งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทแกลง Rural Roads Maintenance Center (Klaeng)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทแกลง Rural Roads Maintenance Center (Klaeng)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทแกลง Rural Roads Maintenance Center (Klaeng)
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) กรมทางหลวงชนบท

2 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
แผนที่สังเขป สถานที่ตั้งศูนย์ฯ เลขที่ 94 หมู่ 2 ต.วังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร ไปแหลมแม่พิมพ์

3

4 ผังบริเวณศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทแกลง

5 อาคารสำนักงาน ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทแกลง
ก่อนดำเนินการ

6 อาคารสำนักงาน ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทแกลง
ก่อนดำเนินการ

7 อาคารสำนักงาน ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทแกลง
หลังดำเนินการ

8

9 ห้อง ผอ.ศบช.แกลง / ห้องประชุม
หลังดำเนินการ ก่อนดำเนินการ ห้อง ผอ.ศบช.แกลง / ห้องประชุม

10 ห้อง ผอ.ศบช.แกลง / ห้องประชุม
ห้อง ผอ.ศบช.แกลง / ห้องประชุม

11 หลังดำเนินการ ก่อนดำเนินการ

12 ก่อนดำเนินการ มุมรับแขก ศบช.แกลง หลังดำเนินการ

13 อาคารโรงซ่อม / อาคารเก็บวัสดุ

14 พื้นที่กองเก็บวัสดุ

15 ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นศิริมงคล ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทแกลง

16

17 เปิดศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทแกลง

18

19 สภาพน้ำท่วมบริเวณศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทแกลง ถนนด้านหน้า/ด้านนอกรั้ว

20 สภาพน้ำท่วมบริเวณศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทแกลง
ถนนด้านใน – บริเวณหน้าอาคาร ศบช.แกลง

21 พื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคาร สนง..ศบช.แกลง (ในอนาคต)
ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 700, บาท เพื่อถมดินปรับระดับสูงประมาณ เมตร

22 ความลึกจากพื้นเดิมถึงถนน 0.50 เมตร ถมสูงเพิ่มจากผิวถนน 0.50 เมตร
งานถมดินบริเวณพื้นที่หน้า สนง.ศบช.แกลง สนง.ทชจ.ระยอง สทช.ที่ 3 (ชลบุรี) ด้านกว้าง เมตร ด้านยาว เมตร ความลึกจากพื้นเดิมถึงถนน เมตร ถมสูงเพิ่มจากผิวถนน เมตร คิดเป็นดินถมแน่น , ม. คิดเป็นดินถมหลวม , ม. คิดเป็นเงินประมาณ , บาท 3 3


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทแกลง Rural Roads Maintenance Center (Klaeng)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google