งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว

2 แหล่งที่มาของรถมือสอง(Used Car)
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION แหล่งที่มาของรถมือสอง(Used Car) ตลาดรถยนต์มือสอง หรือ เต็นท์รถยนต์มือสอง นิตยสารรถยนต์ INTERNET ซื้อขายกันเอง “โดยตรง”ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย Refinance

3 แหล่งที่มาของรถมือสอง(Used Car) ต่อ
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION แหล่งที่มาของรถมือสอง(Used Car) ต่อ ประมูลรถยึด บริษัทเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ3 Show room รถใหม่

4 ตลาดรถยนต์มือสอง หรือ เต็นท์รถยนต์มือสอง
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION ตลาดรถยนต์มือสอง หรือ เต็นท์รถยนต์มือสอง เต็นท์ที่ใช้เงินทุนเป็นของตนเองทั้งหมด เต็นท์ที่ใช้เงินทุนของตนเองบางส่วน และใช้เงินกู้บางส่วน เต็นท์ที่ใช้เงินกู้ หรือมีนายทุนหนุนหลัง ทั้งหมด

5 สถาบันการเงินที่ให้บริการ ด้านสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION สถาบันการเงินที่ให้บริการ ด้านสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว กลุ่มธนาคาร บริษัททั่วไป บริษัทประกัน ธนาคารทิสโก้จำกัด ธนชาติ เกียรตินาคิน ไทยพาณิชย์ อยุธยาออโตลีส กรุงไทยออโตลีส สินเอเชียสิสซิ่ง ฯลฯ ราชธานีลีสซิ่ง ซิตี้ลิสซิ่ง สินอุตสาหกรรมลิสซิ่ง เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง พระนครยนตรการ ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง ไทยประกันชีวิต ไทยสมุทร

6 ความรู้เบื้องต้นในการดูรถและเล่มทะเบียน
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION ความรู้เบื้องต้นในการดูรถและเล่มทะเบียน

7 วัตถุประสงค์การตรวจสภาพรถมือสอง
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION วัตถุประสงค์การตรวจสภาพรถมือสอง  เพื่อให้ทราบว่ารถเกิดอุบัติเหตุมาหรือไม่? อย่างไร?  เพื่อให้ทราบว่ารถได้ถูกทำสีใหม่มาหรือไม่? ด้วยสาเหตุใด?  เพื่อให้ทราบถึงสภาพโดยทั่วไปของรถ เช่นมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ หรือไม่? หรือมีการตัดต่อตัวถังหรือเปล่า?  เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการประเมินราคารถยนต์  เพื่อต้องการให้มีความรู้ในการดูสภาพรถใช้แล้ว ไม่ถูกหลอก  เพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือแนะนำบุคคลทั่วไปได้

8 การดูเล่มทะเบียน

9 จุดสำคัญในเล่มทะเบียนที่ต้องดู
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION จุดสำคัญในเล่มทะเบียนที่ต้องดู ในช่องปี ค.ศ. ( ด้านขวา ) วันจดทะเบียน ลำดับที่ ลายเซ็นเจ้าหน้าที่ขนส่ง รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่ ชื่อเจ้าของล่าสุดตรงกับคนที่ติดต่อหรือไม่ ตรวจสอบเอกสารของผู้โอน

10 การดูเล่มทะเบียน(ต่อ)
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION การดูเล่มทะเบียน(ต่อ) เล่มทะเบียน ผ่านการล้างเล่มทะเบียน ที่อันตรายคือแจ้งสูญหายแล้วออกเล่มใหม่แทนเล่มเดิมหรือแทนเล่มที่ชำรุด เป็นต้น ปีจดทะเบียนต่างจากตัวรถจริงๆ เช่น รถที่ค้างสต็อกนำมาจดใหม่ Miner Change ขายใหม่เป็นรุ่นใหม่ (มีคนทำเลียนแบบมาขาย) รถผ่านพิธีการศุลกากร , รถประมูลขายทอดตลาด , รถไม่เสียภาษี , รถจดประกอบ , รถสถานทูต มีการแจ้งย้ายบ่อยๆ , มีการแจ้งหยุดใช้ , ขาดต่อภาษีหลายปี เจ้าของรถในเล่มทะเบียนเป็นบริษัทประกันภัย เจ้าของรถในเล่มทะเบียนเป็นชื่อบุคคลที่น่าสงสัย , ติด Black List , ชื่อเต็นท์ ในเล่มทะเบียนมีการแก้ไขมาก บ่อยๆ หรือไม่มีรายเซ็นเจ้าหน้าที่ขนส่ง

11 THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION ผ่านการล้างเล่ม โดยวิธีการแจ้งสูญหายคัดใหม่ อันตรายเพราะกรณีที่จะทำการทุจริต จะนำเล่มทะเบียนที่ไม่หายจริงออกมาใช้ ทำให้มีเล่มทะเบียน 2 เล่มสามารถนำไปหลอกขาย , จัดเช่าซื้อ , วางจำนำ และอาจจะถึงขั้นทำให้มีรถ 2 คัน เหมือนกันได้ ยิ่งเป็นอันตรายใหญ่ กรณีแจ้งชำรุดก็คล้ายๆกัน กรณีล้างเล่มทะเบียนนี้ จะสามารถปกปิดข้อมูลจริงบางอย่างให้หายไปได้ เป็นปีรถที่แท้จริง เช่น รถมีการเปลี่ยนเครื่องมา , เปลี่ยนสีมา , แจ้งย้าย , จดประกอบ รถนำเข้า , รถยึด , รถสถานทูต เหล่านี้เป็นต้น

12 THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION ในเล่มทะเบียนจะมีช่องปี ค.ศ. ซึ่งทางขนส่งจะมีลงบันทึกไว้ในบางคัน อาจเป็นปีที่รถคันนั้นผลิตออกมาจำหน่ายจริง แต่ปีจดทะเบียนไม่ตรงกัน แสดงถึงรถคันนี้อาจจะค้างอยูในสต็อกนาน หรือมีการมาใส่อุปกรณ์ตกแต่งเป็นรุ่นใหม่ขึ้น เพื่อขายในราคารุ่นใหม่ที่สูงขึ้น กรณีที่ทางผู้จำหน่ายทำจะไม่ค่อยมีปัญญา แต่เราจะกลัวพวกมิจฉาชีพเจตนา นำรถรุ่นเก่ามาดัดแปลงเป็นรุ่นใหม่แทน แล้วนำมาจำหน่าย

13 THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION รถผ่านพิธีการศุลกากร , รถหนีภาษี , รถประมูลขายทอดตลาด กรณีประเภทนี้ถ้าผ่านพิธีการที่ถูกต้องจะมีหนังสือให้จดทะเบียนได้ แต่เราเกรงว่าจะมีการปลอมแปลงเอกสารราชการเพื่อใช้ในการจดทะเบียน แล้วนำออกมาจำหน่าย เราจึงจำเป็นต้องระวังดูเล่มทะเบียนและระมัดระวัง เพราะถ้าได้ซื้อรถพวกนี้ไปปัญหาคืออาจจะถูกยึดรถกลับคืนเพราะอาจจะเป็นการลักลอบนำเข้าแบบผิดกฎหมาย ไม่จ่ายภาษี เป็นขบวนการในการทำปลอมแล้วออกจำหน่าย

14 THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION รถจดประกอบ เป็นรถที่นำเข้ามาเป็นชิ้นส่วนเพื่อเลี่ยงภาษีให้เสียน้อยลง ทางกฎหมายยินยอมให้สามารถประกอบเป็นรถได้ จดทะเบียนได้ ซึ่งถ้าเป็นลักษณะที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหา มูลค่าราคาควรจะลดลง เพราะขาดคุณภาพไม่เหมือนรถนำเข้าทั้งคัน แต่ไม่ได้เป็นแบบที่ถูกต้องก็มี จะมีการลักลอบไปประกอบในต่างจังหวัดแล้วขอจดทะเบียนในต่างจังหวัด โดยร่วมมือกัน เสร็จแล้วจะมีการแจ้งย้ายสุดท้ายเข้ามาในกรุงเทพ เพราะทางกรุงเทพ จะจดประกอบยากกว่าจึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงรถประเภทนี้

15 THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION รถสถานทูต เป็นรถที่ได้รับการยกเว้นภาษี จะมีหลากหลายยี่ห้อและรุ่น พ่อค้า จะชอบเพราะ กรณีครบ 5 ปีทางสถานทูต จะสามารถจำหน่ายออก และได้รับ การยกเว้นภาษี และซื้อได้ในราคาไม่สูง รถส่วนใหญ่จะมีเก่าบ้างใหม่บ้าง ทาง พ่อค้ารถซื้อแล้วจดทะเบียนล้างเล่ม ไม่ทราบปีที่แน่นอน หลอกขายเป็นรถรุ่น ใหม่ได้

16 THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION รถแจ้งย้ายบ่อยๆ ปกติทั่วไปรถจะใช้ตามที่อยู่ของผู้ใช้รถเป็นหลัก อาจจะมีการแจ้งย้ายได้ กรณีมีการเปลี่ยนเจ้าของ แต่ถ้ามีการแจ้งย้ายค่อนข้างบ่อยและถี่หรือครอบครองรถในเวลาอันสั้น อาจจะเป็นข้อสงสัยได้ เป็นการแจ้งย้ายเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดและตัวรถยนต์ ซึ่งขบวนการในการฟอกรถมักจะใช้วิธีนี้เหมือนกัน รถแจ้งหยุดใช้หรือขาดต่อภาษีนาน กรณีนี้ให้สังเกตรถประเภทที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ รถยึดเสียหาย รถผิดกฎหมายหลบหนี ถึงเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงมาให้ถูกต้อง แล้วออกจำหน่ายใหม่

17 THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION เจ้าของรถในเล่มทะเบียนเป็นบริษัทประกันภัย ทราบกันดีอยู่แล้ว ถ้าไม่ได้เป็นรถที่ทางบริษัทใช้เอง รถที่เอาประกันภัยที่เกิดอุบัติเหตุหนักๆ ทางบริษัทจะต้องจ่ายสินไหม และจะจัดจำหน่ายออกมาในสภาพที่เสียหายหนักตามนั้นทางผู้ซื้อหรือผู้ประมูลไป จะนำไปดัดแปลง หรือนำชิ้นส่วน หรือนำเลขตัวถังไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้ เลขตัวถังที่ถูกต้องอาจจะนำไปติดใส่รถที่ขโมยมาได้ แล้วนำออกจำหน่ายอีกครั้ง

18 THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION เจ้าของรถในเล่มทะเบียนเป็นชื่อบุคคลน่าสงสัย คือ ติด Black List เช่นขายทรัพย์ทอดตลาด , เป็นแก็งค์ หรือเต็นท์ที่มีพฤติกรรมไม่ดี กรณีนี้อาจจะดูยากถ้าไม่มีประสบการณ์ ต้องอาศัยผู้มีความชำนาญในการตรวจสอบชื่อ และทราบถึงพฤติกรรม ถ้าพบเห็นก็ควรหลีกเลี่ยงไว้ หรือพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ในเล่มทะเบียนมีการแก้ไขมากๆบ่อยๆ ไม่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ขนส่ง เป็นจุดสังเกตที่พอจะให้ต้องระมัดระวังไว้บ้างคล้ายคลึงกับเล่มที่มีการแจ้งชำรุด แจ้งสูญหาย ถ้าตรวจสอบที่กรมการขนส่งได้ก่อนก็จะดี

19 THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION ในช่องปี ค.ศ.

20 ดูรายการบันทึกของเจ้าหน้าที่
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION ดูรายการบันทึกของเจ้าหน้าที่ รายการบันทึกจะอยู่ หน้า18 ของเล่มทะเบียนจะเป็นบันทึกต่างๆของรถยนต์คันดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกไว้

21 เล่มทะเบียนที่มีการแจ้งชำรุดแล้วออกใหม่
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION เล่มทะเบียนที่มีการแจ้งชำรุดแล้วออกใหม่

22 รถที่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์,สี,เกียร์
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION รถที่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์,สี,เกียร์

23 รถที่มีการแจ้งย้ายหลายครั้ง
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION รถที่มีการแจ้งย้ายหลายครั้ง

24 รถที่มีการแจ้งย้ายหลายครั้ง
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION รถที่มีการแจ้งย้ายหลายครั้ง

25 THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION รถที่ผ่านเจ้าของมาหลายคน A B C D

26 รถที่มีการแจ้งหยุดใช้ไปนาน
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION รถที่มีการแจ้งหยุดใช้ไปนาน

27 รถที่มีการแจ้งหยุดใช้เนื่องจากสูญหาย
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION รถที่มีการแจ้งหยุดใช้เนื่องจากสูญหาย

28 รถที่มาจากการประมูลที่ผ่านกรมศุลกากร
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION รถที่มาจากการประมูลที่ผ่านกรมศุลกากร

29 การวางแผนและบริหารกลยุทธ์ทางการตลาดเช่าซื้อ
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION การวางแผนและบริหารกลยุทธ์ทางการตลาดเช่าซื้อ คัดเลือกเต็นท์รถที่มีพฤติกรรมดี, เปิดมานาน, ได้รับ การแนะนำมา, ไม่เคยติด Black List เป็นต้น คัดสรรเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีประสบการณ์และมี คุณภาพ, ซื่อสัตย์ในหน้าที่และอาชีพ ให้บริการที่รวดเร็วทั้งในการเซ็นต์สัญญา, แจ้งผล อนุมัติ, ออกเช็คค่าเช่าซื้อเร็ว

30 การวางแผนและบริหารกลยุทธ์ทางการตลาดเช่าซื้อ(ต่อ)
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION การวางแผนและบริหารกลยุทธ์ทางการตลาดเช่าซื้อ(ต่อ) 4. เงื่อนไขเช่าซื้อเป็นที่จูงใจ และสู้คู่แข่งได้ 5. ให้สินเชื่อ Floor-Plan กับเต็นท์ ที่เป็นพันธมิตร เป็น ทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ เป็นรากฐานธุรกิจ ต่อเนื่อง 6. จัดกิจกรรมการตลาดและ Entertain 7. เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อไม่เข้มงวดเกินไป

31 หลักการพิจารณาสินเชื้อเบื้องต้น
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION หลักการพิจารณาสินเชื้อเบื้องต้น คุณสมบัติของลูกค้า (Character) ความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity) เงินลงทุน (Capital) หลักประกัน (Collateral) สภาวะแวดล้อม (Condition)

32 การตรวจสอบข้อมูลเครดิตและการตรวจสอบบ้าน ที่ทำงาน ของลูกค้า
THPA THAI HIRE-PURCHASE ASSOCIATION การตรวจสอบข้อมูลเครดิตและการตรวจสอบบ้าน ที่ทำงาน ของลูกค้า เพื่อได้ข้อมูลสินเชื่ออื่นๆและประวัติการจ่ายสินเชื่ออื่นๆ ประกอบการพิจารณา (สินเชื่อบ้าน, รถยนต์, เครดิต การ์ด, เงินกู้ยืม, การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฯ) เพื่อได้ข้อมูลถึงหลักแหล่งทั้งที่บ้านและที่ทำงาน เป็น การป้องกัน ลดความเสี่ยงในการติดตามและป้องกัน แก๊งรถด้วย


ดาวน์โหลด ppt การตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google