งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งานระบบงานภายใน ระบบงานการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งานระบบงานภายใน ระบบงานการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้งานระบบงานภายใน ระบบงานการเงิน

2 กระบวนการทำงานในระบบ ITEMS
ปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิก การเงิน รับแจ้งเหตุ งานการเงิน เป็นขั้นตอนอนุมัติและทำจ่ายค่าตอบแทนให้กับหน่วยที่ออกปฏิบัติการในระบบ ITEMS

3 หน้าโปรแกรม

4 งานการเงิน พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน ที่ผู้ปฏิบัติร้องขอ
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ตั้งเบิก

5 ข้อกำหนดการใช้งาน ผู้ใช้งานต้องเป็นนักปฏิบัติการ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับระบบ ITEMS แล้ว ผู้ใช้งานโปรแกรมนี้ได้ จะต้องเป็นผู้ที่สังกัดหน่วยงาน สาธารณสุขจังหวัด เท่านั้น

6 ข้อกำหนดการใช้งาน(ต่อ)
ใช้เลขบัตรประชาชน เป็นUsername ในระบบ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อนุมัติไปแล้ว ได้ที่แท็บ “รายงาน”

7 ข้อกำหนดการใช้งาน(ต่อ)
ระบบมีการจำกัดช่วงเวลาใช้งาน ดังนั้นหากผู้ใช้งานเปิดหน้าโปรแกรมค้างไว้โดยไม่ใช้งานเกิน 20 นาที ระบบจะตัดการเชื่อมต่อทันที ผู้ใช้งานจะต้องล็อกอินใหม่อีกครั้งจึงจะใช้งานโปรแกรมได้ดังเดิม

8 เทคนิคการใช้งาน 1. ค้นหาข้อมูลตามช่วงเวลา
เป็นการค้นหาตามช่วงเวลาที่ได้ทำการตั้งเบิก(*กำลังปรับปรุงให้เป็นการค้นหาตามรอบบัญชี) คลิกเลือก “ทั้งหมด” ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่ทำการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ กดปุ่ม “ตกลง”

9 เทคนิคการใช้งาน(ต่อ)
2. ค้นหาข้อมูลจากเลขปฏิบัติการ คลิกเลือก “ค้นจากเลขปฏิบัติการ” ใส่เลขปฏิบัติการในช่อง ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาดว่าจะเป็นช่วงของวันที่บันทึกข้อมูล กดปุ่ม “ตกลง”

10 เทคนิคการใช้งาน(ต่อ)
3. ค้นหาข้อมูลจากหน่วยปฏิบัติการ คลิกเลือก “ค้นข้อมูลจาก” เลือกคำว่า “หน่วยปฏิบัติการ” เลือกชื่อหน่วยปฏิบัติการ ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาดว่าจะเป็นช่วงของวันที่บันทึกข้อมูล กดปุ่ม “ตกลง”

11 เทคนิคการใช้งาน(ต่อ)
4. ค้นหาข้อมูลจากยานพาหนะ คลิกเลือก “ค้นข้อมูลจาก” เลือกคำว่า “ยานพาหนะ” เลือกชื่อยานพาหนะ(ทีมปฏิบัติการ) ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาดว่าจะเป็นช่วงของวันที่บันทึกข้อมูล กดปุ่ม “ตกลง”

12 เทคนิคการใช้งาน(ต่อ)
5. ค้นหาข้อมูลจากโรงพยาบาลนำส่ง คลิกเลือก “ค้นข้อมูลจาก” เลือกคำว่า “โรงพยาบาลนำส่ง” เลือกชื่อโรงพยาบาลนำส่ง ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาดว่าจะเป็นช่วงของวันที่บันทึกข้อมูล กดปุ่ม “ตกลง”

13 เทคนิคการใช้งาน(ต่อ)
6.ค้นหาข้อมูลจากระดับปฏิบัติการ คลิกเลือก “ค้นข้อมูลจาก” เลือกคำว่า “ระดับ” เลือกระดับปฏิบัติการ ตั้งค่าช่วงวันที่ ที่คาดว่าจะเป็นช่วงของวันที่บันทึกข้อมูล กดปุ่ม “ตกลง”

14 เทคนิคการใช้งาน(ต่อ)
7.การส่งข้อมูลกลับไปแก้ไขใหม่ เลือกข้อมูลที่ต้องการส่งกลับไปแก้ไขโดยคลิกที่ช่อง checkbox คลิกปุ่ม “ส่งกลับไปแก้ไขใหม่” ข้อมูลที่เลือก จะถูกลบจากระบบงานการเงิน และจะไปแสดงอยู่ที่งานปรับปรุงข้อมูลและตั้งเบิกทันที

15 เทคนิคการใช้งาน(ต่อ)
8.การอนุมัติจ่าย เลือกข้อมูลที่ต้องการทำจ่าย โดยคลิกที่ช่อง checkbox คลิกปุ่ม “อนุมัติ” ข้อมูลที่เลือก จะถูกลบจากระบบงานการเงิน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการอนุมัติได้ที่แท็บ”รายงาน”

16 เทคนิคการใช้งาน(ต่อ)
9. การเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทน เปลี่ยนข้อมูลช่อง “ค่าตอบแทน” เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจากการตรวจสอบแบบบันทึก เปลี่ยนข้อมูลช่อง “ระยะทาง” เป็นจำนวนเงินค่าระยะทางถึง รพ. ที่เกินกว่า 10 กม. แต่ไม่เกิน 100 บาท ปรับปรุงข้อมูลช่อง “จ่ายให้” เป็นชื่อของหน่วยงานที่รับค่าตอบแทน เมื่อเลือกข้อมูลและกดปุ่ม “อนุมัติ” โปรแกรมจะคำนวณค่าตอบแทนให้ใหม่ ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลได้ที่แท็บ “รายงาน”

17 ข้อมูล VS. อัตราค่าตอบแทน

18 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งานระบบงานภายใน ระบบงานการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google