งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้และ การจัดการความรู้ ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้และ การจัดการความรู้ ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้และ การจัดการความรู้ ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ yuen@ku.ac.th

2 หัวข้อที่จะบรรยาย ความรู้ และสารสนเทศคืออะไร IM และ KM ต่างกันอย่างไร การจัดการความรู้ KM มีความจำเป็นต่อ องค์กรอย่างไร กระบวนการจัดการความรู้ให้กับองค์กร ตัวอย่างการสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้

3 ทุกคนต้องเข้าใจอนาคต “ เรากำลังเริ่มที่จะเข้าไป ควบคุมวิวัฒนาการของ สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย สิ่งมีชีวิต บนดาวเคราะห์ดวงนี้ โดยตรงและอย่างจงใจ รวมทั้งควบคุมตัวเราเอง ด้วย ” Juan Enriquez เมื่ออนาคตกำลังไล่ล่าคุณ

4 ไนจีเรีย มีน้ำมัน อินโดนีเซีย มีป่าไม้ แอฟริกาใต้ มีเพชร และ ทองคำ บราซิล มี ป่า และ แร่ธาตุ อาร์เจนตินา มี ดินอุดม สมบูรณ์ คองโก มี แร่ธาตุ อัญมณี เม็กซิโก มี น้ำมัน เงิน โคลัมเบีย มี มรกต ซาอุ มี น้ำมัน ประเทศที่มีความทรัพยากรมากมาย

5 “ ทุกวันนี้ประเทศเหล่านี้จนลงมากกว่า เมื่อยี่สิบปีที่แล้ว ” WHY??? อักษรครองโลก ไม่ใช่ 26 ตัว แต่เป็น สองตัวคือ 0 กับ 1 ทำไม ?

6 สังคมกำลังก้าวสู่สังคมใหม่ที่ใช้ภูมิปัญญา

7 ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) นิยามพื้นฐานทั่วไป

8 Tacit knowledge ความรู้ที่มีรูปแบบที่ไม่ แน่นอน ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน Explicit knowledge ความรู้ที่มีรูปแบบ ชัดเจน กฎเกณฑ์แน่นอนและชัดเจน พื้นฐานชนิดของความรู้

9 ง่ายต่อการ สำเนา ทำให้มีอำนาจ เพื่อการ แข่งขัน ได้ดี Explicit Tacit ยากต่อการประติดประต่อ ยากต่อการถ่านทอด ยากต่อการถูกขโมย มีประโยชน์ใน การแข่งขันสูง แจกจ่ายใช้ งานง่าย มี ประสิทธิภาพ ง่ายต่อการจัดเก็บใน รูปเอกสาร และแบ่งกันใช้งาน 20% 80% ธรรมชาติของความรู้

10 มิติของความรู้ Tacit knowledge ความรู้ที่มีรูปแบบที่ไม่ แน่นอน ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน Explicit knowledge ความรู้ที่มีรูปแบบชัดเจน กฎเกณฑ์แน่นอนและชัดเจน ความรู้ส่วนบุคคล (Personal knowledge) ความรู้องค์กร (Organizational knowledge)

11 ความรู้ที่อยู่ในคน know what,know how, know why, know who, care why ขึ้นกับ พื้นฐานการศึกษา ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้ด้านเทคโนโลยี กระบวนการผลิต เครื่องจักร เครื่องมือ ความรู้ด้านจัดการ ความรู้ที่อยู่คู่กับองค์กร การแบ่งชนิดของความรู้ออกเป็นสี่ชนิด

12 ความรู้ฝังตัวอยู่ใน processes, products, systems, and controls จึงอยู่กับองค์กรได้ การเรียกใช้ความรู้จากแหล่งความรู้สามารถเรียก เข้าหาได้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร สารพัดประโยชน์จากการใช้ความรู้ การถ่ายทอด ความรู้ทำได้หลากหลายรูปแบบ formally, training, หรือแบบ informally, โดยวางวิธีการ สร้างกิจกรรมทางสังคม มีความจำเป็นที่จะก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากล! ความรู้ส่วนองค์กรสำคัญมากขนาดไหน ?

13 การถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคลและจาก ภายนอกองค์กร การจัดเก็บความรู้ขององค์กร การนำความรู้มาสร้างความสามารถ ในการแข่งขันหรือก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง แท้จริง การสร้างความรู้ใหม่ ปัญหาการจัดการความรู้ในองค์กร

14 TacitExplicit Tacit SocializationExternalization Explicit InternalizationCombination From To SECI Model ของ Nonaka & Takeuchi การถ่ายทอดความรู้

15 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Enterprise) การสร้างคุณค่าจากภูมิปัญญาและความรอบรู้ การเปลี่ยนสินทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นทุน การจัดการความรอบรู้และภูมิปัญญา การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Knowledge Worker การก้าวเข้าสู่สังคมภูมิปัญญา และความรอบรู้

16 การจัดการสารสนเทศ VS. การจัดการความรู้ เมื่อ สารสนเทศ ต่างจาก ความรู้ ดังนั้น การจัดการสารสนเทศ จึงต่างจาก การจัดการความรู้ ด้วย การจัดการสารสนเทศ (Information Management) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เมื่อ การนิยามความรู้ของแต่ละคนแต่ละองค์กร แตกต่างกัน ดังนั้น ความหมายของการจัดการความรู้ ก็แตกต่างกันด้วย (Nonaka & Takeuchi, 1995)

17 สารสนเทศล้น มีสารสนเทศมากที่จะสร้าง เป็นความรู้ องค์ความรู้มีมากมาย เกิดใหม่ และสะสม เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร เพื่อการแข่งขันที่รุนแรงและความอยู่รอด ความรู้คือทรัพย์ (Knowledge is asset) มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน ความรู้เป็นแหล่งกำเนิดของนวัตกรรม นโยบายเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุนของรัฐบาล ทำไมต้องมีการจัดการความรู้

18 การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการสร้าง ความรู้ จัดเก็บ รวบรวม ขนส่ง ถ่ายทอด และใช้ ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร การจัดการความรู้ เกี่ยวโยงกับกิจกรรมที่สำคัญสอง อย่างคือ การพยายามที่จะทำให้ความรู้อยู่ในรูปเอกสาร ข้อความ สิ่งพิมพ์ หรือถ่ายทอดความรู้ออกมาในรูปที่เก็บรักษาได้ และอยู่คู่กับองค์กร กิจกรรมที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง บุคลากรหรือใช้ความรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ระหว่างกัน การจัดการความรู้คืออะไร

19 ความสามารถเฉพาะ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันต้องการ ความเชื่อถือระหว่างความรู้เกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจบุคคลเป็น ประสบการณ์ กัน การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จะต้องได้รับการกระตุ้นและมีสิ่งตอบแทน การจัดการความรู้ต้องได้รับการดูแลโดยฝ่ายบริหาร และจัดการ ความรู้คือสิ่งที่สร้างสมที่เกิดขึ้นในองค์กร และถูกสร้างขึ้นโดยมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน เทคโนโลยีช่วยจัดการความรู้ได้ดี หลักการพื้นฐานของการจัดการความรู้

20 เราต้องวางแผนการฝึกบุคลากรให้ดี ต้องทำเอกสารที่ตนเองรู้เอาไว้ เมื่อต้องการใช้จะได้มีเอกสารใช้ เราจะต้องมีนโยบายเพื่อทำให้องค์กรเรา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ไม่มีปัญหาในการใช้องค์ความรู้ เสมือนมีที่ ปรึกษาที่ดี เราอาจต้องใช้จ่ายสำหรับเทคโนโลยีเพื่อ การสื่อสารที่ดีกว่า ความจริงที่น่าสนใจสำหรับองค์กร

21 เราต้องทลายขอบเขตของถังไซโล เราต้องสร้างการทำงานให้มีนวัตกรรม ใหม่ และทำงานร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน เราต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ใหม่ ทำใหม่ เราต้องรู้วิธีการติดต่อประสานงาน ระหว่างบุคคล สังคม เราต้องให้ความสำคัญเรื่องการเรียนรู้ และต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ การทำงานร่วมกันในแนวราบ มีความสำคัญยิ่ง ความจริงที่เป็นจริงที่ควรรู้

22 ความมั่งคั่งสมบูรณ์ขององค์กร คือความรู้ ไม่ใช่เงิน ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญ ยิ่งขององค์กร กุญแจแห่งความสำเร็จคือ การ สร้าง innovation economy ทำนวัตกรรมให้เป็นเงิน การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

23 เศรษฐกิจความรอบรู้ (Knowledge Economy) จากหลายช่วงศตวรรษที่ผ่านมา พิสูจน์ให้ เห็นว่า ทรัพยากรทางสมอง (brain power) มีบทบาทสำคัญยิ่งกว่าพลังงานเครื่องจักร ในยุคปัจจุบันจึงให้ความสำคัญสู่การสร้าง ระบบเศรษฐกิจความรู้

24  การผลิตและการบริการเป็นกลไกคู่สร้างการ เจริญเติบโต  การสร้างความแข็งแกร่งด้วยภูมิปัญญา  ทุนที่สำคัญอยู่ที่ความรู้ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  ทรัพยากรบุคคลและทุนปัญญาเป็นสิ่งสำคัญ ในยุคการแข่งขัน ลักษณะสำคัญของเศรษฐกิจความรู้

25 บทบาทความรู้ที่ได้จากรายการย่อย เช่น ระบบ สารสนเทศ ที่ทำให้รู้ว่าขายได้เท่าไหร่ ขายอะไร ซื้ออะไร วัตถุดิบเป็นอย่างไร ขณะเดียวกัน ความรู้ก็เป็นสินทรัพย์ ที่แปลค่าเป็น ทุน เป็นมูลค่าเพิ่มได้ การจัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร เศรษฐกิจความรู้เกี่ยวโยงกับสามเสาหลัก

26 ลูกค้า กระบวนการ บุคลากร เน้นเข้าหาลูกค้า ขีดความสามารถ เชิงความรอบรู้ การเข้าถึงเนื้อหา สาระความรู้ ความว่องไว รวดเร็ว ไดนามิกส์ และสร้างกิจกรรม ร่วมกันระหว่างองค์กร อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดองค์กรในฝัน

27 การแข่งขันขององค์กรขึ้นอยู่กับการสร้างสินค้า และบริการให้มีความแตกต่าง และสั่งสมให้เกิด ทุนปัญญาที่มีคุณค่าซึ่งทำให้คู่แข่งยากที่จะ แข่งขันได้ ในระบบเศรษฐกิจใหม่ อำนาจการ แข่งขันอยู่ที่ภูมิปัญญามิได้อยู่ที่การเงิน หรือ รูปแบบดังอดีต องค์กรกับเศรษฐกิจความรู้เพื่อการแข่งขัน

28 ตัวแปรทุกตัวสามารถเอาออกจากสมการของการ แข่งขันได้ ยกเว้นความรู้และภูมิปัญญาเป็นตัวแปร ที่สำคัญเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน องค์กรทุกองค์กรต้องตระหนักว่าสินทรัพย์หลัก ความรู้ ที่จะแปรเปลี่ยนมาเป็นสินค้าและบริการที่มี อำนาจเพื่อการแข่งขัน อำนาจการแข่งขันที่ยั่งยืน

29 ทุนปัญญา (intellectual capital)

30 UseCreate Collect Adapt Review Identify Share การดำเนินการจะไม่สำเร็จถ้าวงรอบ ไม่สมบูรณ์ กระบวนการการจัดการความรู้

31 Knowledge Identification Knowledge Acquisition Knowledge Utilization /Reuse Knowledge Development Knowledge Integration Knowledge Transfer Knowledge Storage กระบวนการจัดการความรู้

32 กำหนดท่าทีและการตั้งคำถาม (less tool-based) ทำในหลายระดับ (strategic, tactical, operational) การบรรยายและสนทนาบ่อยๆ (less technical) การพัฒนาและประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง จุดประกายและสร้างความคิดใหม่ให้เกิดขึ้น ใช้ ICT เข้าช่วย การส่งเสริมให้เกิด KM ในองค์กร

33 ส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้อง เน้นว่าจะต้องได้ผลิตภัณฑ์ ทำให้ยาวนาน ลุ่มลึก และกว้างขวาง ติดดิน ทำในทุกระดับ การพัฒนา KM ในองค์กร

34 สร้างกระบวนการด้วยไอที E-learning และ KM มีเส้นทางเข้าหากัน สิ่งต่อไปที่ยิ่งใหญ่: ใช้ KM เป็นพลังขับเคลื่อน ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

35  Communication technologies ทำให้เรา เข้าถึงความรู้ได้ง่าย เร็ว และสื่อสารระหว่าง บุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญได้ง่าย  Collaboration technologies ช่วยเป็น ตัวกลางในการทำให้เกิดการทำงานร่วมกัน เป็นทีม  Storage technologies ใช้ในการจัดเก็บ รวบรวม และจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้ (1)

36 Groupware กับการทำงานแบบทีม Intranet กับการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร Internet กับการสร้างและเสาะแสวงหาความรู้ จากภายนอก News group และ Discussion group กับการ แบ่งปันความรู้ Knowledge Map กับการแสวงหาความรู้และ ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้ (2)

37 Search Engine Full text search OLAP and Data mining Multimedia Technology and Content Analysis, Distribution Knowledge Expert System เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้ (3)

38 การสร้างฐานความรู้สารานุกรม ด้วยการเชื่อมโยง Knowledge Object

39 ส่งเสริมให้คิดและเพิ่มประสิทธิภาพใน กระบวนการทั้งการเรียนรู้ จากการทำงานและ สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว (Learning organization) การประยุกต์ KM ในองค์กร

40 1.ความต้องการในเรื่องฝึกอบรมพื้นฐาน 2.การดำเนินการให้เข้าถึงแก่นของการเรียนรู้เพื่อสร้าง องค์กรแห่งการเรียนรู้ 3.ดำเนินการก้าวสู่ KM Training Organizational Learning Knowledge Management การทำให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

41 การทำองค์กรให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ขั้นที่ 1 ทำให้เรื่องการฝึกอบรมพื้นฐาน สร้างค่ายกิจกรรม Custom-developed เพื่อการเรียนรู้เฉพาะบุคคล Customized การฝึกอบรม ปฐมนิเทศ Coaching สำหรับบุคลากรใหม่

42 ดำเนินการให้เข้าถึงแก่นของการเรียนรู้เพื่อ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างประสบการให้บุคลากรในองค์กร การประชุมของฝ่ายบริหาร ‘lessons learned’ สร้างวิธีการเรียนรู้ให้ทันใจ (Virtual Boot Camp) สร้างเอกสาร คู่มือต่างๆ (สร้างเว็บเก็บข้อมูล ให้เข้าถึงง่าย, สร้างเอกสารประเภท‘Quick Reference’ ) การพัฒนาผู้ฝึกสอน ผู้ให้คำแนะนำภายใน ทบทวน ตรวจทาน กระบวนการภายใน การเป็นพี่เลี้ยง การทำองค์กรให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ขั้นที่ 2

43 ดำเนินการสู่ KM ประเมินองค์กรและวางแผนการ สร้างทีมและสังคมการทำงานร่วมกัน ใช้ collaborative software ให้รูปแบบการทำงานแบบร่วมกัน จัดการความรู้ให้เป็นระบบ ในรูปเอกสาร ข้อมูล ใช้ ICT ช่วย การทำองค์กรให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ขั้นที่ 3

44 การจัดการความรู้ในองค์กรและ ผลจากอินเทอร์เน็ต ก้าวสู่การออนไลน์และการ เข้าถึงขุมความรู้ 1969 ArpaNet 1990 Internet-Hypertex 1992 Browser 1995 Portals 1999 Storefronts การเชื่อมโยง การนำเสนอ สื่อสารสองทาง การออนไลน์ ผลกระทบ เวลา

45 ขุมความรู้ ผู้ใช้บริการ จากระยะไกล เปิดบริการ 24x7x365 เข้าใช้บริการอย่างทั่วถึง เชื่อมโยงและจัดการ อย่างเป็นเอกภาพ ภายใต้ระบบ Digital แหล่งรวมความรู้ทุกรูปแบบ เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ มัลติมีเดีย ภาพ เสียง วิดีโอ …... (ระยะทาง เวลา สถานที่ จะไม่เป็นอุปสรรค ต่อการให้บริการอีกต่อไป) ขุมความรู้ แนวคิดการเก็บรวบรวม

46 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ www กำลังมีบทบาทสูงมากในการเรียนรู้

47 ปี 2003 ไทยมีข้อมูลรวมกันบนเว็บ 1.5 ล้าน URL pages ทั่วโลกมีประมาณ > 2000 ล้าน URL pages การบัฟเฟอร์ข้อมูลทั้งหมดของประเทศ ใช้เพียง 10-20 จิกะไบต์ การบัฟเฟอร์ของทั่วโลกจะมีค่าประมาณ 20-30 เทอราไบต์ เทคโนโลยีปัจจุบัน มีความเป็นไปได้ ที่จะสร้างบัฟเฟอร์ขนาด 20-30 เทอราไบต์ องค์กรได้ประโยชน์จากข้อมูลบน WWW

48 ตัวอย่างการสร้างสังคมการเรียนรู้ร่วมกัน Tacit to Tacit knowledge transfer

49 Explicit to Tacit Knowledge transfer Explicit to Explicit Knowledge transfer ตัวอย่าง e-Learning เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้

50 ตัวอย่างระบบไร้สาย KUWIN กรณีศึกษา เพื่อเข้าถึงขุมความรู้และการเรียนรู้ร่วมกัน

51 M@xLearn สำหรับเก็บเนื้อหาวิชา

52 E-Courseware เก็บความรู้พื้นฐาน

53 ตัวอย่าง e-Edutainment

54 สถานีวิทยุ ม.ก. การกระจายไร้ขอบเขต มีผู้ฟังจาก แคนาดา อเมริกา ยุโรป

55 ตัวอย่าง Multicast network KU-TV

56 ตัวอย่างการใช้ไอซีทีเชื่อมโยง การเรียนรู้

57 ตัวอย่าง Access Grid at Kasetsart University

58 KU Researchers extensively use Digital Library provided by UNINET IEEE IEEE Science Direct Science Direct MedLINE MedLINE TOXLINE TOXLINE DAO DAO ERIC ERIC ABI/Inform ABI/Inform AGRIS AGRIS FAO/APAN FAO/APAN Bio Informatic Bio Informatic ขุมความรู้ด้วย Digital Library ที่เข้าถึงได้ทุกหนทุกแห่ง

59 คำถาม ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น คำติชม เสียงบ่น รอยยิ้ม และอื่น ๆ จบแล้วครับ

60 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ความรู้และ การจัดการความรู้ ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google