งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาระกิจด้านสารสนเทศ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาระกิจด้านสารสนเทศ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาระกิจด้านสารสนเทศ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานด้านระบบเครือข่าย

2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Switch) ที่ให้บริการ
สถานที่ติดตั้ง จำนวน/เครื่อง ตึกกลม 1 Sc.01 Sc.02 Sc.03 Sc.04 2 Sc.05 Sc.06 7 Sc.07 3 Sc.08 33 รวมทั้งหมด 51

3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ที่ให้บริการ
สถานที่ติดตั้ง จำนวน/เครื่อง ตึกกลม 1 Sc.01 8 Sc.02 6 Sc.03 13 Sc.04 3 Sc.05 2 Sc.06 22 Sc.07 24 Sc.08 28 รวมทั้งหมด 107

4 แผนการขยายจุดกระจายสัญญาณไร้สาย
ภายในปี 2557 ติดตั้งเพิ่มทั้งหมด 26 จุด อาคาร จำนวนจุด ตึกกลม 1 Sc.01 4 Sc.03 Sc.04 8 Sc.05 2 Sc.06 3 Sc.07 Sc.08 5

5 แผนการขยายจุดกระจายสัญญาณไร้สาย(ต่อ)
ภายในปี 2558 ติดตั้งเพิ่มทั้งหมด 28 จุด อาคาร จำนวนจุด ตึกกลม 3 sc.03 2 Sc.06 Sc.07 5 Sc.08 16

6 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ที่ให้บริการ
Physical Server จำนวน 8 เครื่อง ประกอบไปด้วย - Web Server 2 เครื่อง - Database Server 1 เครื่อง - File Server 2 เครื่อง - VM Server 3 เครื่อง Virtual Server จำนวน 3 เครื่อง ประกอบไปด้วย ในอนาคตทางคณะฯ ได้วางแผนเพิ่มจำนวน Virtual Server อีก 3 เครื่อง ซึ่งจะประกอบไปด้วย

7 บริการพื้นที่ Web Server

8 แผนสำรองข้อมูล สำรองข้อมูลเว็บไซต์ (Data) 2 ครั้ง/เดือน
สำรองข้อมูล images file server 1 ครั้ง/เดือน สำรองข้อมูล Database สำรองทุกวัน

9 คำถามที่พบบ่อย (FAQ) 1> หมายเลขไอพี (IP Address) ที่ได้รับ เปลี่ยนไปทุกครั้งที่ได้ทำการเปิดเครื่องใหม่ คำตอบ : ภายในมข. ได้มีการติดตั้ง DHCP Server ไว้ ซึ่ง DHCP จะทำหน้าที่ในการกำหนด IP Address อัตโนมัติแก่เครื่องลูกข่ายในเครือข่ายไม่ให้ซ้ำกัน หรือพูดง่ายๆว่าเป็นการสุ่มแจกหมายเลข แต่ถ้าหากต้องการใช้งานหมายเลขไอพีเดิม ก็สามารถทำได้โดยส่ง Mac Address (Physical Address) โดยศึกษาวิธีการได้จาก มาให้ทางเจ้าหน้าที่ไอทีของคณะฯ เพื่อทางคณะฯจะได้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปผูกกับระบบ DHCP Server ของมหาวิทยาลัย 2> นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วสามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่านระบบของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ คำตอบ : ได้ ขณะนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ได้ลบรหัสการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตออก ทำให้ยังสามารถใช้งานได้ เนื่องจากเพื่อต้องการรักษาความผูกพันกับศิษย์เก่าไว้

10 คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ต่อ
3> การขยายจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายหรือกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ภาควิชา/หน่วยงานสามารถทำได้เองหรือไม่ คำตอบ : สามารถทำได้ แต่ต้องแจ้งทางเจ้าหน้าที่ของคณะฯด้วย เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการในการติดตั้ง 4> ปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตของคณะฯล่ม หรือปัญหาทางด้านการใช้งานหน้าเว็บคณะฯไม่ได้ในช่วงนอกเวลาราชการมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง คำตอบ : ในขณะนี้ทางคณะฯได้จัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานในช่วงนอกเวลาราชการ ( เสาร์-อาทิตย์ ) สามารถติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาได้ หรือถ้าอยู่นอกช่วงเวลาดังกล่าวสามารถส่ง หรือ ส่ง SMS ในการแจ้งปัญหาไปยังเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้รับทราบและรีบดำเนินการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ภาระกิจด้านสารสนเทศ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google