งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร

2 @ กลุ่มเป้าหมายอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ได้รับ การตรวจคัดกรอง ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐ การตรวจคัดกรอง ไม่น้อย กว่าร้อยละ กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ทุก ราย กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ทุก ราย ได้รับ การอัลตร้าซาวด์ การอัลตร้าซาวด์ เป้าหมายการดำเนินงาน

3 (Verbal Screening ) ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (Verbal Screening ) อำเภอเป้าหมายคัดกรอง % กลุ่มเสี่ยง % เมือง 60,55051, , ทรายมูล 13,92411, , กุดชุม 27,75525, , คำเขื่อนแก้ว 39,73533, , ป่าติ้ว 15,07313, มหาชนะชัย 24,94919, ค้อวัง 9,4277, , เลิงนกทา 36,17730, , ไทยเจริญ 12,1328, , รวม 239,722200, ,

4 อำเภอกลุ่มเสี่ยง U/SU/S % ผิดปกติโรค เมือง 2, ทรายมูล 1, กุดชุม 1, คำเขื่อนแก้ว 1, ป่าติ้ว cholangio มหาชนะชัย Ca Liver ค้อวัง 1, เลิงนกทา 2, ไทยเจริญ 1, fatty liver รวม 14, ผลการอัลตร้าซาวด์ ในกลุ่มเสี่ยง

5 ผลอัลตร้าซาวด์ ใน กลุ่มเสี่ยง ป่าติ้ว ผิดปกติ 1 ราย = cholangio รักษาอยู่ที่ รพ. ศรี นครินทร์ มหา ชนะชัย ผิดปกติ 2 ราย (Ca Liver) รักษาที่ รพ. ยส. ไทย เจริญ ผิดปกติ 3 ราย = fatty liver ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม / เฝ้าระวัง

6 กลุ่มเสี่ยงได้รับการอัลตร้าซาวด์ น้อยมาก (2.44%)

7 สัมมนาการดำเนินงาน ตรวจคัดกรอง มะเร็งท่อ น้ำดี 12 กค. 56

8 มติที่ กลุ่มเสี่ยงได้รับการอัลตร้าซาวด์ ส่งผลงานให้ งาน ncd วันที่ 25 รพ. ที่ต้องการความช่วยเหลือ (U/S) จาก รพ. มะเร็งอุบลฯ = เลิงนกทา และ ไทยเจริญ ( ทำแผนแจ้ง NCD )

9


ดาวน์โหลด ppt โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google