐๕๐๐ ธ.ค. ๕๕ มว.ปชด.ที่ ๒ จัด กพ. ๑ ชป. ( ส. ๓ นาย, พลฯ ๕ นาย ) ลว.จรยุทธ์พิสูจน์ทราบทำการกดดันต่อกลุ่มเป้าหมาย และ ผู้ให้การสนับสนุนไม่ให้ปฏิบัติการได้เป็น อิสระ บ.หลักเขต ๔๗ หมู่ ๓ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา เหตุการณ์ปกติ

5 การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน
หลักเขตแดนที่ 52 QG หลักเขตแดนที่ 51 QG มว.ปชด.ที่ 3 หลักเขตแดนที่ 53 QG ชฝต.4406 หลักเขตแดนที่ 54 QG เมื่อ ๒๑๐๘๓๐ – ๒๑๑๑๐๐ ธ.ค.๕๕ มว.ปชด. ที่ ๓ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บนถนนทางหลวงหมายเลขที่ ๔๒๔๔ หลักเขตที่ ๕๑ – ๕๔ เพื่อป้องกัน/หยุดยั้ง จำกัดเสรีภาพในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เหตุการณ์ปกติ

6 การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
เมื่อ ๒๑๐๗๐๐ – ๒๑๐๙๐๐ ธ.ค. ๕๕ ร้อย.ปชด.ฉก.ยะลา จัดกำลังพล ๑ ชป. รักษาความปลอดภัยครูและนักเรียน ร.ร. บ้านธารน้ำทิพย์ ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา เหตุการณ์ปกติ

7 การพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
เมื่อ ๒๑๐๘๐๐ - ๒๑๐๘๓๐ ธ.ค.๕๕ กพ.มว.ปชด.ที่ ๑ ได้ให้การต้อนรับและพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ กกล.ทหารมาเลเซียที่สับเปลี่ยนกำลังใหม่ ผลการปฏิบัติเหตุการณ์ปกติ

8 เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน
เพื่อปกป้อง ผองฟ้า ประชาราษฎร์ และเพื่อชาติ คงอยู่ ต้องสู้ไหว กายจะเหน็บ เจ็บหนัก สักเท่าไร มิยอมให้ มันผู้ใด มาทำลาย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน


ดาวน์โหลด ppt กองร้อยป้องกันชายแดน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google