งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการตรวจวินิจฉัย ศัตรูพืช การรู้ว่าศัตรูพืชชนิดใด เข้าทำลาย จะทำให้การ พิจารณาเลือกวิธีการ ป้องกันกำจัดได้ถูกต้อง เหมาะสม และเลือก สารเคมีได้ถูกต้องตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการตรวจวินิจฉัย ศัตรูพืช การรู้ว่าศัตรูพืชชนิดใด เข้าทำลาย จะทำให้การ พิจารณาเลือกวิธีการ ป้องกันกำจัดได้ถูกต้อง เหมาะสม และเลือก สารเคมีได้ถูกต้องตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการตรวจวินิจฉัย ศัตรูพืช การรู้ว่าศัตรูพืชชนิดใด เข้าทำลาย จะทำให้การ พิจารณาเลือกวิธีการ ป้องกันกำจัดได้ถูกต้อง เหมาะสม และเลือก สารเคมีได้ถูกต้องตาม ชนิดของศัตรูพืชที่เข้า ทำลาย

2 จุดบริการตรวจวินิจฉัยแก่ เกษตรกร กรณีทั่วไป ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เป็นจุดรับเรื่องจากเกษตรกร ( ให้บริการตามภารกิจ ช่วยเหลือ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช )

3 กรณีที่เป็นศัตรูพืชที่ไม่รู้จักมาก่อน ศูนย์บริการ ฯ ที่รับเรื่องจาก เกษตรกรและออกไปดูแลในแปลง แล้วพบว่า ศัตรูพืชนั้นเป็นศัตรูพืช ที่ไม่รู้จักมาก่อน ให้ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกัน กำจัดศัตรูพืชในระดับอำเภอ / จังหวัด แจ้งเรื่องไปยังศูนย์บริหาร ศัตรูพืช หรือส่วนบริหารศัตรูพืช สพส.


ดาวน์โหลด ppt บริการตรวจวินิจฉัย ศัตรูพืช การรู้ว่าศัตรูพืชชนิดใด เข้าทำลาย จะทำให้การ พิจารณาเลือกวิธีการ ป้องกันกำจัดได้ถูกต้อง เหมาะสม และเลือก สารเคมีได้ถูกต้องตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google