งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 1.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 1.6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 1.6. ระบบ กิจการนักศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน

2 ระบบกิจการนักศึกษา การทำงานของระบบจะประกอบด้วย 1. การบันทึกโครงการ การบันทึกโครงการ 2. การให้คำปรึกษา การให้คำปรึกษา 3. ผลงานวิชาการและนวัตกรรม ผลงานวิชาการและนวัตกรรม 4. งานกองทุนกู้ยืมและให้เปล่า งานกองทุนกู้ยืมและให้เปล่า 5. สวัสดิการสุขภาพ สวัสดิการสุขภาพ 6. งานการทหาร / นักศึกษาวิชาทหาร งานการทหาร / นักศึกษาวิชาทหาร กลับสู่เมนู หลัก

3 1. การบันทึกโครงการ

4 2. การให้คำปรึกษา

5 3. ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม

6 4. งานกองทุนกู้ยืม และให้เปล่า

7 5. งานสวัสดิการสุขภาพ

8 6. งานการทหาร / นักศึกษาวิชาทหาร

9 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 1.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google