งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมกลุ่มผู้ดูแลระบบ Tell Me More 20 พ. ค. 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมกลุ่มผู้ดูแลระบบ Tell Me More 20 พ. ค. 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมกลุ่มผู้ดูแลระบบ Tell Me More 20 พ. ค. 2557

2 1) ปรับปรุงเว็บไซต์ tmm.psu.ac.th ใช้งาน Moodle http://tmm.psu.ac.th/moodle ( ชั่วคราว ) เข้าสู่ระบบด้วย PSU Passport รหัสผ่านสมัครเข้าสู่รายวิชาคือ admin

3 2) ปัญหาเกี่ยวกับผู้ใช้ เครื่องผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม Tell Me More ปัญหาการลืมรหัสผ่าน ปัญหาความเร็วอินเตอร์เน็ตในการใช้ งานจากนอกวิทยาเขตหาดใหญ่ Smartphone / Tablet / Mac

4 3) เงื่อนไขของการสอบ Placement Test Progress Test Achievement Test

5 4) นโยบายการใช้งานของแต่ละ หน่วยงาน แลกเปลี่ยนนโยบายส่วนตัวของแต่ละ หน่วยงาน ปัญหาผู้ใช้ไม่ใช้งานโปรแกรม

6 5) การใช้งาน Admin Tools ทำตามคู่มืออย่างเคร่งครัด แยก Student groups เป็นระดับ ป. ตรี โท เอก และบุคลากร ปัญหา email ของ Student อาจจะมีการสร้าง Workgroup ให้ใหม่ ในปีการศึกษาหน้า

7 6) รายงานการใช้งานระบบ ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องรายงาน

8 7) แจ้งข่าว อบรม Tutor วันที่ 27-28 พ. ค. 57 เตรียมพร้อมสำหรับรายวิชา Eng 1 เตรียมพร้อมสำหรับ License ใหม่

9 8) คำถามและข้อเสนอแนะ อยากให้มีการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง


ดาวน์โหลด ppt การประชุมกลุ่มผู้ดูแลระบบ Tell Me More 20 พ. ค. 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google