งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวห้ำ 9 ตั๊กแตน จิ้งหรีด ORTHOPTERA N Conocephalus longipennis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวห้ำ 9 ตั๊กแตน จิ้งหรีด ORTHOPTERA N Conocephalus longipennis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวห้ำ 9 ตั๊กแตน จิ้งหรีด ORTHOPTERA N

3 Conocephalus longipennis

4 Conocephalus maculatus

5 Tettigonii d

6 Tettigoniid

7

8

9

10 Gryllid: white

11 Gryllid: white cricket

12

13 Gryllid: white

14

15 Gryllacrididae: egg sac

16 Gryllacrididae:Egg & N1

17 Gryllacridid

18 Gryllacridid

19 Tettigo niid

20 โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และ บรรยายภาพ

21 ภาพชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภาพชุดนี้ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://pikul.lib.ku. ac.th/insect

22 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. of Entomology, Kasetsart University, Bangkok 10903, Thailand

23 COPYRIGHT 5 APRIL 2000

24 Registered no. 26542 s 1097 Registered no. 26542 S 1097 Registered no. 26542 S 1097


ดาวน์โหลด ppt ตัวห้ำ 9 ตั๊กแตน จิ้งหรีด ORTHOPTERA N Conocephalus longipennis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google