งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HEALTH : WHAT IS IT ? HEALTHHEALTH ที่มา : นพ. วิธาน ฐานะวุฑฒ์. มติชนรายวัน อาทิตย์ 10 ม. ค. 47 = HAPPINESS : เกิดความสุข --> endorphine = ENLIGHTENMENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HEALTH : WHAT IS IT ? HEALTHHEALTH ที่มา : นพ. วิธาน ฐานะวุฑฒ์. มติชนรายวัน อาทิตย์ 10 ม. ค. 47 = HAPPINESS : เกิดความสุข --> endorphine = ENLIGHTENMENT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HEALTH : WHAT IS IT ? HEALTHHEALTH ที่มา : นพ. วิธาน ฐานะวุฑฒ์. มติชนรายวัน อาทิตย์ 10 ม. ค. 47 = HAPPINESS : เกิดความสุข --> endorphine = ENLIGHTENMENT : ตื่นรู้ ตรัสรู้ = AUTONOMY : อิสระ ( คิด / ทำ ) --> คุณค่าความเป็นมนุษย์ = LEARNING : เรียนรู้ = TRANSFORMATION : พัฒนา ต่อเนื่อง = HEALING : ภูมิต้านทาน endorphine --> เยียวยา

2 1) จากการสัมผัสตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง : ทางกาย ( ความ สนุกสนาน บันเทิงเริงรมย์ ) 2) จากสุนทรียะทางอารมณ์ ( จินตนาการ ) ทำให้เกิดแรง บันดาลใจในการสร้างสรรค์ 3) จากสัมผัสธรรมชาติ ทำให้ จิตใจสงบ ผ่อนคลาย 4) จากความเข้าใจในชีวิตและ โลก ระดับของ ความสุข

3 เงินทำอะไรได้บ้าง WHAT CAN ‘money’ DO ? เราสุขภาพดีได้อย่างไร HOW CAN WE GET ‘health’ ? : MONEY :

4 a house but not a home. a clock but not time. a position but not respect. a bed but not a sleep. a book but not knowledge. medicine but not health. blood but not a life. MONEY can buy

5 เงินไม่สามารถ บันดาลได้ทุกอย่าง So ‘MONEY’ is not everything. เอกชนก็มีปัญหาการเงิน The private sector also has MONEY problems.

6 A SMALL TRUTH TO MAKE LIFE TO BE 100% IfIf A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

7 HARD WORK H + A + R + D + W + O + R + K = 8 + 1 + 18 + 4 + 23 + 15 + 18 + 11 = 98 KNOWLED GE K + N + O + W + L + E+ D + G + E = 11 + 14 + 15 + 23 + 12 + 5 + 4 + 7 + 5 = 96

8 LOVE L + O + V + E = 12 + 15 + 22 + 5 = 54 LUCK L + U + C + K = 12 + 21 + 3 + 11 = 47

9 WHAT MAKE ‘100 %’ ? MONE Y ? LEADERS HIP ? = 72 = 89 M 100 ????

10 เป็น ทัศนคติ ของเรา ต่อ ชีวิตและงาน ที่ทำให้ เรามีชีวิตเต็ม 100 % ATTIT UDE A + T + T + I + T + U + D + E = 1 + 20 + 20 + 9 + 20 + 21 + 4 + 5 = 100 %

11 เมื่อคุณปรับเปลี่ยน ทัศนคติ ชีวิตคุณ ก็เปลี่ยนได้ ด้วยตัว คุณเอง

12 Evidence Knowledge Attitude JudgementJudgement

13 (PROBLEM BASED APPROACH) การหาหลักฐาน ( ที่ดี ) มาช่วยตัดสินใจ และมีการพัฒนาทักษะ ที่เกี่ยวข้อง EVIDENCE BASED APPROACH ทักษะที่จำเป็นของ EVIDENCE BASED APPROACH ระบุปัญหา สืบค้น รวบรวมข้อมูล และ ประเมินข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt HEALTH : WHAT IS IT ? HEALTHHEALTH ที่มา : นพ. วิธาน ฐานะวุฑฒ์. มติชนรายวัน อาทิตย์ 10 ม. ค. 47 = HAPPINESS : เกิดความสุข --> endorphine = ENLIGHTENMENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google