งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิเทศศาสตร์กับการเมือง และข้อเสนอสำหรับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ มองนิเทศศาสตร์กับการเมืองปัจจุบัน และอนาคต ผ่าน ภาพยนตร์ The Matrix และเกมคอมพิวเตอร์ The.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิเทศศาสตร์กับการเมือง และข้อเสนอสำหรับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ มองนิเทศศาสตร์กับการเมืองปัจจุบัน และอนาคต ผ่าน ภาพยนตร์ The Matrix และเกมคอมพิวเตอร์ The."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิเทศศาสตร์กับการเมือง และข้อเสนอสำหรับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ มองนิเทศศาสตร์กับการเมืองปัจจุบัน และอนาคต ผ่าน ภาพยนตร์ The Matrix และเกมคอมพิวเตอร์ The Matrix สร้างโลกมายา เกมคอมพิวเตอร์ สร้าง พลเมืองแบบใหม่ที่จะต่อสู้กันในโลกมายา การวิจัยในอนาคตก็คือ –การวิจัยที่จะพิสูจน์และแสดงตัวตนของมายาคติทางการเมือง –การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพลเมืองยุคใหม่ในระบบ การเมืองใหม่ –การวิจัยเพื่อการวางแผนการสื่อสารอย่างมีระบบและ สร้างสรรค์

2 นิเทศศาสตร์ที่ถูกใช้โดยการเมือง: นิเทศศาสตร์กับ ความจริง VS นิเทศศาสตร์กับมายาคติ ความเหี้ยมโหดของระบบ Matrix และ ความจริงอยู่ที่ไหน?? งานวิจัย: กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมือง

3 พลเมืองยุคเกม เกมสอนให้ผู้เล่น –รู้จักการทำงานเป็นทีม สอนการรวมกลุ่มกัน พิฆาตศตรูในโลกจำลองหน้าจอ –ลื่นไหล ตายแล้วฟื้นขึ้นมาสู้ใหม่ได้ เปลี่ยน สถานะตนเองได้ –เป็นนักวางแผน เป็นนักล่า – เป็นนักบริหาร หรือผู้จัดการทีมชั้นยอด

4 พลเมืองยุคเกมกับการเมืองใน อนาคต นักการเมืองในอนาคต ที่เติบโตมาจาก เยาวชนที่เล่นเกม –จะทำงานเป็นทีมได้อย่างดี –เป็นนักวางแผนได้สลับซับซ้อน ลับลวง พราง – สมรรถนะไม่ตายตัว เลื่อนไหลไปมา สามารถ แปรสภาพจากผู้เล่น ไปเป็นผู้นำทีม หรือ ผู้จัดการทีมได้ –หญิง ชาย ไม่ต่างกัน

5 ทัศนะใหม่ และการคิดนอกกรอบ เกม –เปิดขอบฟ้าแห่งการคิดเชิงสร้างสรรค์ – อิสรภาพ การคิดนอกกรอบ –การทำลายเส้นแบ่งทางชนชั้น และเพศ –การหลุดลอยไปในโลกแห่งจินตนาการ อันไร้ขอบเขต

6 ทฤษฎีการเมืองใหม่ ทฤษฎีสื่อใหม่ และงานวิจัยใหม่ จะมีทฤษฎีทางการเมืองอย่างใหม่ๆ เพื่ออธิบายการต่อสู้ทางการเมืองอย่าง ใหม่ๆ การใช้สื่อการเมืองแบบใหม่ (งานวิจัย: การศึกษาเนื้อหาซอฟท์แวร์ที่มี อิทธิพลต่อกระบวนการทางสังคมและ การเมือง)

7 นิเทศศาสตร์กับเทคโนโลยีที่แยก ย่อยประชาชน : 3G 1. เทคโนโลยี 3G กับการเข้าถึงอย่างทั่วถ้วน กับการ แยกย่อยประชาชน ที่กลายเป็นพลเมืองยุคใหม่ (แบบ เกม) 2. ปัญหาทางกฎหมาย การแย่งชิงผลประโยชน์ และ ผลกระทบจากการผลิตรายการ 3.ผลกระทบจาก “สายฝนแห่งข้อมูล” ที่พรมจาก อากาศสู่แผ่นดินอย่างไม่หยุดยั้ง (งานวิจัย: “ข้อมูลข่าวสารในยุค 3G” และ “การ คาดคะเนผลกระทบของ 3 G ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในห้าปีข้างหน้า”)

8 ข้อเสนองานวิจัย 1.งานวิจัยเชิงสร้างองค์ความรู้ เพื่อทำ ความเข้าใจกับสถานการณ์ของสื่อในยุค เปลี่ยนผ่าน: “กระบวนการสร้างวาทกรรม การเมือง”) 2. งานวิจัยเชิงสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ ทฤษฎีทางการเมืองในอนาคต: “การศึกษา เนื้อหาซอฟท์แวร์ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการ ทางสังคมและการเมือง” 3. งานวิจัยเชิงนโยบายสำหรับรัฐบาล เพื่อ เตรียมการวางแผนรับผลกระทบจากเทคโนโลยี ใหม่: “ข้อมูลข่าวสารในยุค 3G” และ “การ คาดคะเนผลกระทบของ 3 G ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในห้าปีข้างหน้า”


ดาวน์โหลด ppt นิเทศศาสตร์กับการเมือง และข้อเสนอสำหรับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ มองนิเทศศาสตร์กับการเมืองปัจจุบัน และอนาคต ผ่าน ภาพยนตร์ The Matrix และเกมคอมพิวเตอร์ The.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google