งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลทั่วไป 7 รพ. (1 รพศ./1 รพท./5 รพช.) 8 สสอ 80 สอ. 8 อำเภอ 58 ตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลทั่วไป 7 รพ. (1 รพศ./1 รพท./5 รพช.) 8 สสอ 80 สอ. 8 อำเภอ 58 ตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลทั่วไป 7 รพ. (1 รพศ./1 รพท./5 รพช.) 8 สสอ 80 สอ. 8 อำเภอ 58 ตำบล
7 รพ. (1 รพศ./1 รพท./5 รพช.) 8 สสอ 80 สอ. 8 อำเภอ 58 ตำบล 379 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร 10 เทศบาล 100,860 หลังคาเรือน 488,270 คน 1

2 ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข อัตราประชากรต่อเตียง
จำนวนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปี 2553 สถานบริการ จำนวนประชากร จำนวนเตียง อัตราประชากรต่อเตียง จำนวน สอ. / PCU รพศ.ยะลา 183,387 602 304.63 22 / 4 รพท.เบตง 53,305 170 313.56 9 / 2 รพร.ยะหา 56,783 72 788.65 10 รพ.บันนังสตา 62,407 34 รพ.รามัน 88,795 81 16 รพ.ธารโต 22,991 30 766.37 9 รพ.กาบัง 20,602 686.73 4 รวม 488,270 1,019 479.16 80 / 6 2

3 ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร
จำนวนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปี 2553 เครือข่าย อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ จำนวน อัตราส่วน รพ.ยะลา 73 1:2,512 7 1:26,195 26 1:7,053 552 1:332 รพ.เบตง 17 1:3,136 5 1:10,661 6 1:8,884 145 1:368 รพร.ยะหา 8 1:7,098 2 1:28,392 1:9,464 71 1:800 รพ.รามัน 11 1:8,072 4 1:22,199 1:12,685 84 1:1,057 รพ.บันนังสตา 1:10401 1:15,602 58 1:1,076 รพ.ธารโต 3 1:7,664 1:11,496 1 1:22,991 37 1:621 รพ.กาบัง 1:6,867 1:10301 30 1:687 ยะลา 117 1:4173 1:18,780 53 1:9,213 977 1:500 ประเทศ 1:10,000 1:20,000 1:12,000 1:5,000 3


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลทั่วไป 7 รพ. (1 รพศ./1 รพท./5 รพช.) 8 สสอ 80 สอ. 8 อำเภอ 58 ตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google