งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Read for love read for life

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Read for love read for life"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Read for love read for life
Udom Pejarasangharn, M.D.

2 THE OXYTOCIN PROSPERITY CYCLE
EMPATHY MORALITY TRUST PROSPERITY THE OXYTOCIN PROSPERITY CYCLE Udom Pejarasangharn, M.D.

3 เรามีคำตอบหรือยัง Udom Pejarasangharn, M.D.

4 การได้อ่าน และวิจารณ์วรรณกรรมที่สร้างความสะเทือนใจ ทำให้นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านมีความเห็นอกเห็นใจ(Empathy)ผู้ป่วยมากขึ้น Johanna Shapiro, Ph.D. UC, Irvine Udom Pejarasangharn, M.D.

5 “คุณธรรม” มีรากมาจาก “ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น(Empathy)” ก็จริง
แต่ที่สำคัญกว่าก็คือ “ความสะเทือนใจ และผลพวงของมัน” (sadness and its derivatives) Jesse Prinz, Ph.D. City University of New York. Udom Pejarasangharn, M.D.

6 Udom Pejarasangharn, M.D.

7 Udom Pejarasangharn, M.D.

8 Udom Pejarasangharn, M.D.

9 “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” ความสำคัญของ “ต้นแบบ” และ “การเลียนแบบ”
Udom Pejarasangharn, M.D.

10 “เซลล์กระจกเงา” และ “การเรียนรู้ชนิดเลียนแบบ”
Udom Pejarasangharn, M.D.

11 สิ่งที่มนุษย์ได้จาก “การเลียนแบบ” (Imitative Learning)
ภาษา นิสัย พฤติกรรม ทักษะชีวิต การใช้ชีวิต ทักษะทางอาชีพ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม Udom Pejarasangharn, M.D.

12 “แบบอย่าง” มาจากไหน Udom Pejarasangharn, M.D.

13 การอ่าน พัฒนาสมองเด็ก
White matter and reading skill Yeatman, Dougherty, Ben-Shachar, & Wandell (2012) Udom Pejarasangharn, M.D.

14 ความเข้าใจในวัฒนธรรมของกันและกัน(Cultural Intelligence) จำเป็นสำหรับความร่วมมือ และการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมต้องเริ่มจากวัฒนธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด Soon Ang Udom Pejarasangharn, M.D.

15 Udom Pejarasangharn, M.D.

16 Udom Pejarasangharn, M.D.

17 Brain Executive Function

18


ดาวน์โหลด ppt Read for love read for life

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google