งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ยินดี ต้อนรับ รายงานการดำเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ยินดี ต้อนรับ รายงานการดำเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ปีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th ยินดี ต้อนรับ รายงานการดำเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2548

2 อัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ งานข้อมูล งานข้อมูล น. ส. อ้อยทิพย์ สุทธิประมา นวก. สาธารณสุข 7 ว น. ส. อ้อยทิพย์ สุทธิประมา นวก. สาธารณสุข 7 ว คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร งานสารสนเทศ งานสารสนเทศ นายสุเทพ นาคจันทร์ นวก. สาธารณสุข 7 ว นายสุเทพ นาคจันทร์ นวก. สาธารณสุข 7 ว นางอรุณี สรรสิริทรัพย์ เจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ นางอรุณี สรรสิริทรัพย์ เจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th

3 งาน สารสนเทศ งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th

4 การจัดสรร คอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป (7) กลุ่มสนับสนุน วิชาการ (7) กลุ่มพัฒนา วิชาการ (14) รพ. ส่งเสริม สุขภาพ (10)  P4 2.8 G, RAM 128 MB (3)  AMD 1.8 G, RAM 256 MB (1)  Pentium (r) 120 M, RAM 16 MB (3)  Laser Printer (1)  P4 2.8 G, RAM 128 MB (3)  AMD 1.8 G, RAM 256 MB (1)  Pentium (II) 400 M, RAM 128 MB (1)  P4 3.06 G, RAM 512 MB (2)  Laser Printer (1)  Scanner (1)  P4 2.8 G, RAM 128 MB (11)  Pentium 1.6 G, RAM 128 MB (1)  Celeron 233 M, RAM 128 MB (1)  Pentium (r) 120 M, RAM 16 MB (1)  Laser Printer (3)  InkJet Printer (1)  P4 2.8 G, RAM 128 MB (7)  AMD 1.8 G, RAM 256 MB (3)  Laser Printer (3)

5 งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 123 4 5 67 8 1. IP192.168.0.18 P.120, Ram 16 mb 2. IP192.168.0.14 P.4 2.8, DDR 128 mb 3. IP192.168.0.16 P. 120, Ram16 mb 4. IP192.168.0.13 P.4 2.8, DDR 128 mb 5. LASER PRINTER 6. IP192.168.0.12 P.4 2.8, DDR 128 mb 7. IP192.168.0.17 P. 120, Ram 16 mb 8. IP192.168.0.11 AMD 1.8, DDR 256 mb 9. HUB 16 ports 9 ห้องเลขา ผอ.

6 งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th กลุ่มสนับสนุนวิชาการ 1. IP192.168.0.28 AMD 1.8, DDR 256 Mb 2. IP192.168.0.27 P.4 2.8, DDR 128 Mb 3. IP192.168.0.26 P.4 2.8, DDR 128 Mb 4. IP192.168.0.29 P.4 2.8, DDR 128 Mb 5. IP192.168.0.31 P. II 400, Ram 128 Mb 6. LASER PRINTER 7. HUB 16 ports 12 5 34 6 7

7 กลุ่มพัฒนา วิชาการ 1. IP192.168.0.2 P.4 2.8, DDR 128 Mb 3. IP192.168.0.54 C. 233, Ram 128 Mb 4. IP192.168.0.41 P.4 2.8, DDR 128 Mb 7. IP192.168.0.43 P.4 2.8, DDR 128 Mb 8. IP192.168.0.45 P.4 2.8, DDR 128 Mb 9. IP192.168.0.51 P.4 2.8, DDR 128 Mb 11. IP192.168.0.44 P.4 2.8, DDR 128 Mb 12. IP192.168.0.50 P.4 2.8, DDR 128 Mb 13. IP192.168.0.48 P.4 2.8, DDR 128 Mb 16. IP192.168.0.46 P.4 2.8, DDR 128 Mb 17. IP192.168.0.47 P.4 2.8, DDR 128 Mb 18. IP192.168.0.49 P.4 2.8, DDR 128 Mb 19. IP192.168.0.42 P.4 2.8, DDR 128 Mb 20. IP192.168.0.52 P.4 2.8, DDR 128 Mb 21. IP192.168.0. P.120, Ram 16 Mb 5, 14, 22. LASER PRINT 23. INKJET PRINT 2, 6, 10, 15. HUB 16 ports 14 2 20 13 4 9 53 12 ENVIRONMENT AGE HEALTH 1 6 7 10 11 1518 8 1617 2119 23 22 com ธุรการ

8 งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1. IP192.168.0.79 P.4 2.8, DDR 128 Mb 2. IP192.168.0.77 P.4 2.8, DDR 128 Mb 3. LASER PRINTER 4. IP192.168.0.76 P.4 2.8, DDR 128 Mb 5. IP192.168.0.74 P.4 2.8), DDR 128 Mb 6. IP192.168.0.30 P.4 3.06, DDR 256 Mb 7. HUB 16 porst & SCANNER 8. IP192.168.0.73 AMD 1.8, DDR 256 Mb 9. IP192.168.0.71 P.4 2.8, DDR 128 Mb 10. LASER PRINTER 11. IP192.168.0.78 P.4 2.8, DDR 128 Mb 12. IP192.168.0.75 AMD 1.8, DDR 256 Mb 13. INKJET PRINTER 14. IP192.168.0.72 AMD1.8, DDR 256 Mb 1 3 8 4 5 2 6 911 12 14 ธุรการ วางแผนฯ บัตร ทดสอบฯ ยา ส่งเสริมฯ พักแพทย์ ทันตกรรม ห้องสมุด LAB 7 10 13

9 การเชื่อมโยงเครือข่าย คอมพิวเตอร์ บ้านพัก Switch Hub 24 ports (3) VDSL Switch Hub 24 ports VDSL SERVER1 SERVER2 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป Switch Hub 16 ports (1) กลุ่มสนับสนุน วิชาการ Switch Hub 16 ports (1) กลุ่มพัฒนา วิชาการ Switch Hub 16 ports (3) โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ Switch Hub 16 ports (1) Hub งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th

10 Network Diagram For HPC9 2001-2004 For Internet COMCenter ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป กลุ่มสนับสนุน วิชาการ กลุ่มพัฒนา วิชาการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ บ้านพัก Hub 56 Kbps TOT Online / PLK / ISP เอกชน งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th VDSL

11 Network Diagram For HPC9 2004-2005 For Internet COMCenter ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป กลุ่มสนับสนุน วิชาการ กลุ่มพัฒนา วิชาการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ บ้านพัก Hub 128 Kbps งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th VDSL

12 Network Diagram For HPC9 2006 For Internet COMCenter ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป กลุ่มสนับสนุน วิชาการ กลุ่มพัฒนา วิชาการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ บ้านพักในศูนย์ฯ Hub 256 Kbps บ้านพักนอก ศูนย์ฯ 56 Kbps งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก http://hpc9.anamai.moph.go.th VDSL


ดาวน์โหลด ppt งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ยินดี ต้อนรับ รายงานการดำเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google