งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี พ. ศ. อัตราต่อพัน 3 ปี พ. ศ. ร้อยละ อัตราเพิ่ม ไม่เกินร้อยละ 1.2 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี พ. ศ. อัตราต่อพัน 3 ปี พ. ศ. ร้อยละ อัตราเพิ่ม ไม่เกินร้อยละ 1.2 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ปี พ. ศ. อัตราต่อพัน 3

4 ปี พ. ศ. ร้อยละ อัตราเพิ่ม ไม่เกินร้อยละ 1.2 4

5 อัตราต่อแสน อัตราต่อพัน ไม่เกิน 18 ต่อแสน การเกิดมีชีพ ไม่เกิน 9 ต่อพัน การเกิด ปี พ. ศ. (4 ราย ) (3 ราย ) (1 ราย ) 5

6 6

7 สถาน บริการ จำนวน ประชากร จำนวน เตียง อัตรา ประชากร ต่อเตียง จำนวน สอ. / PCU รพศ. ยะลา 183, /4 รพท. เบตง 55, / 2 รพร. ยะ หา 60, รพ. บันนังสต า 60, รพ. รามัน 88, รพ. ธาร โต 22, รพ. กาบัง 20, รวม 492, / 6 ที่มา รายการการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตามการให้บริการจริง 7

8 เครือข่า ย อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร แพทย์ทันตแพทย์เภสัชกร พยาบาล วิชาชีพ จำนว น อัตราส่ว น จำน วน อัตราส่ว น จำน วน อัตราส่ว น จำนว น อัตราส่ วน รพ. ยะลา 721:8, :57, :19, :82 9 รพ. เบตง 181:3, :20, :10, :33 3 รพร. ยะ หา 81:6, :16, :10, :82 1 รพ. รามัน 121:6, :20, :13, :85 1 รพ. บันนังสต า 21:25, :12, :86 3 รพ. ธาร โต 41:5, :10, :7, :54 3 รพ. กาบัง 31:5, :8, :5, :54 9 รวม 119 1:3, :17, :8, :44 7 8


ดาวน์โหลด ppt ปี พ. ศ. อัตราต่อพัน 3 ปี พ. ศ. ร้อยละ อัตราเพิ่ม ไม่เกินร้อยละ 1.2 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google