งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถัดไป. คอมพิว เตอร์ กล้อง ดิจิตอล กล้อง แผ่น ซีดี ซีดี แฟลช ไดรฟ์ฟ สแกนเ นอร์ ถัดไป ย้อนกลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถัดไป. คอมพิว เตอร์ กล้อง ดิจิตอล กล้อง แผ่น ซีดี ซีดี แฟลช ไดรฟ์ฟ สแกนเ นอร์ ถัดไป ย้อนกลับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถัดไป

2 คอมพิว เตอร์ กล้อง ดิจิตอล กล้อง แผ่น ซีดี ซีดี แฟลช ไดรฟ์ฟ สแกนเ นอร์ ถัดไป ย้อนกลับ

3 ทำหน้าที่รับข้อมูลผ่านทาง แผงแป้นอักขระและเมาส์ และประมวลผลข้อมูลผ่าน ซีพียูจากนั้นก็นำเสนอข้อมูล ผ่านทางจอภาพและลำโพง ถัดไป ย้อนกลับ

4 ใช้สแกนภาพหรือข้อความที่ อยู่ในรูปข้อมูลดิจิทัลเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น ใช้ภาพที่สแกนไปประกอบ เนื้อหาการทำงานเป็นต้น ถัดไป ย้อนกลับ

5 ทำหน้าที่บันทึกภาพ โดยไม่ ต้องใช้ฟิล์ม และสามารถดูรูป ที่ถ่ายแล้ว และเลือกรูปได้ตาม ความพอใจ ภาพนิ่งถัดไปถัดไป ภาพนิ่งถัดไป ย้อนกลับ

6 เพื่อจะนำข้อมูลที่เก็บอยู่ใน แฟลชไดรฟ์ไปใช้กับ ทำหน้าที่เก็บขอมูลภาพ ตัวอักขระ และเสียงจากคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้ ทำให้ สะดวกในการทำงาน ถัดไปภาพนิ่งถัดไปภาพนิ่งถัดไป ย้อนกลับ

7 ทำหน้าที่เก็บข้อมูลภาพ ตัว อักขระและเสียงจากคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้นำข้อมูลที่เก็บอยู่ใน แผ่นซีดีไปใช้กับคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่นได้ ทำให้สะดวกในการ ทำงาน ย้อนกลับ


ดาวน์โหลด ppt ถัดไป. คอมพิว เตอร์ กล้อง ดิจิตอล กล้อง แผ่น ซีดี ซีดี แฟลช ไดรฟ์ฟ สแกนเ นอร์ ถัดไป ย้อนกลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google