งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าใช้ Speexx ครั้ง แรก 01355112 Foundation English II.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าใช้ Speexx ครั้ง แรก 01355112 Foundation English II."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้าใช้ Speexx ครั้ง แรก 01355112 Foundation English II

2 http://ku-sall.hum.ku.ac.th/speexx URL สำหรับ log in เข้าใช้ Speexx

3 ก่อนเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบ สถานะของทั้ง 3 รายการ ว่า เป็นเครื่องหมายถูกในกล่อง สีเขียวหรือไม่ ( ซึ่งถ้าไม่ พร้อมใช้งานจะเป็น เครื่องหมายกากบาทใน กล่องสีแดง ) ในกรณีที่แสดงในภาพ คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ติดตั้ง JAVA นิสิตสามารถเข้าสู่ ระบบได้เลย แล้วระบบจะ เรียกถามให้ลง JAVA ภายหลัง

4

5 จากนั้น Click ที่ “ เข้าสู่ระบบ ” หากมีการแจ้งเตือนว่า ชื่อ บัญชีผู้ใช้ หรือ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบรหัสผ่าน ชั่วคราวอีกครั้ง กรอก Username และ Password ที่นิสิตได้รับจากอาจารย์ผู้สอน เช่น Username: 57ku89111@ku.ac.th Password: iR;kish*^Xc

6 นิสิตจะต้องใช้ username ที่ได้มาจากอาจารย์ผู้สอนตลอด เทอมนี้ ( ควรบันทึกไว้ในมือถือ สมุดบันทึก หรือพิมพ์ส่งเข้า email ที่นิสิตใช้ประจำ ) แต่สำหรับ password นั้น เมื่อเข้าสู่ ระบบครั้งแรกโปรแกรมจะบังคับให้ตั้ง รหัสผ่านใหม่

7 ตั้งรหัสผ่านตามข้อกำหนดที่แสดงไว้ใน ‘ นโยบายกำหนดรายละเอียดของ รหัสผ่าน ’ อยู่ฝั่งขวาภายในหน้าเดียวกัน นิสิตมักจะลืม password ที่ตนเองตั้งไว้ใหม่ ขอให้นิสิตบันทึกไว้ในมือถือ สมุดบันทึก หรือ พิมพ์ส่งเข้า email ตนเอง เพื่อที่จะค้นดูได้ง่าย หากนิสิตลืม password

8 การกรอกประวัติ นิสิตปฏิบัติตามคำแนะนำ ต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด ลบข้อมูลที่มีอยู่ใน ช่องต่าง ๆ แล้ว แทนที่ด้วยข้อมูล ของนิสิต ยกเว้น ‘ ชื่อ บัญชีผู้ใช้ ’ ไม่ต้อง เปลี่ยนแปลงแก้ไข

9 ช่องชื่อจริง ใส่ชื่อจริง ภาษาอังกฤษ ช่องนามสกุลใส่ นามสกุล ภาษาอังกฤษ Email ที่ใช้ประจำของนิสิต ช่อง ชื่อเล่น กรอก 57-1- รหัสนิสิต เช่น 57-1-5511102XX หรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ภาษาไทย และไม่ซ้ำกับผู้อื่น เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ได้จริง เขตเวลาต้องเป็น (UTC+07:00) Thailand : Bangkok เท่านั้น

10 เมื่อกด save ข้อมูลในหน้าประวัติของฉัน (My Profile) จะปรากฏหน้า New Course ( หลักสูตรใหม่ ) ให้ Click เข้าไปใน Speexx Basic – English A2 Click เมื่อ Click A2 เรียบร้อยแล้ว จะถือว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร นั้น หลักสูตรที่เลือกจะย้ายจากหน้า New Course ( หลักสูตรใหม่ ) ไป อยู่ที่ My courses ( หลักสูตรการเรียนของฉัน )

11 Click Courseware ( ชุดสื่อการ เรียนรู้ ) เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ ระดับ A2

12

13

14 Click เพื่อติดตั้ง JAVA

15 Click

16 Click

17 Click

18 Click Run

19 Click

20 Click

21 รอติดตั้ง Java

22 Click

23 Click

24 Click

25 เสร็จสิ้น

26 Click เพื่อให้ เครื่องโหลด โปรแกรมอีก ครั้ง

27 หากปรากฏแถบ สีเหลืองด้านบน ให้เลือก Always run on this site

28 ระบบจะทำงานได้ ตามปกติ เมื่อปรากฏบานหน้าต่างสี เทานี้ ให้ Click Run

29 เข้าสู่บทเรียน ได้สำเร็จ

30

31 Click Grammar จะ ปรากฏคำอธิบายหลัก ไวยากรณ์

32 เมื่อเจอคำศัพท์ที่ไม่ทราบ ความหมาย หรือไม่ทราบว่า ควรออกเสียงอย่างไรให้ ถูกต้องให้ Click ขวา ที่ คำศัพท์คำนั้น

33 โปรแกรมจะแสดง ความหมายพร้อมออก เสียงคำศัพท์

34 สามารถเลือกให้ โปรแกรมออกเสียง แบบอเมริกัน หรือ อังกฤษ เสียงผู้ชาย และเสียงผู้หญิง

35 กด V คำศัพท์คำนี้จะ ถูกเพิ่มในรายการ ฝึกฝนคำศัพท์

36 คำศัพท์ที่บันทึกไว้ สามารถเรียกดูได้จาก ศูนย์ฝึกคำศัพท์ ที่เมนู My words

37 มีแบบฝึกหัดช่วย ทบทวนคำศัพท์ทั้ง แบบท่องจำ แปล และ เขียนตามคำบอก

38 คู่มือหรือคำแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม สามารถดูได้จากหน้านี้ http://ku-sall.hum.ku.ac.th/speexx

39 นิสิตสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Facebook เพื่อซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt การเข้าใช้ Speexx ครั้ง แรก 01355112 Foundation English II.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google