งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีเล่น ในภาพด้านซ้ายมือมีเหรียญ 100 บาทอยู่ 5 อัน และเหรียญ 50 บาทอยู่ 4 อัน วางเรียงกันเป็นแนว ตั้งได้ทั้งหมด 3 แถว ถ้าเราใช้ เหรียญ 10 บาท 3 อันที่เตรียมไว้ด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีเล่น ในภาพด้านซ้ายมือมีเหรียญ 100 บาทอยู่ 5 อัน และเหรียญ 50 บาทอยู่ 4 อัน วางเรียงกันเป็นแนว ตั้งได้ทั้งหมด 3 แถว ถ้าเราใช้ เหรียญ 10 บาท 3 อันที่เตรียมไว้ด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิธีเล่น ในภาพด้านซ้ายมือมีเหรียญ 100 บาทอยู่ 5 อัน และเหรียญ 50 บาทอยู่ 4 อัน วางเรียงกันเป็นแนว ตั้งได้ทั้งหมด 3 แถว ถ้าเราใช้ เหรียญ 10 บาท 3 อันที่เตรียมไว้ด้าน ขวามือ มา วางทับ เหรียญ 50 บาท หรือ 100 บาทเดิม แล้วให้เป็นไปตามกติกา กติกา ให้ได้ผลบวกของจำนวนเงินทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน เท่ากันทุกแถว ตรวจคำตอบ เริ่มใหม่ กลับ menu

3

4 กติกา 1. กำหนดให้คานมีน้ำหนักที่สมดุลดังภาพ ข้างล่าง 2. จงพิจารณาว่ารูป วงกลม มีค่าเท่ากับ รูป สี่เหลี่ยม กี่รูป 3. มีเวลาคิด 2 นาที ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตรวจ คำตอบ เริ่มใหม่ กลับ menu รูปวงกลมมีค่าเท่ากับ รูปสี่เหลี่ยม เท่ากับ รูป ตรวจ

5 รูปวงกลมมีค่าเท่ากับ รูปสี่เหลี่ยม 6 รูป


ดาวน์โหลด ppt วิธีเล่น ในภาพด้านซ้ายมือมีเหรียญ 100 บาทอยู่ 5 อัน และเหรียญ 50 บาทอยู่ 4 อัน วางเรียงกันเป็นแนว ตั้งได้ทั้งหมด 3 แถว ถ้าเราใช้ เหรียญ 10 บาท 3 อันที่เตรียมไว้ด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google