งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์ใช้แล้ว THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์ใช้แล้ว THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์ใช้แล้ว THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

2 THPA ASSOCIATION แหล่งที่มาของรถมือสอง (Used Car) ตลาดรถยนต์มือสอง หรือ เต็นท์ รถยนต์มือสอง นิตยสารรถยนต์ INTERNET ซื้อขายกันเอง “ โดยตรง ” ระหว่าง ผู้ซื้อ - ผู้ขาย Refinance

3 ประมูลรถยึด บริษัทเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ 3 Show room รถใหม่ แหล่งที่มาของรถมือสอง (Used Car) ต่อTHPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

4 THPA ASSOCIATION ตลาดรถยนต์มือสอง หรือ เต็นท์รถยนต์มือสอง เต็นท์ที่ใช้เงินทุนเป็นของตนเอง ทั้งหมด เต็นท์ที่ใช้เงินทุนของตนเอง บางส่วน และใช้เงินกู้บางส่วน เต็นท์ที่ใช้เงินกู้ หรือมีนายทุนหนุน หลัง ทั้งหมด

5 สถาบันการเงินที่ให้บริการ ด้านสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วTHPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION กลุ่มธนาคารบริษัททั่วไปบริษัทประกัน  ธนาคารทิสโก้จำกัด  ธนชาติ  เกียรตินาคิน  ไทยพาณิชย์  อยุธยาออโตลีส  กรุงไทยออโตลีส  สินเอเชียสิสซิ่ง  ฯลฯ  ราชธานีลีสซิ่ง  ซิตี้ลิสซิ่ง  สินอุตสาหกรรม ลิสซิ่ง  เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง  พระนครยนตรการ  ตะวันออกพาณิชย์ ลิสซิ่ง  ไทยประกันชีวิต  ไทยสมุทร

6 ความรู้เบื้องต้นในการดูรถและเล่ม ทะเบียน THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

7 THPA ASSOCIATION วัตถุประสงค์การตรวจสภาพรถ มือสอง  เพื่อให้ทราบว่ารถเกิดอุบัติเหตุมาหรือไม่ ? อย่างไร ?  เพื่อให้ทราบว่ารถได้ถูกทำสีใหม่มาหรือไม่ ? ด้วยสาเหตุใด ?  เพื่อให้ทราบถึงสภาพโดยทั่วไปของรถ เช่นมี การเปลี่ยนเครื่องยนต์ หรือไม่ ? หรือมีการตัดต่อตัวถังหรือเปล่า ?  เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการประเมิน ราคารถยนต์  เพื่อต้องการให้มีความรู้ในการดูสภาพรถใช้ แล้ว ไม่ถูกหลอก  เพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือแนะนำบุคคล ทั่วไปได้

8 การดูเล่มทะเบียน

9 จุดสำคัญในเล่มทะเบียนที่ต้องดู ในช่องปี ค.ศ. ( ด้านขวา ) วันจดทะเบียน ลำดับที่ ลายเซ็นเจ้าหน้าที่ขนส่ง รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่ ชื่อเจ้าของล่าสุดตรงกับคนที่ติดต่อหรือไม่ ตรวจสอบเอกสารของผู้โอนTHPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

10  เล่มทะเบียน 1.ผ่านการล้างเล่มทะเบียน ที่อันตรายคือแจ้งสูญหายแล้วออก เล่มใหม่แทนเล่มเดิมหรือแทนเล่มที่ชำรุด เป็นต้นผ่านการล้างเล่มทะเบียน 2.ปีจดทะเบียนต่างจากตัวรถจริงๆ เช่น รถที่ค้างสต็อกนำมาจด ใหม่ Miner Change ขายใหม่เป็นรุ่นใหม่ (มีคนทำเลียนแบบ มาขาย) รถผ่านพิธีการศุลกากร, รถประมูลขายทอดตลาด, รถไม่เสียภาษี, รถจดประกอบ, รถสถานทูตปีจดทะเบียนต่างจากตัวรถจริงๆ รถผ่านพิธีการศุลกากร รถจดประกอบ รถสถานทูต 3.มีการแจ้งย้ายบ่อยๆ, มีการแจ้งหยุดใช้, ขาดต่อภาษีหลายปีมีการแจ้งย้ายบ่อยๆ 4.เจ้าของรถในเล่มทะเบียนเป็นบริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัย 5.เจ้าของรถในเล่มทะเบียนเป็นชื่อบุคคลที่น่าสงสัย, ติด Black List, ชื่อเต็นท์เจ้าของรถในเล่มทะเบียนเป็นชื่อบุคคลที่น่าสงสัย 6.ในเล่มทะเบียนมีการแก้ไขมาก บ่อยๆ หรือไม่มีรายเซ็น เจ้าหน้าที่ขนส่งในเล่มทะเบียนมีการแก้ไขมาก การดูเล่ม ทะเบียน ( ต่อ )THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

11 1.ผ่านการล้างเล่ม โดยวิธีการแจ้งสูญหายคัดใหม่ อันตรายเพราะกรณีที่จะทำการทุจริต จะนำเล่มทะเบียน ที่ไม่หายจริงออกมาใช้ ทำให้มีเล่มทะเบียน 2 เล่ม สามารถนำไปหลอกขาย, จัดเช่าซื้อ, วางจำนำ และ อาจจะถึงขั้นทำให้มีรถ 2 คัน เหมือนกันได้ ยิ่งเป็น อันตรายใหญ่ กรณีแจ้งชำรุดก็คล้ายๆกัน กรณีล้างเล่มทะเบียนนี้ จะสามารถปกปิดข้อมูล จริงบางอย่างให้หายไปได้ เป็นปีรถที่แท้จริง เช่น รถมี การเปลี่ยนเครื่องมา, เปลี่ยนสีมา, แจ้งย้าย, จด ประกอบ รถนำเข้า, รถยึด, รถสถานทูต เหล่านี้เป็น ต้นTHPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

12 1.ในเล่มทะเบียนจะมีช่องปี ค.ศ. ซึ่งทางขนส่งจะมีลง บันทึกไว้ในบางคัน อาจเป็นปีที่รถคันนั้นผลิตออกมา จำหน่ายจริง แต่ปีจดทะเบียนไม่ตรงกัน แสดงถึงรถคัน นี้อาจจะค้างอยูในสต็อกนาน หรือมีการมาใส่อุปกรณ์ ตกแต่งเป็นรุ่นใหม่ขึ้น เพื่อขายในราคารุ่นใหม่ที่สูงขึ้น กรณีที่ทางผู้จำหน่ายทำจะไม่ค่อยมีปัญญา แต่เราจะ กลัวพวกมิจฉาชีพเจตนา นำรถรุ่นเก่ามาดัดแปลงเป็น รุ่นใหม่แทน แล้วนำมาจำหน่ายTHPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

13  รถผ่านพิธีการศุลกากร, รถหนีภาษี, รถประมูลขาย ทอดตลาด กรณีประเภทนี้ถ้าผ่านพิธีการที่ถูกต้องจะมี หนังสือให้จดทะเบียนได้ แต่เราเกรงว่าจะมีการปลอม แปลงเอกสารราชการเพื่อใช้ในการจดทะเบียน แล้วนำ ออกมาจำหน่าย เราจึงจำเป็นต้องระวังดูเล่มทะเบียน และระมัดระวัง เพราะถ้าได้ซื้อรถพวกนี้ไปปัญหาคือ อาจจะถูกยึดรถกลับคืนเพราะอาจจะเป็นการลักลอบ นำเข้าแบบผิดกฎหมาย ไม่จ่ายภาษี เป็นขบวนการใน การทำปลอมแล้วออกจำหน่ายTHPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

14  รถจดประกอบ เป็นรถที่นำเข้ามาเป็นชิ้นส่วนเพื่อเลี่ยง ภาษีให้เสียน้อยลง ทางกฎหมายยินยอมให้สามารถ ประกอบเป็นรถได้ จดทะเบียนได้ ซึ่งถ้าเป็นลักษณะที่ ถูกต้องก็ไม่มีปัญหา มูลค่าราคาควรจะลดลง เพราะ ขาดคุณภาพไม่เหมือนรถนำเข้าทั้งคัน แต่ไม่ได้เป็น แบบที่ถูกต้องก็มี จะมีการลักลอบไปประกอบใน ต่างจังหวัดแล้วขอจดทะเบียนในต่างจังหวัด โดย ร่วมมือกัน เสร็จแล้วจะมีการแจ้งย้ายสุดท้ายเข้ามาใน กรุงเทพ เพราะทางกรุงเทพ จะจดประกอบยากกว่าจึง จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงรถประเภทนี้THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

15  รถสถานทูต เป็นรถที่ได้รับการยกเว้นภาษี จะมี หลากหลายยี่ห้อและรุ่น พ่อค้าจะชอบเพราะ กรณี ครบ 5 ปีทางสถานทูต จะสามารถจำหน่ายออก และ ได้รับการยกเว้นภาษี และซื้อได้ในราคาไม่สูง รถ ส่วนใหญ่จะมีเก่าบ้างใหม่บ้าง ทางพ่อค้ารถซื้อแล้วจด ทะเบียนล้างเล่ม ไม่ทราบปีที่แน่นอน หลอกขายเป็นรถ รุ่นใหม่ได้THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

16 1.รถแจ้งย้ายบ่อยๆ ปกติทั่วไปรถจะใช้ตามที่อยู่ของผู้ใช้ รถเป็นหลัก อาจจะมีการแจ้งย้ายได้ กรณีมีการเปลี่ยน เจ้าของ แต่ถ้ามีการแจ้งย้ายค่อนข้างบ่อยและถี่หรือ ครอบครองรถในเวลาอันสั้น อาจจะเป็นข้อสงสัยได้ เป็นการแจ้งย้ายเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด และตัวรถยนต์ ซึ่งขบวนการในการฟอกรถมักจะใช้วิธีนี้ เหมือนกัน รถแจ้งหยุดใช้หรือขาดต่อภาษีนาน กรณีนี้ให้สังเกต รถประเภทที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ รถยึดเสียหาย รถผิด กฎหมายหลบหนี ถึงเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงมาให้ถูกต้อง แล้วออกจำหน่ายใหม่THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

17 1.เจ้าของรถในเล่มทะเบียนเป็นบริษัทประกันภัย ทราบ กันดีอยู่แล้ว ถ้าไม่ได้เป็นรถที่ทางบริษัทใช้เอง รถที่ เอาประกันภัยที่เกิดอุบัติเหตุหนักๆ ทางบริษัทจะต้อง จ่ายสินไหม และจะจัดจำหน่ายออกมาในสภาพที่ เสียหายหนักตามนั้นทางผู้ซื้อหรือผู้ประมูลไป จะนำไป ดัดแปลง หรือนำชิ้นส่วน หรือนำเลขตัวถังไปใช้ในทาง ที่ไม่ดีได้ เลขตัวถังที่ถูกต้องอาจจะนำไปติดใส่รถที่ ขโมยมาได้ แล้วนำออกจำหน่ายอีกครั้งTHPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

18 1.เจ้าของรถในเล่มทะเบียนเป็นชื่อบุคคลน่าสงสัย คือ ติด Black List เช่นขายทรัพย์ทอดตลาด, เป็นแก็งค์ หรือเต็นท์ที่มีพฤติกรรมไม่ดี กรณีนี้อาจจะดูยากถ้าไม่มี ประสบการณ์ ต้องอาศัยผู้มีความชำนาญในการ ตรวจสอบชื่อ และทราบถึงพฤติกรรม ถ้าพบเห็นก็ควร หลีกเลี่ยงไว้ หรือพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 1.ในเล่มทะเบียนมีการแก้ไขมากๆบ่อยๆ ไม่มีลายเซ็น เจ้าหน้าที่ขนส่ง เป็นจุดสังเกตที่พอจะให้ต้องระมัดระวัง ไว้บ้างคล้ายคลึงกับเล่มที่มีการแจ้งชำรุด แจ้งสูญหาย ถ้าตรวจสอบที่กรมการขนส่งได้ก่อนก็จะดีTHPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

19 ในช่องปี ค.ศ. THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

20 ดูรายการบันทึกของเจ้าหน้าที่ รายการบันทึกจะอยู่ หน้า18 ของเล่มทะเบียนจะเป็นบันทึก ต่างๆของรถยนต์คันดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกไว้THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

21 เล่มทะเบียนที่มีการแจ้งชำรุดแล้วออกใหม่THPA ASSOCIATION

22 รถที่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์,สี,เกียร์THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

23 รถที่มีการแจ้งย้ายหลายครั้งTHPA ASSOCIATION

24 รถที่มีการแจ้งย้ายหลายครั้งTHPA ASSOCIATION

25 รถที่ผ่านเจ้าของมาหลายคน A B C DTHPA ASSOCIATION

26 รถที่มีการแจ้งหยุดใช้ไปนานTHPA ASSOCIATION

27 รถที่มีการแจ้งหยุดใช้เนื่องจากสูญหายTHPA ASSOCIATION

28 รถที่มาจากการประมูลที่ผ่านกรมศุลกากรTHPA ASSOCIATION

29 การวางแผนและบริหารกล ยุทธ์ทางการตลาดเช่าซื้อ 1. คัดเลือกเต็นท์รถที่มีพฤติกรรมดี, เปิดมานาน, ได้รับ การแนะนำมา, ไม่เคยติด Black List เป็นต้น 2. คัดสรรเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีประสบการณ์และมี คุณภาพ, ซื่อสัตย์ในหน้าที่และอาชีพ 3. ให้บริการที่รวดเร็วทั้งในการเซ็นต์สัญญา, แจ้งผล อนุมัติ, ออกเช็คค่าเช่าซื้อเร็วTHPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

30 การวางแผนและบริหารกลยุทธ์ ทางการตลาดเช่าซื้อ ( ต่อ ) 4. เงื่อนไขเช่าซื้อเป็นที่จูงใจ และสู้คู่แข่งได้ 5. ให้สินเชื่อ Floor-Plan กับเต็นท์ ที่เป็นพันธมิตร เป็น ทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ เป็นรากฐานธุรกิจ ต่อเนื่อง 6. จัดกิจกรรมการตลาดและ Entertain 7. เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อไม่เข้มงวดเกินไปTHPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION

31 หลักการพิจารณาสินเชื้อ เบื้องต้น THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION คุณสมบัติของลูกค้า (Character) ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity) เงินลงทุน (Capital) หลักประกัน (Collateral) สภาวะแวดล้อม (Condition)

32 การตรวจสอบข้อมูลเครดิตและ การตรวจสอบบ้าน ที่ทำงาน ของลูกค้า THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION เพื่อได้ข้อมูลสินเชื่ออื่นๆและประวัติการจ่ายสินเชื่ออื่นๆ ประกอบการพิจารณา (สินเชื่อบ้าน, รถยนต์, เครดิต การ์ด, เงินกู้ยืม, การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฯ) เพื่อได้ข้อมูลถึงหลักแหล่งทั้งที่บ้านและที่ทำงาน เป็น การป้องกัน ลดความเสี่ยงในการติดตามและป้องกัน แก๊งรถด้วย


ดาวน์โหลด ppt การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์ใช้แล้ว THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google