งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ รายงานการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ รายงานการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ รายงานการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2548 งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

2 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
งานข้อมูล น.ส.อ้อยทิพย์ สุทธิประมา นวก.สาธารณสุข 7 ว คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร งานสารสนเทศ นายสุเทพ นาคจันทร์ นวก.สาธารณสุข 7 ว นางอรุณี สรรสิริทรัพย์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

3 งานสารสนเทศ งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

4 การจัดสรรคอมพิวเตอร์
P4 2.8 G, RAM 128 MB (3) AMD 1.8 G, RAM 256 MB (1) Pentium (r) 120 M, RAM 16 MB (3) Laser Printer (1) P4 2.8 G, RAM 128 MB (3) AMD 1.8 G, RAM 256 MB (1) Pentium (II) 400 M, RAM 128 MB (1) P G, RAM 512 MB (2) Laser Printer (1) Scanner (1) P4 2.8 G, RAM 128 MB (11) Pentium 1.6 G, RAM 128 MB (1) Celeron 233 M, Pentium (r) 120 M, RAM 16 MB (1) Laser Printer (3) InkJet Printer (1) P4 2.8 G, RAM 128 MB (7) AMD 1.8 G, RAM 256 MB (3) Laser Printer (3) งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ห้องเลขา ผอ. 8 1. IP P.120 , Ram 16 mb 2. IP P , DDR 128 mb 3. IP P. 120 , Ram16 mb 4. IP P , DDR 128 mb 5. LASER PRINTER 6. IP P , DDR 128 mb 7. IP P. 120 , Ram 16 mb 8. IP AMD 1.8 , DDR 256 mb 9. HUB 16 ports 3 2 1 4 5 9 6 7 งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

6 กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
1. IP AMD 1.8 , DDR 256 Mb 2. IP P , DDR 128 Mb 3. IP P , DDR 128 Mb 4. IP P , DDR 128 Mb 5. IP P. II 400 , Ram 128 Mb 6. LASER PRINTER 7. HUB 16 ports 7 2 1 6 4 3 5 งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

7 กลุ่มพัฒนาวิชาการ 1. IP P , DDR 128 Mb 3. IP C. 233 , Ram 128 Mb 4. IP P , DDR 128 Mb 7. IP P , DDR 128 Mb 8. IP P , DDR 128 Mb 9. IP P , DDR 128 Mb 11. IP P , DDR 128 Mb 12. IP P , DDR 128 Mb 13. IP P , DDR 128 Mb 16. IP P , DDR 128 Mb 17. IP P , DDR 128 Mb 18. IP P , DDR 128 Mb 19. IP P , DDR 128 Mb 20. IP P , DDR 128 Mb 21. IP P.120 , Ram 16 Mb 5, 14, 22. LASER PRINT 23. INKJET PRINT 2, 6, 10, 15. HUB 16 ports 1 com 2 5 4 3 ธุรการ 6 9 8 7 HEALTH 10 14 13 12 11 AGE 22 18 17 16 15 23 21 20 19 ENVIRONMENT

8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
1. IP P , DDR 128 Mb 2. IP P , DDR 128 Mb 3. LASER PRINTER 4. IP P , DDR 128 Mb 5. IP P.4 2.8) , DDR 128 Mb 6. IP P , DDR 256 Mb 7. HUB 16 porst & SCANNER 8. IP AMD 1.8 , DDR 256 Mb 9. IP P , DDR 128 Mb 10. LASER PRINTER 11. IP P , DDR 128 Mb 12. IP AMD 1.8 , DDR 256 Mb 13. INKJET PRINTER 14. IP AMD1.8 , DDR 256 Mb 1 ส่งเสริมฯ ทดสอบฯ บัตร 2 3 4 ธุรการ วางแผนฯ 9 10 11 ทันตกรรม 5 ยา 12 13 ห้องสมุด LAB พักแพทย์ 6 8 7 งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก 14

9 การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บ้านพัก Switch Hub 24 ports (3) VDSL Switch Hub 24 ports SERVER1 SERVER2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Switch Hub 16 ports (1) กลุ่มสนับสนุนวิชาการ กลุ่มพัฒนาวิชาการ Switch Hub 16 ports (3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ Hub งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

10 Network Diagram For HPC9 2001-2004
For Internet COM Center ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มสนับสนุนวิชาการ กลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านพัก Hub 56 Kbps TOT Online / PLK / ISP เอกชน VDSL งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

11 Network Diagram For HPC9 2004-2005
For Internet COM Center ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มสนับสนุนวิชาการ กลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านพัก Hub 128 Kbps VDSL งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

12 Network Diagram For HPC9 2006 For Internet
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มสนับสนุนวิชาการ 256 Kbps Hub COM Center กลุ่มพัฒนาวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 56 Kbps VDSL บ้านพักนอกศูนย์ฯ บ้านพักในศูนย์ฯ งานสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ รายงานการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google