งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รับแจ้งเหตุ ปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิกการเงิน งานการเงิน งานการเงิน เป็นขั้นตอนอนุมัติและทำจ่าย ค่าตอบแทนให้กับหน่วยที่ ออกปฏิบัติการในระบบ ITEMS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รับแจ้งเหตุ ปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิกการเงิน งานการเงิน งานการเงิน เป็นขั้นตอนอนุมัติและทำจ่าย ค่าตอบแทนให้กับหน่วยที่ ออกปฏิบัติการในระบบ ITEMS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รับแจ้งเหตุ ปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิกการเงิน งานการเงิน งานการเงิน เป็นขั้นตอนอนุมัติและทำจ่าย ค่าตอบแทนให้กับหน่วยที่ ออกปฏิบัติการในระบบ ITEMS

3

4  พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทน ที่ผู้ ปฏิบัติร้องขอ  ตรวจสอบความ ครบถ้วนของข้อมูล ที่ตั้งเบิก

5  ผู้ใช้งานต้องเป็นนัก ปฏิบัติการ ที่ได้ขึ้น ทะเบียนไว้กับระบบ ITEMS แล้ว  ผู้ใช้งานโปรแกรมนี้ ได้ จะต้องเป็นผู้ที่ สังกัดหน่วยงาน สาธารณสุขจังหวัด เท่านั้น

6  ใช้เลขบัตร ประชาชน เป็น Username ในระบบ  ผู้ใช้งานสามารถ ตรวจสอบข้อมูลที่ อนุมัติไปแล้ว ได้ที่ แท็บ “ รายงาน ”

7  ระบบมีการจำกัด ช่วงเวลาใช้งาน ดังนั้นหากผู้ใช้งาน เปิดหน้าโปรแกรม ค้างไว้โดยไม่ใช้ งานเกิน 20 นาที ระบบจะตัดการ เชื่อมต่อทันที ผู้ใช้งานจะต้อง ล็อกอินใหม่อีกครั้ง จึงจะใช้งาน โปรแกรมได้ดังเดิม

8 1. ค้นหาข้อมูลตาม ช่วงเวลา  เป็นการค้นหาตาม ช่วงเวลาที่ได้ทำการ ตั้งเบิก (* กำลัง ปรับปรุงให้เป็นการ ค้นหาตามรอบบัญชี ) คลิกเลือก “ ทั้งหมด ”  ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่ทำ การบันทึกข้อมูลเข้า ระบบ  กดปุ่ม “ ตกลง ”

9 2. ค้นหาข้อมูลจาก เลขปฏิบัติการ  คลิกเลือก “ ค้นจาก เลขปฏิบัติการ ”  ใส่เลขปฏิบัติการใน ช่อง  ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาด ว่าจะเป็นช่วงของวันที่ บันทึกข้อมูล  กดปุ่ม “ ตกลง ”

10 3. ค้นหาข้อมูลจาก หน่วยปฏิบัติการ  คลิกเลือก “ ค้นข้อมูล จาก ”  เลือกคำว่า “ หน่วย ปฏิบัติการ ”  เลือกชื่อหน่วย ปฏิบัติการ  ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาด ว่าจะเป็นช่วงของวันที่ บันทึกข้อมูล  กดปุ่ม “ ตกลง ”

11 4. ค้นหาข้อมูลจาก ยานพาหนะ  คลิกเลือก “ ค้นข้อมูล จาก ”  เลือกคำว่า “ ยานพาหนะ ”  เลือกชื่อยานพาหนะ ( ทีมปฏิบัติการ )  ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาด ว่าจะเป็นช่วงของวันที่ บันทึกข้อมูล  กดปุ่ม “ ตกลง ”

12 5. ค้นหาข้อมูลจาก โรงพยาบาลนำส่ง  คลิกเลือก “ ค้นข้อมูล จาก ”  เลือกคำว่า “ โรงพยาบาลนำส่ง ”  เลือกชื่อโรงพยาบาล นำส่ง  ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาด ว่าจะเป็นช่วงของวันที่ บันทึกข้อมูล  กดปุ่ม “ ตกลง ”

13 6. ค้นหาข้อมูลจาก ระดับปฏิบัติการ  คลิกเลือก “ ค้นข้อมูล จาก ”  เลือกคำว่า “ ระดับ ”  เลือกระดับปฏิบัติการ  ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาด ว่าจะเป็นช่วงของวันที่ บันทึกข้อมูล  กดปุ่ม “ ตกลง ”

14 7. การส่งข้อมูล กลับไปแก้ไขใหม่  เลือกข้อมูลที่ต้องการ ส่งกลับไปแก้ไขโดย คลิกที่ช่อง checkbox  คลิกปุ่ม “ ส่งกลับไป แก้ไขใหม่ ”  ข้อมูลที่เลือก จะถูก ลบจากระบบงาน การเงิน และจะไป แสดงอยู่ที่งาน ปรับปรุงข้อมูลและตั้ง เบิกทันที

15 8. การอนุมัติจ่าย  เลือกข้อมูลที่ต้องการ ทำจ่าย โดยคลิกที่ช่อง checkbox  คลิกปุ่ม “ อนุมัติ ”  ข้อมูลที่เลือก จะถูก ลบจากระบบงาน การเงิน ผู้ใช้งาน สามารถตรวจสอบ รายการอนุมัติได้ที่ แท็บ ” รายงาน ”

16 9. การเปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทน  เปลี่ยนข้อมูลช่อง “ ค่าตอบแทน ” เป็น จำนวนเงินที่อนุมัติจาก การตรวจสอบแบบ บันทึก  เปลี่ยนข้อมูลช่อง “ ระยะทาง ” เป็นจำนวน เงินค่าระยะทางถึง รพ. ที่เกินกว่า 10 กม. แต่ไม่ เกิน 100 บาท  ปรับปรุงข้อมูลช่อง “ จ่ายให้ ” เป็นชื่อของ หน่วยงานที่รับ ค่าตอบแทน เมื่อเลือกข้อมูลและกด ปุ่ม “ อนุมัติ ” โปรแกรม จะคำนวณค่าตอบแทน ให้ใหม่  ผู้ใช้งานสามารถดู ข้อมูลได้ที่แท็บ “ รายงาน ”

17

18


ดาวน์โหลด ppt รับแจ้งเหตุ ปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิกการเงิน งานการเงิน งานการเงิน เป็นขั้นตอนอนุมัติและทำจ่าย ค่าตอบแทนให้กับหน่วยที่ ออกปฏิบัติการในระบบ ITEMS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google