งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My Profile๐๐ :).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My Profile๐๐ :)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My Profile๐๐ :)

2 ชื่อ น.ส. นันทมาศ ทรัพย์ชื่น
ชื่อเล่น แฮค เกิด วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2535 อายุ 19 ปี มีพี่ชาย 1 คน นิสัย อารมณ์ดี ขี้รำคาญ สบายๆ เสือกเรื่องมาก สุภาพขี้ประชด ชื่นชอบ คำหยาบ ปากหมา มองโลกด้านมืด บูชาบอดี้แสลม และกูเกลียดคนเฟค

3 ประวัติการศึกษา ชั้นอนุบาล ร.ร. ร่วมฤดีวิเทศศึกษา
ชั้นอนุบาล ร.ร. ร่วมฤดีวิเทศศึกษา ชั้นประถมศึกษา ร.ร.วัดธรรมสถิติ์วราราม ชั้นมัธยมศึกษา ร.ร.ศรัทธาสมุทร ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

4 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มามะ.. รู้จักคณะที่ฉันเรียนดีกว่า มีทั้งหมด 5 สาขาวิชา คือ - สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 4 ปี - สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 5 ปี - สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา - สาขาภาษาอังกฤษศึกษา - สาขาพลศึกษา

5 สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 5 ปี
เรียนทั้งวิชาที่เป็นพื้นฐานการ จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นครู เรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เยอะมาก เรียนจิตวิทยา จบมา เป็นได้ทั้งครู นักวิชาการ เกษตรอำเภอ งานมีหลากหลาย


ดาวน์โหลด ppt My Profile๐๐ :).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google