งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Udom Pejarasangharn, M.D.. THE OXYTOCIN PROSPERITY CYCLE OXYTOCIN EMPATHY MORALITY TRUST PROSPERITY Udom Pejarasangharn, M.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Udom Pejarasangharn, M.D.. THE OXYTOCIN PROSPERITY CYCLE OXYTOCIN EMPATHY MORALITY TRUST PROSPERITY Udom Pejarasangharn, M.D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Udom Pejarasangharn, M.D.

2 THE OXYTOCIN PROSPERITY CYCLE OXYTOCIN EMPATHY MORALITY TRUST PROSPERITY Udom Pejarasangharn, M.D.

3 เรามีคำตอบหรือยัง Udom Pejarasangharn, M.D.

4 Johanna Shapiro, Ph.D. UC, Irvine การได้อ่าน และวิจารณ์ วรรณกรรมที่สร้างความ สะเทือนใจ ทำให้ นักศึกษาแพทย์และ แพทย์ประจำบ้านมี ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ผู้ป่วยมากขึ้น Udom Pejarasangharn, M.D.

5 Jesse Prinz, Ph.D. City University of New York. “ คุณธรรม ” มีรากมา จาก “ ความเห็นอกเห็น ใจผู้อื่น (Empathy) ” ก็จริง แต่ที่สำคัญกว่าก็คือ “ ความสะเทือนใจ และ ผลพวงของมัน ” (sadness and its derivatives) Udom Pejarasangharn, M.D.

6

7

8

9

10

11  ภาษา  นิสัย พฤติกรรม  ทักษะชีวิต การใช้ชีวิต  ทักษะทางอาชีพ  ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม  วัฒนธรรม Udom Pejarasangharn, M.D.

12

13 White matter and reading skill Yeatman, Dougherty, Ben-Shachar, & Wandell (2012) www.pans.org/doi/10.1073/pnas.120679210 9 การอ่าน พัฒนาสมองเด็ก Udom Pejarasangharn, M.D.

14 Soon Ang ความเข้าใจในวัฒนธรรมของกัน และกัน (Cultural Intelligence) จำเป็นสำหรับความร่วมมือ และ การสร้างความเข้าใจใน วัฒนธรรมต้องเริ่มจาก วัฒนธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด Udom Pejarasangharn, M.D.

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt Udom Pejarasangharn, M.D.. THE OXYTOCIN PROSPERITY CYCLE OXYTOCIN EMPATHY MORALITY TRUST PROSPERITY Udom Pejarasangharn, M.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google