งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการ ความรู้ น. พ. บวร งามศิริอุดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 15,17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการ ความรู้ น. พ. บวร งามศิริอุดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 15,17."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการ ความรู้ น. พ. บวร งามศิริอุดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 15,17

2 KM คืออะไร กระบวนการที่ดำเนินการร่วมกัน โดยผู้ ปฏิบัติในองค์กร เพื่อสร้างความรู้ และใช้ความรู้มาทำ ให้งานดีขึ้นกว่าเดิม

3 ทำเพื่ออะไร 1. ผลิตภัณฑ์ ปรับกระบวนการได้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. บริการ กระบวนการบริการ / ทำงาน ผลงานที่ดีขึ้น

4 การ ดำเนินการ ตั้งเรื่องจะทำอะไร EMS วิสัยทัศน์ระบบ EMS(15,17) สุดยอด เป้าหมาย จะเอาใครมาทำ จะทำอย่างไร

5 เขาคือใคร 1. ผชช. ว. / ผชช. ส. 2. แพทย์ที่รับผิดชอบศูนย์สั่งการ 3. พยาบาลหัวหน้าศูนย์สั่งการ 4. ผู้รับผิดชอบงาน สนง. ระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 5. ผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการ ALS รพศ./ รพท./ รพช. ทีม KM

6 ผู้ปฏิบัติ 1. ผู้ปฏิบัติ ประสบการณ์ Tacid Knl เอาออกมา 2. ผู้เชี่ยวชาญ วิจัย ตีแผ่ ความรู้ ทีม KM

7 วิศวกร 1. เกลียวความรู้ ความรู้ในชั้น ข้ามชั้น ข้ามหน่วย ทีม KM

8 ผู้บริหาร 1. วิสัยทัศน์ 2. สร้างปัจจัย เอื้อ 3. จับความรู้ ทีม KM

9 1. รับรู้จากภายนอกข่าวสาร ( ใหม่ ดี ) 2. ภาคีเครือข่าย ( ใหม่ ดี ) 3. ลูกค้า ( ใหม่ ดี ถูกใจ ได้ผล เร็ว ) Who Give Knowledge to us

10 การสกัดความรู้ 1. แบ่งกลุ่มคละจังหวัด 2. ประธานเลขาฯ จด 3. แต่ละคนเล่าเรื่องความสำเร็จ น่า ภาคภูมิใจ ที่ทำให้ EMS ดีขึ้น 4. ที่เหลือทีละคนตีความว่าบอก อะไรเกี่ยวกับ ความรู้ เพื่อถึง Vision ขั้นตอน A

11 การสกัดความรู้ 5. เลขาฯ จดการตีความจากทุกคน ขุมความรู้ 6. ช่วยกันจัดออกเป็นหมวดหมู่ที่มุ่ง เป้าไปที่ EMS ดีขึ้น ได้แก่นความรู้ 7. นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ขั้นตอน A

12 การสกัดความรู้ 1. แต่ละกลุ่มส่งผู้แทน ไปสรุป แก่นความรู้ให้เหลือไม่เกิน 12 แก่นความรู้ 2. นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 3. เอาแก่นความรู้ไปปฏิบัติ ขั้นตอน B

13 การสกัดความรู้ 1. มอบแก่ความรู้ให้กลุ่มละ 1 – 2 ข้อ 2. ช่วยกันพิจารณาจำแนกแก่นความรู้ในแต่ละ ข้อเป็น 5 ระดับ 1. ทำได้เพียงขั้นต้น 2………………………. 3………………………. 4……………………… 5. ทำได้ดีเยี่ยม ขั้นตอน C

14 การสกัดความรู้ 3. วิธีการโดยเล่าเรื่องว่าทำ อย่างนี้อยู่ในระดับใด (1 – 5) 4. นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ขั้นตอน C

15 ตารางแห่งอิสรภาพ แก่น ความ รู้ ระดับ 12345 1 2 3 4 5 6

16 การสกัดความรู้ 1. แบ่งกลุ่มตามจังหวัด 2. นำตารางมาประเมินจังหวัด ตนเอง 3. วิธีการ โดยเล่าเรื่องการปฏิบัติที่ สอดคล้องกับแก่นใดแก่นหนึ่ง ขั้นตอน D

17 การสกัดความรู้ 4. กลุ่มช่วยกันบอกว่าการปฏิบัติ นั้นตกอยู่ในแก่นความรู้ระดับใด 5. ส่งผลให้วิทยากร 6. พิจารณาว่ากลุ่มใดควร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มใด ขั้นตอน D

18 การสกัดความรู้ 1. จับคู่ 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการเล่า เรื่องตามหัวข้อแก่นความรู้ ว่า จังหวัดตนดำเนินการอย่างไร 3. ช่วยกันสกัดความรู้เพิ่มขึ้นได้ อีก 4. เลขาฯ จดความรู้ที่ได้ออกมา 5. สรุปทั้งคู่มีความรู้เพิ่มขึ้น ขั้นตอน E

19 1. จัด KM ภายใน จังหวัด 2. ประชุมรวมระดับ เขต 3. ทำตลาดนัด KM ขั้นตอนต่อไป

20


ดาวน์โหลด ppt การจัดการ ความรู้ น. พ. บวร งามศิริอุดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 15,17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google