งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการในอินเทอร์เน็ต  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( อีเมล์ )  วารสารอิเล็กทรอนิกส์  การขนถ่ายแฟ้มข้อมูล (FTP)  ใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการในอินเทอร์เน็ต  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( อีเมล์ )  วารสารอิเล็กทรอนิกส์  การขนถ่ายแฟ้มข้อมูล (FTP)  ใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ที่อยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 sereec@bucc.buu.ac.th บริการในอินเทอร์เน็ต  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( อีเมล์ )  วารสารอิเล็กทรอนิกส์  การขนถ่ายแฟ้มข้อมูล (FTP)  ใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ ห่างไกล  บริการค้นหาไฟล์ และฐานข้อมูล  กลุ่มสนทนา และข่าวสาร ( ยูสเน็ต )  การสนทนาสายตรง (TALK และ IRC)  เกมส์และการใช้ภาคพิสดาร อื่นๆ Connectivity Peopleware Hardware Software

2 sereec@bucc.buu.ac.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E- Mail) อีเมล์ : ส่งถึงปลายทางได้ใน เสี้ยวนาที ภายในแผนก ภายในโรงเรียนระหว่าง ครูกับนักเรียน ระหว่างบริษัท เพื่อติดต่อ กับธุรกิจ ติดต่อข้ามประเทศ ร่วมมือข้ามชาติ การสื่อสาร ประเทศ ไทย อเมริ กา sereec@bucc.b uu.ac.th president@whitehouse.gov

3 sereec@bucc.buu.ac.th การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บน เครื่องเดียวกัน Electronic mail on the same machine mail somsri BUCC

4 sereec@bucc.buu.ac.th การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้ามทวีป Eletronic mail OVERSEAS mail somsri@munnari.mu.au BUCC mail munnari

5 sereec@bucc.buu.ac.th PINE 3.91 MAIN MENU Folder: INBOX 5 Messages ? HELP- Get help using Pine C COMPOSE MESSAGE- Compose and send/post a message I FOLDER INDEX- View messages in current folder L FOLDER LIST- Select a folder OR news group to view A ADDRESS BOOK - Update address book S SETUP- Configure or update Pine Q QUIT- Exit the Pine Program Copyright 1989-1994 PINE is a trademark of the University of Washington vCmdR RelNotes ? Help P PrevCmdR RelNotes O OTHER CMDS L [ListFldrs] N NextCmdK KBLock

6 sereec@bucc.buu.ac.th PINE 3.91 COMPOSE MESSAGE Folder: INBOX 5 Messages TO : Cc : Attachmnt : Subject : -------Message Text --------- Hi Somchai,.................................................................... Regards

7 sereec@bucc.buu.ac.th คำสั่งการใช้งาน Pine ? Help คือ คำสั่งเรียกคู่มือการใช้ Pine C COMPOSE MESSAGE คือ คำสั่งที่ใช้ใน การเขียนจดหมาย I FOLDER INDEX คือ คำสั่งที่ใช้เปิดดู รายการจดหมายที่เก็บอยู่ใน แฟ้ม INBOX ที่ PINE กำหนดให้เป็นตู้รับจดหมาย L FOLDER LIST คือ คำสั่งที่ใช้เรียกรายการ แฟ้มต่าง ๆ A ADDRESS BOOK คือ คำสั่งที่ใช้เรียกสมุด รวบรวม e-mail address S SETUP คือ คำสั่งที่ใช้เปลี่ยนเรื่องที่เคยตั้ง ไว้ Q QUIT คือ คำสั่งที่เลิกใช้ Pine และให้ กลับไปที่ UNIX prompt (%)

8 sereec@bucc.buu.ac.th การขนถ่าย แฟ้มข้อมูล FTP=File Transfer Protocol  ขนถ่ายเอกสารระหว่าง คอมพิวเตอร์ On Line Library Encyclopedia ผู้ใช้ที่บ้าน

9 sereec@bucc.buu.ac.th ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ อยู่ห่างไกล  Remote Login เช่น Telnet - รันโปรแกรม University of Michigan ผู้ใช้ที่ ม. บูรพา ใช้ทรัพยากร ร่วมกัน Weather Underground ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่ NECTEC Parallel System ที่ ม. เกษตรศาสตร์

10 sereec@bucc.buu.ac.th การใช้งานจากระยะไกล Remote access / Login (telnet) archie telnet archie.uow.ca BUCC

11 sereec@bucc.buu.ac.th 1)____ ____ 2)________ 3)________ 4)________ 5)________ 1)Library of Congress 2)U.of Michigan 3)lowa State U. 4)Chulalongkorn U. 5)Burapha U. 1)Libraries 2)ftp sites 3)telnet sites 1)Libraries 2)ftp sites 3)telnet sites Gopher

12 sereec@bucc.buu.ac.th สนทนาและกลุ่ม ข่าว กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ - ยูสเน็ต  กลุ่มข่าว ( นิวส์กรุ๊ป ) ประมาณ 8,000 กลุ่ม

13 sereec@bucc.buu.ac.th ตัวอย่างข้อมูล ข่าวสาร  เศรษฐกิจ clari.biz.market.dow  ภูมิศาสตร์ CIA fact book  พยากรณ์อากาศของโลก การ พยากรณ์แผ่นดินไหว  ศิลปะ วัฒนธรรม Krannert Art Museum  การสั่งสินค้า Book ordering  การเกษตร USDA Research Forum  การกีฬา rec.sport.soccer

14 sereec@bucc.buu.ac.th  การศึกษา Science teaching forum  มนุษยวิทยา Thai Yunnan  สาธารณสุข Nutrition, Tropical Diseases  พลังงานและสิ่งแวดล้อม Biomass, NG Utilization  การท่องเที่ยว rec.arts.disney และ Hobbies

15 sereec@bucc.buu.ac.th ระบบ ข่าวสาร

16 sereec@bucc.buu.ac.th ระบบ ข่าวสาร ยังมีกลุ่มข่าวอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งสามารถ กำหนด เป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้อีกมาก

17 sereec@bucc.buu.ac.th สนทนากัน โดยตรง Talk และ Internet Relay Chat “(IRC)  โต้ตอบข้อความและโดยตรง ระหว่างผู้ใช้เป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม อาจารย์ในมหาวิทยาลัย บูรพา จัดประชุมสัมมนาข้ามทวีป เพื่อนร่วมงานที่ญี่ปุ่น

18 sereec@bucc.buu.ac.th การสนทนาผ่านสาย On-line conversation (talk) BUCC munnari ดิฉันก็เช่นกัน ผมรัก คุณ

19 sereec@bucc.buu.ac.th Client and Servers  Servers ค้นหาทรัพยากรแล้วส่ง ต่อให้ Client Servers Client

20 sereec@bucc.buu.ac.th วารสาร อิเล็กทรอนิกส์  วารสารหลายร้อยเรื่องบนเน็ต  บอกรับการเป็นสมาชิก และรับ วารสารตามสาย Interactive Magazines Multimedia : Text / Images / Sound สำนักพิมพ์ นักเรียน ผู้ซื้อ นักธุรกิจ นักศึกษา อาจารย์ ห้างสรรพสินค้า

21 sereec@bucc.buu.ac.th WWW = World - Wide Web  ระบบการบริการข้อมูลแบบ Client / Server  การใช้งานแบบ Hypertext และ Hypermedia  ให้ข้อมูลเชื่อมโยงไปยังข้อมูล  ตัวอย่างโปรแกรม ที่ทำหน้าที่เป็น Browser เช่น  lynx แสดงผลเป็นข้อความเท่านั้น  mosaic,netscape,ms-explorer แสดงข้อมูลภาพและเสียงได้ด้วย

22 sereec@bucc.buu.ac.th When Europe went into World War I Hitler was still a child BUCC hypertext World Wide Web - WWW mosaic

23 sereec@bucc.buu.ac.th อนาคตของ อินเทอร์เน็ต  ข้อมูล ภาพ และเสียง  อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกคน ทุกหนทุกแห่ง  ทางด่วนข้อมูล Information Superhighway  เส้นใยแสง (Giga-bit-per-second network)  U.S Data superhighway project - 1996  โครงการทางด่วนข้อมูลในประเทศไทย (FTTH = Fiber Optic To Home)

24 sereec@bucc.buu.ac.th ผลกระทบของ อินเทอร์เน็ต  การศึกษา  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ งานวิจัย  สังคม และ การเมือง  ธุรกิจ และ การเงิน

25 sereec@bucc.buu.ac.th  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโลก (TCP/IP Protocal)  เชื่อมคน ข้อมูล และทรัพยากร  เครื่องมือสำคัญด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย  โอกาสเชิงพาณิชย์ที่เปิดกว้างขึ้น  เปลี่ยนแปลงสังคมของโลก และ เปิดโลก บทสรุป

26 sereec@bucc.buu.ac.th บทสรุป อินเทอร์เน็ตไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือ สนับสนุนเท่านั้นแต่ เป็นกลยุทธในเชิงรุกของประเทศ องค์กร และบุคคล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ ของประเทศชาติ

27 sereec@bucc.buu.ac.th คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt บริการในอินเทอร์เน็ต  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( อีเมล์ )  วารสารอิเล็กทรอนิกส์  การขนถ่ายแฟ้มข้อมูล (FTP)  ใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google