งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลทั่วไป 7 รพ. (1 รพศ./1 รพท./5 รพช.) 8 สสอ 80 สอ. 8 อำเภอ 58 ตำบล 379 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร 10 เทศบาล 100,860 หลังคาเรือน 488,270 คน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลทั่วไป 7 รพ. (1 รพศ./1 รพท./5 รพช.) 8 สสอ 80 สอ. 8 อำเภอ 58 ตำบล 379 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร 10 เทศบาล 100,860 หลังคาเรือน 488,270 คน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลทั่วไป 7 รพ. (1 รพศ./1 รพท./5 รพช.) 8 สสอ 80 สอ. 8 อำเภอ 58 ตำบล 379 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร 10 เทศบาล 100,860 หลังคาเรือน 488,270 คน 1

2 2 สถาน บริการ จำนวน ประชากร จำนวนเตียง อัตรา ประชากร ต่อเตียง จำนวน สอ. / PCU รพศ. ยะลา 183, / 4 รพท. เบตง 53, / 2 รพร. ยะหา 56, รพ. บันนังสตา 62, รพ. รามัน 88, รพ. ธารโต 22, รพ. กาบัง 20, รวม 488,27 0 1, / 6 จำนวนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปี 2553

3 3 เครือข่า ย อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร แพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพ จำนว น อัตราส่ วน จำน วน อัตราส่ วน จำน วน อัตราส่ว น จำน วน อัตราส่วน รพ. ยะลา 731:2, :26, :7, :332 รพ. เบตง 171:3, :10, :8, :368 รพร. ยะหา 81:7, :28, :9, :800 รพ. รามัน 111:8, :22, :12, :1,057 รพ. บันนังสตา 61: :15, :1,076 รพ. ธารโต 31:7, :11, :22, :621 รพ. กาบัง 31:6, : :6, :687 ยะลา 117 1: :18, :9, :500 ประเทศ 1:10, 000 1:20, 000 1:12, 000 1:5,000


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลทั่วไป 7 รพ. (1 รพศ./1 รพท./5 รพช.) 8 สสอ 80 สอ. 8 อำเภอ 58 ตำบล 379 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร 10 เทศบาล 100,860 หลังคาเรือน 488,270 คน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google