งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13 October 1. Information and Communication Technology 310101 Lab 8 Web Browser and Seach Engine โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13 October 1. Information and Communication Technology 310101 Lab 8 Web Browser and Seach Engine โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 1

2 Information and Communication Technology 310101 Lab 8 Web Browser and Seach Engine โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ E-mail: wichai@buu.ac.th http://www.cs.buu.ac.th/~wichai

3 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 3 ปฏิบัติการที่ 8 การใช้โปรแกรม Web browser วัตถุประสงค์ 1. รู้จักโปรแกรม Web browser การ ใช้คำสั่งพื้นฐานและเครื่องมือใน โปรแกรม 2. การใช้งานคุณสมบัติ Favorites และ History 3. การใช้ Search engine 4. การสืบค้นข้อมูลในหอสมุด

4 World Wide Web – WWW

5 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 5 WWW Growth

6 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 6 ลักษณะการทำงานของบริการ เวิลด์ไวด์เว็บ The Internet Client Web Browser HTTPD Web Server Web Site HTML Document index.html HTML Documents/ Linked Files REQUEST Web Page Home Page http://www.buu.ac.th/index.html HTTP Web Documents index.html

7 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 7 ตัวชี้แหล่งทรัพยากร (URL)  โดยทั่วไปประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบสาม ส่วน ฉ โพรโตคอลหรือวิธีการที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสาร ฉ ชื่อโดเมนของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ ให้บริการ และ ฉ ชื่อแฟ้มของเอกสารเว็บที่ต้องการ เช่น  http://dekdee.buu.ac.th/profil e.html ฉ มี http เป็นชื่อโพรโตคอล ฉ dekdee.buu.ac.th เป็นชื่อโดเมน ของ เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ และ ฉ profile.html เป็นชื่อแฟ้มของเอกสาร เว็บ

8 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 8 ผู้ขอใช้บริการ  การแสดงผลเอกสารเว็บทําได้โดย ใช้โปรแกรมค้นผ่าน (Browser) เช่น Firefox, Opera, และ Microsoft Internet Explorer เป็น ต้น  โดยผู้ใช้ต้องระบุตัวชี้แหล่ง ทรัพยากร หรือ URL (Uniform Resource Locator) เช่น http://www.cs.buu.ac.th/inde x.html

9 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 9 คุณสมบัติ Favorites  การจัดเก็บ URL ต่าง ๆ ที่เราสนใจ ไว้ เพื่อเป็นทางลัด และเกิดความ สะดวกในการ เรียกใช้งานหน้า เว็บเพจใน ภายหลังโดยไม่ ต้องจดจำ URL ของเว็บเพจนั้นๆ

10 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 10 การใช้ History  เป็นการแสดง URL ที่เคยเข้าไป ใช้งาน ผู้ใช้ สามารถเรียกดู history โดยการ เลือกเมนู View จากนั้นเลือกเมนู ย่อย Explorer bar และเลือก History หรือคลิก ที่ปุ่ม บนแถบเครื่องมือ (Tool bar)

11 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 11 Search Engine  Search Engine เป็นโปรแกรมช่วยค้น ข้อมูลบน WWW โดยผู้ใช้กรอกคำ วลี หรือประโยคที่เราต้องการค้น (Keyword)  มีผู้จัดสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา เพื่ออำนวย ความสะดวกแก่ผู้ใช้ ช่วยค้นสิ่งที่ต้องการ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  ใน search engine จะมีโปรแกรมที่ เรียกว่า crawlers หรือ robots หรือ spider ทำหน้าที่รวบรวม URL ของ เว็บ เพจบน อินเทอร์เน็ต มาเก็บไว้ใน ฐานข้อมูลของตน เมื่อพบเว็บเพจใหม่ ที่ ยังไม่มีโดยอัตโนมัติ  ควรใช้ search engine หลายโปรแกรม ร่วมกัน เนื่องจากแต่ละโปรแกรมมีวิธี สืบค้นข้อมูลต่างกัน

12 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 12 ตัวอย่าง Search Engine  AltaVista http://www.altavista.com  MSN http://search.msn.com  Clusty http://clusty.com  Excite http://www.excite.com  Sansarn http://www.sansarn.com  Search http://www.search.com  Siam Guru http://www.siamguru.com  Google http://www.google.co.th

13 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 13 October 1. Information and Communication Technology 310101 Lab 8 Web Browser and Seach Engine โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google