งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Service ทางสบาย สภาพไร้หลุมบ่อ มองถึงความราบเรียบไม่เป็นหลุมบ่อของถนน ด้าน ทางสบายนี้เป็นความต้องการพื้นฐานของ ประชาชน / ผู้ใช้ถนน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Service ทางสบาย สภาพไร้หลุมบ่อ มองถึงความราบเรียบไม่เป็นหลุมบ่อของถนน ด้าน ทางสบายนี้เป็นความต้องการพื้นฐานของ ประชาชน / ผู้ใช้ถนน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Service ทางสบาย สภาพไร้หลุมบ่อ มองถึงความราบเรียบไม่เป็นหลุมบ่อของถนน ด้าน ทางสบายนี้เป็นความต้องการพื้นฐานของ ประชาชน / ผู้ใช้ถนน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแล ให้มีสภาพที่ดี

2 Scenic ( ทางสวยงาม ) Scenic ทางสวยงาม เป็นลักษณะทางที่มีความสวยงามเรียบร้อยสะอาด ตา ทำให้เพิ่มคุณค่าในการเดินทาง

3 Sure ทางไม่หลง เดินทางอย่างมั่นใจมีการสื่อสารที่ดีกับผู้ใช้เส้นทาง อย่างต่อเนื่องทำให้การเดินทางสู่เป้าหมายอย่าง มั่นใจ ไม่ผิดพลาด ไม่เสียเวลา จากการหลงทาง

4 Safe ทางปลอดภัย เป็นการปรับปรุงทางดูแลถนนเพื่อลด ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้ น้อยที่สุด


ดาวน์โหลด ppt Service ทางสบาย สภาพไร้หลุมบ่อ มองถึงความราบเรียบไม่เป็นหลุมบ่อของถนน ด้าน ทางสบายนี้เป็นความต้องการพื้นฐานของ ประชาชน / ผู้ใช้ถนน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดูแล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google