งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สี Multimedia Application Business Computer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สี Multimedia Application Business Computer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สี Multimedia Application Business Computer

2 เลือกใช้สีเกรเดียนท์ แบบแนวตรง Linear ไล่สีในทิศทางในแนวตรง แบบรัศมีวงกลม Radial ไล่สีในทิศทางจากจุด ศูนย์กลางแล้วกระจายออก 1 คลิกเลือก จุดสีแรก คลิกเลือกจุดสี ที่สอง 2

3 เลือกใช้สีเกรเดียนท์ การเพิ่มจุดสี โดยการคลิก บนแถบสีของ พาเนล Color Mixer ตรง ตำแหน่งที่จะ เพิ่ม การลดจุดสี คลิกลากลง ด้านล่างให้ ออกจากแถบ สี

4 การปรับแต่งสีเกรเดียนท์ - แบบ แนวตรง จุดปรับการกระจาย ( ขนาดของวงกลม สี ) จุดปรับ หมุน จุดศูนย์กลางสี ( รูปวงกลม )

5 การปรับแต่งสีเกร เดียนท์ - แนวรัศมี จุดปรับการกระจาย ( ขนาด ของวงกลมสี ) จุดปรับความ กว้าง จุดโฟกัสสี จุดปรับหมุน จุดศูนย์กลางสี ( รูปวงกลม )

6 ปรับการเรียงต่อของเกรเดียนท์ Extend ใช้ชุดสีเดียว ต่อหนึ่งออบเจ็ค โดยไม่มีการเรียงต่อ ใดๆ Reflect เรียงต่อสี แบบสลับแนวการไล่ สีแต่ละชุดจนเต็ม ออบเจ็ค Repeat เรียงต่อสีใน แนวเดิมแต่ละชุดจน เต็มออบเจ็ค

7 กำหนดความโปร่งใสของ สี (Alpha) ป้อนตัวเลขลงไปใน ช่อง alpha 100% สีทึบ 0% โปร่งแสง กำหนดสีพื้นด้วยภาพ บิทแมพ นำภาพแบบบิทแมพมาใช้ระบายสีหรือสีพื้น ออบเจ็ค

8 การดูดสีด้วย Eyedropper เป็นเครื่องมือที่ใช้ก๊อปปี้คุณสมบัติของ เส้นหรือสีพื้นของรูปทรงเพื่อนำไปใช้ กับรูปทรงอื่น

9 ปรับเขตสีพื้นด้านนอก ใช้กับรูปทรงที่ไม่มีเส้นขอบ ใช้คำสั่ง Modify>Shape>Expand Fill ปรับขอบสีพื้นให้ดู นุ่มนวล ปรับขอบสีพื้นของรูปทรงให้ค่อยจาง หายไปกับพื้นหลัง ใช้คำสั่ง Modify>Shape>Soften Fill Edges

10 การจัดลำดับการซ้อนกันของออบเจ็ค สามารถจัดลำดับของรูปทรงได้ตาม ต้องการ ยกเว้นรูปทรงแบบ Merge Drawing ออบเจ็คที่สร้างมาหลังสุดจะอยู่เหนือออบ เจ็คอื่น ออบเจ็คที่เป็น Merge Drawing จะอยู่ ด้านล่างเสมอ คำสั่งในการจัดลำดับ Modify>Arrange> เลือกคำสั่ง Bring to Front เพื่อเลื่อนออบเจ็คขึ้นมาชั้น บนสุด Bring Forward เพื่อเลื่อนออบเจ็คขึ้นมา 1 ชั้น Send Backward เพื่อเลื่อนออบเจ็คลงไป 1 ชั้น Send to Back เพื่อเลื่อนออบเจ็คลงไปชั้น ล่างสุด


ดาวน์โหลด ppt การใช้สี Multimedia Application Business Computer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google