งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์การวิจัยของ ประเทศไทยใน 20 ปี พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ Thailand Research Expo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์การวิจัยของ ประเทศไทยใน 20 ปี พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ Thailand Research Expo."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์การวิจัยของ ประเทศไทยใน 20 ปี พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ Thailand Research Expo 2010 สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เซ็นทรัลเวิลด์ 30 สิงหาคม 2553

2 ความ เปลี่ยนแปลง ด้าน ประชากร พลังงาน- สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม โลกาภิวัตน์ 2 ความมั่นคงเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตเสถียรภาพ ความยั่งยืน Sustainability ความสามา รถ ในการ แข่งขัน ความเท่า เทียมใน สังคม บริบท

3 ความ เปลี่ยนแปลง ด้าน ประชากร พลังงาน- สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม โลกาภิวัตน์ 3 ความมั่นคงเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตเสถียรภาพ ความยั่งยืน Sustainability ความสาม ารถใน การ แข่งขัน ความเท่า เทียมใน สังคม การจ้างงานสุขภาพ การศึกษาปฏิรูปสังคม การกระจาย อำนาจ แรงงาน เคลื่อนย้าย การบริหาร ทรัพยากร ความตระหนัก ภูมิปัญญาสังคมดิจิทอล การเข้าถึง ความรู้ การถ่ายทอด เทคโนโลยี สังคม

4 ความ เปลี่ยนแปลง ด้าน ประชากร พลังงาน- สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม โลกาภิวัตน์ 4 ความมั่นคงเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตเสถียรภาพ ความยั่งยืน Sustainability ความสาม ารถใน การ แข่งขัน ความเท่า เทียมใน สังคม ผลิตภาพ แรงงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ การบริโภค เศรษฐกิจ Post-Modern เศรษฐกิจ ฮาลาล ไทยจีนอินเดีย เศรษฐกิจ นอกร้ว พลังงาน ทดแทน ท่องเที่ยว-ระบบราง ทั่วไทย เกษตรแปรรูป ยุทธศาสตร์ อาหาร อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมเขียว เศรษฐกิ จ


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์การวิจัยของ ประเทศไทยใน 20 ปี พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ Thailand Research Expo.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google