งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปเรื่องราว การพัฒนาระบบบริหาร จัดการ เพื่อ การปฏิรูปการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปเรื่องราว การพัฒนาระบบบริหาร จัดการ เพื่อ การปฏิรูปการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปเรื่องราว การพัฒนาระบบบริหาร จัดการ เพื่อ การปฏิรูปการศึกษา

2 ห้าปีกว่า (2552-2557) กับความพยายาม พัฒนาสู่ระบบบริหาร จัดการสมัยใหม่

3 ห้าระบบหลักสู่การปฏิรูปการ บริหารจัดการ KRS ARS AMSS AMSS++ SMSS

4 คณะโปรแกรมเมอร์ชุดบุกเบิก

5 คณะโปรแกรมเมอร์สมทบ

6 คณะอำนวยการ

7 งานเลี้ยงย่อมมีวัน เลิกรา 30 กันยายน 2557 สิ้นสุดสัญญา

8 บอกเล่าคุณค่าและ ความสำคัญ ของ AMSS++ และ SMSS อีกครั้ง

9 AMSS++ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ ช่วยเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาให้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด เข้าสู่การ บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญ - ปัจจุบันยังไม่มีโปแกรมใดมี ความสามารถทำงานได้ใกล้เคียง - ความต่างระหว่าง สพท. ที่ใช้กับไม่ใช้ จะ ห่างกันมากขึ้นเรื่อย ๆ

10

11 ระบบงานย่อยภายใต้ AMSS++ 1. การวางแผน 2. การเงินและบัญชี 3. ทะเบียนหนังสือราชการ 4. รับส่งหนังสือราชการ 5. ไปรษณีย์ 6. จองห้องประชุม 7. ยานพาหนะ 8. การปฏิบัติราชการ

12 ระบบงานย่อยภายใต้ AMSS++ 9. การขออนุญาตไปราชการ 10. การลา 11. ตู้เอกสาร 12. รายงานข่าว 13. ข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากร 14. ข้อมูลนักเรียน 15. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

13 ระบบงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นเมื่อใน รอบปีที่ผ่านมา ระบบไปรษณีย์ ( เพิ่มการส่งจดหมาย ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษากับ บุคลากรใน สพท.) ระบบรับส่งหนังสือราชการ ระบบทะเบียนหนังสือราชการ

14 ระบบงานใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2557 16. ระบบเสนอหนังสือราชการ 17. ระบบนักเรียนพิเศษ 18. ระบบสิทธิและโอกาสทางการ ศึกษา 19. ระบบการทดสอบการศึกษาขึ้น พื้นฐาน

15 SMSS ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สถานศึกษา SMSS ช่วยเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด เข้าสู่การบริหารจัดการด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญ - ปัจจุบันยังไม่มีโปแกรมใดมี ความสามารถทำงานได้ใกล้เคียง - ความต่างระหว่างสถานศึกษาที่ใช้กับไม่ ใช้ จะห่างกันมากขึ้นเรื่อย ๆ

16 ระบบงานย่อยภายใต้ SMSS 1. การวางแผน 2. การเงินและบัญชี 3. มาตรฐานการศึกษา 4 การมาเรียน 5. ออมทรัพย์ 6. ตรวจสุขภาพนักเรียน 7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8. ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

17 ระบบงานย่อยภายใต้ SMSS 9. ข้อมูลพื้นฐานครุและบุคลากร 10. ไปรษณีย์ 11. จองห้องประชุม 12. ตู้เอกสาร 13. การปฏิบัติราชการ 14. การลา 15. การขออนุญาตไปราชการ 16. รายงานข่าว 17. ทะเบียนหนังสือราชการ

18 ระบบงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นเมื่อใน รอบปีที่ผ่านมา ระบบทะเบียนหนังสือราชการ

19 ระบบงานใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2557 18. ระบบเสนอหนังสือราชการ 19. ระบบหลักสูตรสถานศึกษา 20. ระบบรายงานผลการเรียน 21. ระบบ ปพ.

20 จัดอบรม AMSS++ และ SMSS ระหว่างวันที่ 1-15 พ. ค. 2557 สถานที่อบรม : กทม.


ดาวน์โหลด ppt สรุปเรื่องราว การพัฒนาระบบบริหาร จัดการ เพื่อ การปฏิรูปการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google