งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KHONKAEN UNIVERSITY ภาระกิจด้านสารสนเทศ สำนักงาน คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานด้านระบบเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KHONKAEN UNIVERSITY ภาระกิจด้านสารสนเทศ สำนักงาน คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานด้านระบบเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KHONKAEN UNIVERSITY ภาระกิจด้านสารสนเทศ สำนักงาน คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานด้านระบบเครือข่าย

2 KHONKAEN UNIVERSITY อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Switch) ที่ให้บริการ สถานที่ติดตั้ง จำนวน / เครื่อง ตึกกลม 1 Sc.011 Sc.021 Sc.031 Sc.042 Sc.052 Sc.067 Sc.073 Sc.0833 รวมทั้งหมด 51

3 KHONKAEN UNIVERSITY อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ที่ให้บริการ สถานที่ติดตั้ง จำนวน / เครื่อง ตึกกลม 1 Sc.01 8 Sc.02 6 Sc.03 13 Sc.04 3 Sc.05 2 Sc.06 22 Sc.07 24 Sc.08 28 รวมทั้งหมด 107

4 KHONKAEN UNIVERSITY แผนการขยายจุดกระจายสัญญาณไร้สาย ภายในปี 2557 ติดตั้งเพิ่มทั้งหมด 26 จุด อาคารจำนวนจุด ตึกกลม 1 Sc.014 Sc.031 Sc.048 Sc.052 Sc.063 Sc.072 Sc.085

5 KHONKAEN UNIVERSITY แผนการขยายจุดกระจายสัญญาณไร้สาย ( ต่อ ) ภายในปี 2558 ติดตั้งเพิ่มทั้งหมด 28 จุด อาคารจำนวนจุด ตึกกลม 3 sc.032 Sc.062 Sc.075 Sc.0816

6 KHONKAEN UNIVERSITY จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ที่ให้บริการ Physical Server จำนวน 8 เครื่อง ประกอบไปด้วย - Web Server 2 เครื่อง - Database Server 1 เครื่อง - File Server 2 เครื่อง - VM Server 3 เครื่อง Virtual Server จำนวน 3 เครื่อง ประกอบไปด้วย - Web Server 2 เครื่อง - Database Server 1 เครื่อง ในอนาคตทางคณะฯ ได้วางแผนเพิ่มจำนวน Virtual Server อีก 3 เครื่อง ซึ่งจะประกอบไปด้วย - Web Server 2 เครื่อง - Database Server 1 เครื่อง

7 KHONKAEN UNIVERSITY บริการพื้นที่ Web Server - ทางคณะฯ มีบริการพื้นที่ Web Server สำหรับ ภาควิชา / หน่วยงานที่สนใจหรือต้องการมีเว็บไซต์

8 KHONKAEN UNIVERSITY แผนสำรองข้อมูล สำรองข้อมูลเว็บไซต์ (Data)2 ครั้ง / เดือน สำรองข้อมูล images file server1 ครั้ง / เดือน สำรองข้อมูล Database สำรองทุกวัน

9 KHONKAEN UNIVERSITY คำถามที่พบบ่อย (FAQ) 1> หมายเลขไอพี (IP Address) ที่ได้รับ เปลี่ยนไปทุกครั้งที่ได้ทำ การเปิดเครื่องใหม่ คำตอบ : ภายในมข. ได้มีการติดตั้ง DHCP Server ไว้ ซึ่ง DHCP จะทำหน้าที่ในการกำหนด IP Address อัตโนมัติแก่เครื่องลูกข่าย ในเครือข่ายไม่ให้ซ้ำกัน หรือพูดง่ายๆว่าเป็นการสุ่มแจกหมายเลข แต่ถ้าหากต้องการใช้งานหมายเลขไอพีเดิม ก็สามารถทำได้โดยส่ง Mac Address (Physical Address) โดยศึกษาวิธีการได้จาก http://network.kku.ac.th/index.php/web-article/network/229 มาให้ทางเจ้าหน้าที่ไอทีของคณะฯ เพื่อทางคณะฯจะได้ส่งข้อมูล ดังกล่าวไปผูกกับระบบ DHCP Server ของมหาวิทยาลัย 2> นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วสามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน ระบบของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ คำตอบ : ได้ ขณะนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ได้ลบรหัสการเข้าใช้ งานอินเทอร์เน็ตออก ทำให้ยังสามารถใช้งานได้ เนื่องจากเพื่อ ต้องการรักษาความผูกพันกับศิษย์เก่าไว้

10 KHONKAEN UNIVERSITY คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ต่อ 3> การขยายจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายหรือกระจาย สัญญาณอินเทอร์เน็ต ภาควิชา / หน่วยงานสามารถทำได้ เองหรือไม่ คำตอบ : สามารถทำได้ แต่ต้องแจ้งทางเจ้าหน้าที่ของ คณะฯด้วย เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการในการ ติดตั้ง 4> ปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตของคณะฯล่ม หรือปัญหา ทางด้านการใช้งานหน้าเว็บคณะฯไม่ได้ในช่วงนอกเวลา ราชการมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง คำตอบ : ในขณะนี้ทางคณะฯได้จัดเจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติงานในช่วงนอกเวลาราชการ ( เสาร์ - อาทิตย์ 08.30-16.30) สามารถติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาได้ หรือถ้า อยู่นอกช่วงเวลาดังกล่าวสามารถส่ง E-mail หรือ ส่ง SMS ในการแจ้งปัญหาไปยังเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะ ได้รับทราบและรีบดำเนินการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt KHONKAEN UNIVERSITY ภาระกิจด้านสารสนเทศ สำนักงาน คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานด้านระบบเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google