งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ MS PowerPoint 2003  การสร้างงานนำเสนอใหม่  การเลือกเค้าโครงภาพนิ่ง  การออกแบบภาพนิ่ง  การออกแบบโครงร่างสี  การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว  การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหวแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ MS PowerPoint 2003  การสร้างงานนำเสนอใหม่  การเลือกเค้าโครงภาพนิ่ง  การออกแบบภาพนิ่ง  การออกแบบโครงร่างสี  การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว  การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหวแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ MS PowerPoint 2003  การสร้างงานนำเสนอใหม่  การเลือกเค้าโครงภาพนิ่ง  การออกแบบภาพนิ่ง  การออกแบบโครงร่างสี  การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว  การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหวแบบ กำหนดเอง  การเปลี่ยนภาพนิ่ง

2 การสร้างงานนำเสนอใหม่ หน้าต่างงาน  รายการงาน  งานนำเสนอ ใหม่

3 การเลือกเค้าโครงภาพนิ่ง หน้าต่างงาน  รายการงาน  เค้าโครง ภาพนิ่ง

4 การออกแบบภาพนิ่ง หน้าต่างงาน  รายการงาน  ออกแบบ ภาพนิ่ง

5 การออกแบบโครงร่างสี หน้าต่างงาน  รายการงาน  ออกแบบโครง ร่างสี

6 การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว หน้าต่างงาน  รายการงาน  ออกแบบ โครงร่างเคลื่อนไหว

7 การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว แบบกำหนดเอง หน้าต่างงาน  รายการงาน  ออกแบบ โครงร่างเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

8 การเปลี่ยนภาพนิ่ง หน้าต่างงาน  รายการงาน  เปลี่ยน ภาพนิ่ง


ดาวน์โหลด ppt การใช้ MS PowerPoint 2003  การสร้างงานนำเสนอใหม่  การเลือกเค้าโครงภาพนิ่ง  การออกแบบภาพนิ่ง  การออกแบบโครงร่างสี  การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว  การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหวแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google