งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิเทศศาสตร์กับการเมือง และข้อเสนอสำหรับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิเทศศาสตร์กับการเมือง และข้อเสนอสำหรับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิเทศศาสตร์กับการเมือง และข้อเสนอสำหรับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์กับการเมือง และข้อเสนอสำหรับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ มองนิเทศศาสตร์กับการเมืองปัจจุบัน และอนาคต ผ่านภาพยนตร์ The Matrix และเกมคอมพิวเตอร์ The Matrix สร้างโลกมายา เกมคอมพิวเตอร์ สร้างพลเมืองแบบใหม่ที่จะต่อสู้กันในโลกมายา การวิจัยในอนาคตก็คือ การวิจัยที่จะพิสูจน์และแสดงตัวตนของมายาคติทางการเมือง การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพลเมืองยุคใหม่ในระบบการเมืองใหม่ การวิจัยเพื่อการวางแผนการสื่อสารอย่างมีระบบและสร้างสรรค์

2 นิเทศศาสตร์ที่ถูกใช้โดยการเมือง: นิเทศศาสตร์กับความจริง VS นิเทศศาสตร์กับมายาคติ
ความเหี้ยมโหดของระบบ Matrix และ ความจริงอยู่ที่ไหน?? งานวิจัย: กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมือง

3 พลเมืองยุคเกม เกมสอนให้ผู้เล่น
รู้จักการทำงานเป็นทีม สอนการรวมกลุ่มกันพิฆาตศตรูในโลกจำลองหน้าจอ ลื่นไหล ตายแล้วฟื้นขึ้นมาสู้ใหม่ได้ เปลี่ยนสถานะตนเองได้ เป็นนักวางแผน เป็นนักล่า เป็นนักบริหาร หรือผู้จัดการทีมชั้นยอด

4 พลเมืองยุคเกมกับการเมืองในอนาคต
นักการเมืองในอนาคต ที่เติบโตมาจากเยาวชนที่เล่นเกม จะทำงานเป็นทีมได้อย่างดี เป็นนักวางแผนได้สลับซับซ้อน ลับลวง พราง สมรรถนะไม่ตายตัว เลื่อนไหลไปมา สามารถแปรสภาพจากผู้เล่น ไปเป็นผู้นำทีม หรือผู้จัดการทีมได้ หญิง ชาย ไม่ต่างกัน

5 ทัศนะใหม่ และการคิดนอกกรอบ
เกม เปิดขอบฟ้าแห่งการคิดเชิงสร้างสรรค์ อิสรภาพ การคิดนอกกรอบ การทำลายเส้นแบ่งทางชนชั้น และเพศ การหลุดลอยไปในโลกแห่งจินตนาการอันไร้ขอบเขต

6 ทฤษฎีการเมืองใหม่ ทฤษฎีสื่อใหม่ และงานวิจัยใหม่
จะมีทฤษฎีทางการเมืองอย่างใหม่ๆ เพื่ออธิบายการต่อสู้ทางการเมืองอย่างใหม่ๆ การใช้สื่อการเมืองแบบใหม่ (งานวิจัย: การศึกษาเนื้อหาซอฟท์แวร์ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการทางสังคมและการเมือง)

7 นิเทศศาสตร์กับเทคโนโลยีที่แยกย่อยประชาชน : 3G
2. ปัญหาทางกฎหมาย การแย่งชิงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการผลิตรายการ 3.ผลกระทบจาก “สายฝนแห่งข้อมูล” ที่พรมจากอากาศสู่แผ่นดินอย่างไม่หยุดยั้ง (งานวิจัย: “ข้อมูลข่าวสารในยุค 3G” และ “การคาดคะเนผลกระทบของ 3 G ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในห้าปีข้างหน้า”)

8 ข้อเสนองานวิจัย 1.งานวิจัยเชิงสร้างองค์ความรู้ เพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของสื่อในยุคเปลี่ยนผ่าน: “กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมือง”) 2. งานวิจัยเชิงสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมืองในอนาคต: “การศึกษาเนื้อหาซอฟท์แวร์ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการทางสังคมและการเมือง” 3. งานวิจัยเชิงนโยบายสำหรับรัฐบาล เพื่อเตรียมการวางแผนรับผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม่: “ข้อมูลข่าวสารในยุค 3G” และ “การคาดคะเนผลกระทบของ 3 G ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในห้าปีข้างหน้า”


ดาวน์โหลด ppt นิเทศศาสตร์กับการเมือง และข้อเสนอสำหรับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google