งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ตั้งศูนย์ฯ เลขที่ 94 หมู่ 2 ต. วังหว้า อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง โทร. 038-672059 สถานที่ตั้งศูนย์ฯ เลขที่ 94 หมู่ 2 ต. วังหว้า อำเภอแกลง จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ตั้งศูนย์ฯ เลขที่ 94 หมู่ 2 ต. วังหว้า อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง โทร. 038-672059 สถานที่ตั้งศูนย์ฯ เลขที่ 94 หมู่ 2 ต. วังหว้า อำเภอแกลง จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานที่ตั้งศูนย์ฯ เลขที่ 94 หมู่ 2 ต. วังหว้า อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง โทร. 038-672059 สถานที่ตั้งศูนย์ฯ เลขที่ 94 หมู่ 2 ต. วังหว้า อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง โทร. 038-672059 ไปแหลม แม่พิมพ์ แผนที่สังเขป

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 งานถมดินบริเวณพื้นที่หน้า สนง. ศบช. แกลง สนง. ทชจ. ระยอง สทช. ที่ 3 ( ชลบุรี ) ด้านกว้าง 38.00 เมตร ด้านยาว 44.00 เมตร ความลึกจากพื้นเดิมถึงถนน 0.50 เมตร ถมสูงเพิ่มจากผิวถนน 0.50 เมตร คิดเป็นดินถมแน่น 1,672 ม. คิดเป็นดินถมหลวม 2,508 ม. คิดเป็นเงินประมาณ 600,000.00 บาท 3 3


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ตั้งศูนย์ฯ เลขที่ 94 หมู่ 2 ต. วังหว้า อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง โทร. 038-672059 สถานที่ตั้งศูนย์ฯ เลขที่ 94 หมู่ 2 ต. วังหว้า อำเภอแกลง จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google