งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลทั่วไป 7 รพ. (1 รพศ./1 รพท./5 รพช.) 8 สสอ 80 สอ. 8 อำเภอ 58 ตำบล 379 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร 10 เทศบาล 100,860 หลังคาเรือน 488,270 คน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลทั่วไป 7 รพ. (1 รพศ./1 รพท./5 รพช.) 8 สสอ 80 สอ. 8 อำเภอ 58 ตำบล 379 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร 10 เทศบาล 100,860 หลังคาเรือน 488,270 คน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลทั่วไป 7 รพ. (1 รพศ./1 รพท./5 รพช.) 8 สสอ 80 สอ. 8 อำเภอ 58 ตำบล 379 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร 10 เทศบาล 100,860 หลังคาเรือน 488,270 คน 1

2 2 สถาน บริการ จำนวน ประชากร จำนวนเตียง อัตรา ประชากร ต่อเตียง จำนวน สอ. / PCU รพศ. ยะลา 183,387602304.6322 / 4 รพท. เบตง 53,305170313.569 / 2 รพร. ยะหา 56,78372788.6510 รพ. บันนังสตา 62,407341835.5010 รพ. รามัน 88,795811096.2316 รพ. ธารโต 22,99130766.379 รพ. กาบัง 20,60230686.734 รวม 488,27 0 1,019479.1680 / 6 จำนวนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปี 2553

3 3 เครือข่า ย อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร แพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพ จำนว น อัตราส่ วน จำน วน อัตราส่ วน จำน วน อัตราส่ว น จำน วน อัตราส่วน รพ. ยะลา 731:2,5 12 71:26, 195 261:7,0 53 55 2 1:332 รพ. เบตง 171:3,1 36 51:10, 661 61:8,8 84 14 5 1:368 รพร. ยะหา 81:7,0 98 21:28, 392 61:9,4 64 711:800 รพ. รามัน 111:8,0 72 41:22, 199 71:12, 685 841:1,057 รพ. บันนังสตา 61:10 401 41:15, 602 4 581:1,076 รพ. ธารโต 31:7,6 64 21:11, 496 11:22, 991 371:621 รพ. กาบัง 31:6,8 67 21:10 301 31:6,8 67 301:687 ยะลา 117 1:41 73 26 1:18, 780 53 1:9,2 13 97 7 1:500 ประเทศ 1:10, 000 1:20, 000 1:12, 000 1:5,000


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลทั่วไป 7 รพ. (1 รพศ./1 รพท./5 รพช.) 8 สสอ 80 สอ. 8 อำเภอ 58 ตำบล 379 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร 10 เทศบาล 100,860 หลังคาเรือน 488,270 คน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google