งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบรับ - ส่ง ต่อผู้ป่วย รพ. ปากช่อง นานา โครงสร้างของระบบการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย รพ. ปากช่องนานา Refer out และ Refer receive Refer in และ Refer back.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบรับ - ส่ง ต่อผู้ป่วย รพ. ปากช่อง นานา โครงสร้างของระบบการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย รพ. ปากช่องนานา Refer out และ Refer receive Refer in และ Refer back."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบรับ - ส่ง ต่อผู้ป่วย รพ. ปากช่อง นานา

3 โครงสร้างของระบบการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย รพ. ปากช่องนานา Refer out และ Refer receive Refer in และ Refer back รพ. สต 20 แห่ง รพช./ รพ. เอกชน ศูนย์สุขภาพ ชุมชน.2 แห่ง คลินิกเวชกรรม ชุมชนอบอุ่น ศูนย์ประสานการ รับ - ส่งต่อ โรงพยาบาลปาก ช่องนานา รพ. มหาราช นครราชสีมา รพ. อื่นๆภายใน จังหวัด รพ. อื่นๆภายนอก จังหวัด หมายเหตุ หมายถึงการรับผู้ป่วยเข้า (Refer in)/ การส่งผู้ป่วยออก ((Refer out) หมายถึงการรับผู้ป่วยกลับ (Refer receive)/ ส่งผู้ป่วยกลับ (Refer back)

4 พัฒนาระบบบริการ ผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและ หลอดเลือด ระหว่างโรงพยาบาลชุมชน กับศูนย์ความเป็นเลิศด้าน หัวใจ - หลอดเลือด

5

6 + รพ. มกุฎ คีรีวัน

7 . รพ. มหาราช โรงพยาบาลชุมชน 120 นาที เตรียมเวลาเดินทาง DTB 3 ชั่วโมง 72 นาที 30 นาที 60 นาที 30 นาที เป้าหมาย ST EMI ปัจจุบัน

8 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด เฉียบพลัน ได้รับการรักษาด้วยการเปิดเส้นเลือดด้วยการให้ ยา Fibrinolytic Agent หรือขยายหลอดเลือด ด้วยบอลลูน หรือได้รับการส่งต่อเพื่อให้ยา ละลายลิ่มเลือด / ทำบอลลูนขยายเส้นเลือด เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 50 ในปี 2556 และมากกว่า 80% ในปี 2558 เป้าหมายกระทรวง สาธารณสุข

9 . เ. เ รพ. มหาราช โรงพยาบาลชุมชน 3-4.5 ชั่วโมง เตรียมเวลาดินทาง DTB 30 นาที 60 นาที 30 นาที เป้าหมาย STROKE Fast Track On set ถึง รพ. ช. ≤ 3 ชม.

10 STEMI

11 STEMI / STROKE Fast Track โรงพยาบาลปาก ช่องนานา

12 รับแจ้งเหตุจาก 1669 ประสานงาน ไปยังหน่วย กู้ชีพ อบต. (FR) รับแจ้งเหตุ จาก 1669

13 การสื่อสารและ ออก ปฏิบัติการของ หน่วยกู้ชีพ อบต. ( FR )

14 2. ศูนย์วิทยุแจ้ง EMS ออก รับเหตุ

15 3. ทีม EMS ออก รับเหตุ

16 4. ดูแลรักษาพยาบาลใน โรงพยาบาล

17 Consult อายุรแพทย์ รพ. ปากช่อง นานา / รพ. มหาราชฯ ทาง smart phone

18 3. การเตรียมให้ยา Streptokinase

19 4. การพยาบาลระหว่างได้รับยา Streptokinase

20 5. การประสานงานก่อน การส่งต่อ

21 6. การดูแลขณะส่ง ต่อ

22 แพทย์พยาบาล N A Consult อายุร แพทย์ รพ. มหาราช ฯ -088- 3784141 เขียนใบ Refer ส่งมอบอาการและ การรักษา ให้พยาบาล Refer Refer ตามทีม Refer - พยาบาล - N A - รถ / พขร. Line- 0.9%NSS - DTX V ประสานศูนย์ Refer 044-235959 หรือ 044-235958 0 FAX -EKG - ใบ Refer Stroke Fast Track (On Set ≤ 3 ชม.)

23 แนวทางการดูแลผู้ป่วย STROKE ขณะส่งต่อบน รถ Refer 1. วัดและบันทึก V/S ทุก 15 นาที เพื่อประเมิน การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ 2. จัดท่า Semi fowler’s position กรณีไม่ใส่ ET tube 3. ผู้ป่วย On ET tube ตรวจสอบการติด Tube ตำแหน่งของ Tube และการ Blow cuff 4. ให้ O 2 canular 3 – 5 LPM กรณีไม่ได้ใส่ Et tube ถ้า O2 Sat < 92 % On O2 mask c bag 8-10 LPM เพื่อให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง อย่างเพียงพอ 5. Control IV ตามแผนการรักษา 6. ไม่ควร Suction บ่อย และนาน ( ไม่เกิน 30 วินาที ) เพื่อลดการพร่องออกซิเจนและภาวะ IICP 7. ประเมินอาการทางระบบประสาท ทุก 15 นาที โดยประเมิน GCS, conscious, pupils ร่วมทั้งประเมิน Motor power


ดาวน์โหลด ppt ระบบรับ - ส่ง ต่อผู้ป่วย รพ. ปากช่อง นานา โครงสร้างของระบบการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย รพ. ปากช่องนานา Refer out และ Refer receive Refer in และ Refer back.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google