งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My Profile ๐๐ :). ชื่อ น. ส. นันทมาศ ทรัพย์ชื่น ชื่อเล่น แฮค เกิด วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2535 อายุ 19 ปี มีพี่ชาย 1 คน นิสัย อารมณ์ดี ขี้รำคาญ สบายๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My Profile ๐๐ :). ชื่อ น. ส. นันทมาศ ทรัพย์ชื่น ชื่อเล่น แฮค เกิด วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2535 อายุ 19 ปี มีพี่ชาย 1 คน นิสัย อารมณ์ดี ขี้รำคาญ สบายๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My Profile ๐๐ :)

2 ชื่อ น. ส. นันทมาศ ทรัพย์ชื่น ชื่อเล่น แฮค เกิด วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2535 อายุ 19 ปี มีพี่ชาย 1 คน นิสัย อารมณ์ดี ขี้รำคาญ สบายๆ เสือกเรื่องมาก สุภาพขี้ประชด ชื่นชอบ คำหยาบ ปากหมา มองโลกด้านมืด บูชาบอดี้แสลม และกูเกลียดคนเฟค

3 ประวัติการศึกษา ชั้นอนุบาล ร. ร. ร่วมฤดี วิเทศศึกษา ชั้นประถมศึกษา ร. ร. วัด ธรรมสถิติ์วราราม ชั้นมัธยมศึกษา ร. ร. ศรัทธา สมุทร ร. ร. ราช โบริกานุเคราะห์ ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

4 มามะ.. รู้จักคณะที่ฉันเรียนดีกว่า มีทั้งหมด 5 สาขาวิชา คือ - สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 4 ปี - สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 5 ปี - สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา - สาขาภาษาอังกฤษศึกษา - สาขาพลศึกษา

5 สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 5 ปี เรียนทั้งวิชาที่เป็น พื้นฐานการ จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ การเป็นครู เรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เยอะมาก เรียนจิตวิทยา จบมา เป็นได้ทั้งครู นักวิชาการ เกษตรอำเภอ งานมี หลากหลาย


ดาวน์โหลด ppt My Profile ๐๐ :). ชื่อ น. ส. นันทมาศ ทรัพย์ชื่น ชื่อเล่น แฮค เกิด วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2535 อายุ 19 ปี มีพี่ชาย 1 คน นิสัย อารมณ์ดี ขี้รำคาญ สบายๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google