งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร

2 @ กลุ่มเป้าหมายอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ได้รับ @ กลุ่มเป้าหมายอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ได้รับ การตรวจคัดกรอง ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐ การตรวจคัดกรอง ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐ @ กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ทุก ราย ได้รับ @ กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ทุก ราย ได้รับ การอัลตร้าซาวด์ การอัลตร้าซาวด์ เป้าหมายการดำเนินงาน

3 (Verbal Screening ) ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (Verbal Screening ) อำเภอเป้าหมายคัดกรอง % กลุ่มเสี่ยง % เมือง 60,55051,09284.382,6295.15 ทรายมูล 13,92411,25880.851,0179.03 กุดชุม 27,75525,47191.771,6356.42 คำเขื่อนแก้ว 39,73533,46184.211,7145.12 ป่าติ้ว 15,07313,02386.406655.11 มหาชนะชัย 24,94919,87079.648424.24 ค้อวัง 9,4277,16976.051,30518.20 เลิงนกทา 36,17730,99485.672,7788.96 ไทยเจริญ 12,1328,19967.581,77821.69 รวม 239,722200,53783.6514,3637.16

4 อำเภอกลุ่มเสี่ยง U/SU/S % ผิดปกติโรค เมือง 2,629 36 1.37 0- ทรายมูล 1,017 7 0.69 0- กุดชุม 1,635 14 0.86 0- คำเขื่อนแก้ว 1,714 153 8.93 0- ป่าติ้ว 665 11 1.65 1 cholangio มหาชนะชัย 842 88 10.45 2 Ca Liver ค้อวัง 1,305 15 1.15 0- เลิงนกทา 2,778 10 0.36 0- ไทยเจริญ 1,778 16 0.90 3 fatty liver รวม 14,363 350 2.44 6 ผลการอัลตร้าซาวด์ ในกลุ่มเสี่ยง

5 ผลอัลตร้าซาวด์ ใน กลุ่มเสี่ยง ป่าติ้ว ผิดปกติ 1 ราย = cholangio รักษาอยู่ที่ รพ. ศรี นครินทร์ มหา ชนะชัย ผิดปกติ 2 ราย (Ca Liver) รักษาที่ รพ. ยส. ไทย เจริญ ผิดปกติ 3 ราย = fatty liver ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม / เฝ้าระวัง

6 กลุ่มเสี่ยงได้รับการอัลตร้าซาวด์ น้อยมาก (2.44%)

7 สัมมนาการดำเนินงาน ตรวจคัดกรอง มะเร็งท่อ น้ำดี 12 กค. 56

8 มติที่ ประชุม @ กลุ่มเสี่ยงได้รับการอัลตร้าซาวด์ ทุกราย @ ส่งผลงานให้ งาน ncd วันที่ 25 ของทุกเดือน @ รพ. ที่ต้องการความช่วยเหลือ (U/S) จาก รพ. มะเร็งอุบลฯ = เลิงนกทา และ ไทยเจริญ ( ทำแผนแจ้ง NCD )

9


ดาวน์โหลด ppt โครงการ กำจัดพยาธิ ใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อ น้ำดี วาระคนอีสาน จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google