งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย แพทย์หญิงสายพิณ คูสมิทธิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 โดย แพทย์หญิงสายพิณ คูสมิทธิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย แพทย์หญิงสายพิณ คูสมิทธิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 โดย แพทย์หญิงสายพิณ คูสมิทธิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย แพทย์หญิงสายพิณ คูสมิทธิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 โดย แพทย์หญิงสายพิณ คูสมิทธิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1

2 เป็นการเตรียมตัว และเตรียมใจให้แม่ มีเจตคติที่ดีและมีความตั้งใจที่จะเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่ ทราบถึงขั้นตอนที่จะได้รับบริการจาก โรงพยาบาล เป็นการเตรียมตัว และเตรียมใจให้แม่ มีเจตคติที่ดีและมีความตั้งใจที่จะเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่ ทราบถึงขั้นตอนที่จะได้รับบริการจาก โรงพยาบาล

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 สังเกตการณ์ ตรวจสอบเอกสาร สัมภาษณ์หญิงตั้งครรภ์ - มาตรวจอย่างน้อย 3 ครั้ง อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้นไป

13

14 รายบุคคล รายกลุ่ม

15 หัวข้อครอบคลุม สื่ออุปกรณ์การสอน ความถี่ในการสอน ความครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย

16  ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่  ความสำคัญของการให้ลูกดูด นมแม่โดยเร็วหลังคลอด  ความสำคัญของการให้แม่และ ลูกอยู่ด้วยกัน (Rooming – in)

17

18  ท่าของแม่และลูก และการอม หัวนมของลูก  ความสำคัญของการให้ลูกดูดนม แม่ทุกครั้งที่ลูกต้องการ  แม่จะทำอะไรบ้างเพื่อให้มั่นใจว่า จะสร้างน้ำนมได้ พอเพียงแก่ความต้องการของ ลูก  ความสำคัญของการให้ลูกได้กิน นมอย่างเดียว

19


ดาวน์โหลด ppt โดย แพทย์หญิงสายพิณ คูสมิทธิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 โดย แพทย์หญิงสายพิณ คูสมิทธิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google