งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์การวิจัยของประเทศไทยใน 20 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์การวิจัยของประเทศไทยใน 20 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์การวิจัยของประเทศไทยใน 20 ปี
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ Thailand Research Expo 2010 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เซ็นทรัลเวิลด์ 30 สิงหาคม 2553

2 ความเท่าเทียมในสังคม
ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร พลังงาน-สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม โลกาภิวัตน์ บริบท ความมั่นคง เศรษฐกิจพอเพียง ความยั่งยืน ความสามารถ ในการแข่งขัน ความเท่าเทียมในสังคม Sustainability คุณภาพชีวิต เสถียรภาพ

3 ความเท่าเทียมในสังคม
ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร พลังงาน-สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม โลกาภิวัตน์ การศึกษา ปฏิรูปสังคม สังคม สุขภาพ การจ้างงาน ความมั่นคง เศรษฐกิจพอเพียง แรงงานเคลื่อนย้าย ความตระหนัก ความยั่งยืน ความสามารถในการแข่งขัน ความเท่าเทียมในสังคม การบริหารทรัพยากร การกระจายอำนาจ Sustainability คุณภาพชีวิต เสถียรภาพ การเข้าถึงความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สังคมดิจิทอล ภูมิปัญญา

4 ความเท่าเทียมในสังคม
ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร พลังงาน-สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม โลกาภิวัตน์ การบริโภค เศรษฐกิจ Post-Modern เศรษฐกิจ เศรษฐกิจสุขภาพ ผลิตภาพแรงงาน ความมั่นคง เศรษฐกิจพอเพียง ไทยจีนอินเดีย พลังงานทดแทน ความยั่งยืน ความสามารถในการแข่งขัน ความเท่าเทียมในสังคม เศรษฐกิจนอกร้ว เศรษฐกิจ ฮาลาล Sustainability คุณภาพชีวิต เสถียรภาพ ยุทธศาสตร์อาหาร อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมเขียว เกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว-ระบบรางทั่วไทย


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์การวิจัยของประเทศไทยใน 20 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google