งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนเทศบาล ๕ ( วัดหาดใหญ่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนเทศบาล ๕ ( วัดหาดใหญ่ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนเทศบาล ๕ ( วัดหาดใหญ่ )
อุปกรณ์เทคโนโลยี จัดทำโดย ด.ญ. โมโม นาคดี โรงเรียนเทศบาล ๕ ( วัดหาดใหญ่ ) ถัดไป

2 อุปกรณ์เทคโนโลยี สแกนเนอร์ คอมพิวเตอร์ แฟลชไดรฟ์ แผ่นซีดี กล้องดิจิตอล
ย้อนกลับ ถัดไป

3 อุปกรณ์เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่รับข้อมูลผ่านทางแผงแป้นอักขระและเมาส์และประมวลผลข้อมูลผ่านซีพียูจากนั้นก็นำเสนอข้อมูลผ่านทางจอภาพและลำโพง ย้อนกลับ ถัดไป

4 อุปกรณ์เทคโนโลยี สแกนเนอร์ ใช้สแกนภาพหรือข้อความที่อยู่ในรูปข้อมูลดิจิทัลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น ใช้ภาพที่สแกนไปประกอบเนื้อหาการทำงานเป็นต้น ย้อนกลับ ถัดไป

5 อุปกรณ์เทคโนโลยี กล้องดิจิตอล ทำหน้าที่บันทึกภาพ โดยไม่ต้องใช้ฟิล์ม และสามารถดูรูปที่ถ่ายแล้ว และเลือกรูปได้ตามความพอใจ ย้อนกลับ ภาพนิ่งถัดไปถัดไป

6 ทำหน้าที่เก็บขอมูลภาพ ตัวอักขระ และเสียงจากคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เทคโนโลยี แฟลชไดรฟ์ ทำหน้าที่เก็บขอมูลภาพ ตัวอักขระ และเสียงจากคอมพิวเตอร์ เพื่อจะนำข้อมูลที่เก็บอยู่ในแฟลชไดรฟ์ไปใช้กับ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้ ทำให้สะดวกในการทำงาน ย้อนกลับ ถัดไปภาพนิ่งถัดไป

7 อุปกรณ์เทคโนโลยี แผ่นซีดี
ทำหน้าที่เก็บข้อมูลภาพ ตัวอักขระและเสียงจากคอมพิวเตอร์เพื่อจะได้นำข้อมูลที่เก็บอยู่ในแผ่นซีดีไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ ทำให้สะดวกในการทำงาน ย้อนกลับ


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนเทศบาล ๕ ( วัดหาดใหญ่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google